Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

620 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

05. 07. 2022

Turčiansky Peter

Štát

Slovensko

Kraj

Žilinský

Okres

Martin

Prvá písomná zmienka

1309

Rozloha

461 ha

Počet obyvateľov

419

Starosta

Ondrej Výbošťok

E-mail

ocu.turc.peter@gaya.sk

Web

ocu.turc.peter@gaya.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality
Reality Turčiansky Peter

Reality Turčiansky Peter na Reality.pro

Fotogaléria

Turčiansky PeterTurčiansky PeterTurčiansky Peter

Turčiansky Peter

Turčiansky Peter

Turčiansky Peter je obec na Slovensku v okrese Martin. Významnou pamiatkou je ranogotický kostol postavený okolo roku 1300, renesančne upravený v 17. storočí.

Viac

Územný plán obce - Čistopis

15. 12. 2011 | Spracovateľ: Ing. arch. Peter Nezval | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Ján Burian | viac

Územný plán obce - Zmena a doplnok 01

Obec Turčiansky Peter má spracovaný Územný plán obce Turčiansky Peter /spracovateľ: Ing.arch. Peter Nezval a kol./ schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Turčianskom Petri č. 02/2009 zo dňa 16.2.2009. Záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č. 02/2009 zo dňa 16.2.2009/. Zmena a doplnok č.1 existujúcej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Územný plán obce Turčiansky Peter z roku 2008, je zameraná na dve lokality, ktoré sú v rámci platného územného plánu určené výhľadovo na individuálnu bytovú zástavbu. V Zmene a doplnku č.1 riešime zmenu predmetných lokalít z výhľadového do návrhového obdobia pri zachovaní pôvodnej funkcie. Zmenou územného plánu docielime, aby bola zástavba IBV situovaná do návrhového obdobia v území, ktoré je ako celok funkčne vymedzené na funkciu IBV. Súčasný stav v platnom územnom pláne neumožňuje realizáciu technickej infraštruktúry v ucelených zokruhovaných trasách. Súčasťou ZaD č.1 bude aj zapracovanie Zmien a doplnkov vyplývajúcich z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC ŽSK v znení neskorších zmien a doplnkov. Cieľom je zosúladenie, resp. premietnutie záväzných častí z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie do územného plánu obce.

30. 3. 2012 | Spracovateľ: Creat, s.r.o. | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Zuzana Mendelová | viac

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne