Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

16. 06. 2024, meniny má: Blanka, Bianka

Štefanov nad Oravou

Štefanov nad Oravou

Návrat

Spracovateľ

SpracovateľIng. arch. Vlasta Cukorová

Počet zobrazení

24946

Pridané

28. 2. 2017

Vložil

VložilIng. arch. Martin Pavlík

4. Urbanistický návrh - funkčné regulatívy 5000

Riešeným územím je zastavaná časť obce a jej bezprostredné okolie. Záujmovým územím je v súčasnosti spravovaný kataster, ktorý pozostáva z pôvodných dvoch katastrov Dolného a Horného Štefanova, čo predstavuje 1235 ha. Kataster obce susedí na západe s katastrom obce Vavrečka, na severe a severovýchode s katastrom obce Trstená, na juhu a juhozápade s obcou Tvrdošín. Štefanov nad Oravou leží vo východnej časti Oravskej Magury, pod jej východnými svahmi na juh od vodnej nádrže Orava. V roku 1968 sa Horný a Dolný Štefanov spojili a vytvorili Štefanov nad Oravou.

Hlavná myšlienka návrhu územného plánu obce Štefanov nad Oravou spočíva :

  • v zachovaní jej tradičných kultúrnych a prírodných hodnôt
  • v zachovaní identity obce
  • v nenásilnom a postupnom pretváraní jej vnútra (s využitím jestvujúcej štruktúry zástavby) pre zabezpečenie jej optimálneho a prirodzeného rastu

Od tejto hlavnej myšlienky tvorby sa odvíja urbanistická koncepcia obce. Možnosti rozvoja obce sú nasledovné: zo severu: limitovaná svahovitým terénom, čiastočná možnosť rozvojových plôch zo západu: limitovaná dĺžkou doliny z juhu: sčasti limitovaná svahovitým terénom, napriek tomu V Hornom Štefanove možnosť rozvojových plôch z východu: limitovaná cestou druhej triedy 11/520 a riekou Orava Obec Štefanov nad Oravou má pretiahnutý tvar daný miestnou geomorfológiou a historickým vývojom. Z tohoto dôvodu budú ponechané dve centrá v obci. Vzhľadom k navrhovanej novej dopravnej a rozvojovej osi, bude centrum v Dolnom Štefanove premiestnené tak, aby ležalo na tejto osi. Centrum v Hornom Štefanove bude posilnené vzhľadom k navrhovaným plochám novej výstavby, ktoré tvoria ďalšiu rozvojovú vetvu Horného Štefanova.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne