Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

618 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

25. 01. 2022, meniny má: Gejza

VÚC Prešovský kraj

VÚC Prešovský kraj

Štát

Slovensko

Kraj

Prešovský

Rozloha

8974 ha

Počet obyvateľov

801939

Župan

MUDr. Peter Chudík

Telefón

051/ 70 81 111

Web

www.vucpo.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality

Reality VÚC Prešovský kraj na Reality.pro

Fotogaléria

VÚC Prešovský krajVÚC Prešovský krajVÚC Prešovský kraj
VÚC Prešovský krajVÚC Prešovský krajVÚC Prešovský kraj
VÚC Prešovský krajVÚC Prešovský krajVÚC Prešovský kraj

VÚC Prešovský kraj

VÚC Prešovský kraj

Kraj sa rozprestiera v smere západ – východ. Dĺžkou 250 km približne trikrát prekonáva svoju šírku. Vypĺňa celú severovýchodnú časť Slovenska. Prešovský kraj má spoločné hranice s dvoma samostatnými štátmi, Poľskom (360 km), Ukrajinou (38 km) a s troma slovenskými krajmi, Košickým, Banskobystrickým a Žilinským samosprávnym krajom. V Prešovskom kraji leží najvýchodnejšia obec Slovenskej republiky – Nová Sedlica pri Humennom (22o34´ východnej geografickej dĺžky).

Viac

Územný plán VÚC - Zmeny a doplnky 2009

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č 17/2009 bolo schválené na 36. zasadnutí Zastupiteľstva zo dňa 27. októbra 2009 uznesením č. 589/2009 a nadobúda účinnosť 30. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Územný plán VÚC - Zmeny a doplnky 2004 - Úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 20. zasadnutí Zastupiteľstva zo dňa 22.06.2004 uznesením č. 228 / 2004 a nadobúda účinnosť 30. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Úradu Prešovského samosprávneho kraja..

Územnoplánovacie podklady - Územná prognóza

Na základe zmluvy Prešovského samosprávneho kraja č. 61/2007/ODDIVS zo dňa 20.07.2007 vyplynula požiadavka vypracovať Územnú prognózu regiónu Prešov – Disponibilnosť územia Prešovského kraja pre vstup investorov, čo súviselo s prijatými závermi vyplývajúcimi z územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v roku 1998, zmien a doplnkov územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2001 a zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2004, ktoré boli schválené všeobecne záväzným nariadením č. 4, zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, uznesením č. 228 zo dňa 22. júna 2004, ktoré nadobudlo účinnosť dňa: 30.júla 2004.

1. 1. 2009 | Spracovateľ: Ing. arch. Viktor Malinovský | viac

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne