Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

01. 03. 2024, meniny má: Albín

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Verejné obstarávanie

Zákon o pozemných komunikáciach – cestný zákon – Zákon č. 135/1961 Zb. – Štvrtá časť

ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE

06. 01. 2010 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 64/1961 strana 449 | Autor: Národné zhromaždenie ČSSR | Zobrazené: 18748× | viac

NOVÉ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ KOMPLEXY V BRATISLAVE – RIVER PARK

Myšlienka vtiahnuť rieku Dunaj bezprostredne do organizmu mesta a vytvoriť atraktívnu nábrežnú urbanisticko-architektonickú mestskú štruktúru na rieke sa stretla od začiatku s veľkým záujmom odbornej aj laickej verejnosti. Investor oslovil známeho holadského architekta Ericka van Egeraata, ktorý mal skúsenosti s takýmito projektmi z iných európskych miest, aby pripravil základný urbanistickoarchitektonický koncept. Egeraat sa s myšlienkou vytvorenia „parku na rieke“ Dunaj identifikoval a pripravil základný koncept, ktorého lajtmotívom malo byť vytvorenie živého, architektonicky a urbanisticky zaujímavo riešeného mesta na rieke, ktoré by poskytovalo funkčnú aj tvarovú rozmanitosť, výškovú aj hmotovú primeranosť a v ktorom by sa kľudové obytné zóny striedali s rušnými administratívnymi, obchodnými a služby poskytujúcimi zónami. Dominantným objektom celého komplexu sa stal River House, ktorý je osadený priečne k promenáde a hornými podlažiami nad ňu zasahuje.

05. 01. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: V spolupráci s J&T REAL ESTATE, a. s. pripravila Martina Trnkusová | Zobrazené: 20802× | viac

PROJEKTY PRE BROWNFIELD A ICH MAPOVANIE

Problematika brownfieldov sa v poslednom období na Slovensku riešila iba okrajovo, v rámci iných projektov, a na lokálnej úrovni. Z medzinárodných skúseností však vyplýva, že najvhodnejším riešením je komplexné riešenie na celoštátnej úrovni. Výsledkom slovenského projektu je vyhodnotenie ich mapovania a následné zostavenie databázy, aby mohli byť zrevitalizované, aj pomocou finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ, a znovu využívané. Tento krok značne posilní nielen mestá a obce, ale zároveň eliminuje tlak na zaberanie poľnohospodárskej pôdy a výstavbu na ,,zelených lúkach“. Príspevok sa venuje mapovaniu brownfieldov u nás i v Česku, a ich prvým výsledkom.

05. 01. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Doc. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD. TU Košice | Zobrazené: 39333× | viac

KONVERZIA PRIEMYSELNÉHO AREÁLU

Premena bývalých Považských chemických závodov v Žiline na modernú obytnú, kancelársku a spoločenskú štvrť.

05. 01. 2010 | Zdroj: Architektonické štúdio Atrium, s.r.o. | Autor: Ing. Michal Burák | Zobrazené: 21097× | viac

NOVÉ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ KOMPLEXY V BRATISLAVE – EUROVEA

Bratislava je známa aj prívlastkom „krásavica na Dunaji“, no dosiaľ sa architekti nepokúšali napojiť svoje projekty na rieku Dunaj tak, ako to urobili v niektorých krajinách Európy či sveta. Donedávna priestor pod Bratislavským hradom nemal svoje pokračovanie v podobe súvislej mestskej zástavby ukončenej v oblasti Fajnorovho nábrežia a neurbanizovaná zóna od Starého mosta po dnešný Most Apollo predstavovala iba nevyužité priestory. V súčasnosti sa situácia výrazne mení. Na dunajskom nábreží sa dokončujú dva najmodernejšie polyfunkčné komplexy EUROVEA a RIVER PARK. Ich investori aj autori predpokladajú, že vďaka nim rozšíria centrum mesta z historického jadra na nábrežie, čím sa podarí aj Dunaj vtiahnuť do života a víru mesta. Oba projekty vám predstavujeme v čase dokončovania ich výstavby.

05. 01. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: V spolupráci s Ballymore Eurovea a A1 ReSpekt pripravila Martina Trnkusová | Zobrazené: 34628× | viac

Dotácie na územné plány z MVaRR SR

Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 8. augusta 2005 č. MVRR-2005–3856/38753–41:1809/M o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest

05. 01. 2010 | Zdroj: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky | Autor: administrátor | Zobrazené: 22359× | viac

Zákon o ochrane prírody a krajiny – Zákon č. 543/2002 Z. z. – Piata časť

ORGÁNY OCHRANY PRÍRODY, ICH PÔSOBNOSŤ A STRÁŽ PRÍRODY

05. 01. 2010 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 212/2002 | Autor: Národná rada SR | Zobrazené: 17784× | viac

Autorský zákon – Zákon č. 618/2003 – Tretia časť

PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM

05. 01. 2010 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 252/2003 strana 5954 | Autor: Národná rada SR | Zobrazené: 17607× | viac

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách – Zákon č. 330/1991 Zb. – Šiesta časť

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

05. 01. 2010 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 62/1991 strana 1450 | Autor: Slovenská národná rada | Zobrazené: 17696× | viac

Katastrálny zákon – Zákon č. 162/1995 Z. z. – Piata časť

GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE

05. 01. 2010 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 54/1995 strana 1510 | Autor: Národná rada SR | Zobrazené: 17570× | viac

Stránka: 1 2 3 … 77 78 79 80 81 82 83 84 85 … 92 93 94

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne