Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

21. 06. 2024, meniny má: Alojz

Turčiansky Peter

Turčiansky Peter

Návrat

Obstarávateľ

Obec Turčiansky Peter

Spracovateľ

SpracovateľCreat, s.r.o., CREAT, s.r.o

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Zuzana Mendelová

Počet zobrazení

36668

Pridané

30. 3. 2012

Vložil

VložilCreat, s.r.o.

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Obec Turčiansky Peter má spracovaný Územný plán obce Turčiansky Peter /spracovateľ: Ing.arch. Peter Nezval a kol./ schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Turčianskom Petri č. 02/2009 zo dňa 16.2.2009. Záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č. 02/2009 zo dňa 16.2.2009/. Zmena a doplnok č.1 existujúcej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Územný plán obce Turčiansky Peter z roku 2008, je zameraná na dve lokality, ktoré sú v rámci platného územného plánu určené výhľadovo na individuálnu bytovú zástavbu. V Zmene a doplnku č.1 riešime zmenu predmetných lokalít z výhľadového do návrhového obdobia pri zachovaní pôvodnej funkcie. Zmenou územného plánu docielime, aby bola zástavba IBV situovaná do návrhového obdobia v území, ktoré je ako celok funkčne vymedzené na funkciu IBV. Súčasný stav v platnom územnom pláne neumožňuje realizáciu technickej infraštruktúry v ucelených zokruhovaných trasách. Súčasťou ZaD č.1 bude aj zapracovanie Zmien a doplnkov vyplývajúcich z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC ŽSK v znení neskorších zmien a doplnkov. Cieľom je zosúladenie, resp. premietnutie záväzných častí z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie do územného plánu obce.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne