Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

12. 07. 2024, meniny má: Nina

Štefanov nad Oravou

Štefanov nad Oravou

Návrat

Spracovateľ

SpracovateľIng. arch. Vlasta Cukorová

Počet zobrazení

25132

Pridané

28. 2. 2017

Vložil

VložilIng. arch. Martin Pavlík

10. Návrh vodovodnej siete 5000

Riešeným územím je zastavaná časť obce a jej bezprostredné okolie. Záujmovým územím je v súčasnosti spravovaný kataster, ktorý pozostáva z pôvodných dvoch katastrov Dolného a Horného Štefanova, čo predstavuje 1235 ha. Kataster obce susedí na západe s katastrom obce Vavrečka, na severe a severovýchode s katastrom obce Trstená, na juhu a juhozápade s obcou Tvrdošín. Štefanov nad Oravou leží vo východnej časti Oravskej Magury, pod jej východnými svahmi na juh od vodnej nádrže Orava. V roku 1968 sa Horný a Dolný Štefanov spojili a vytvorili Štefanov nad Oravou.

Hlavná myšlienka návrhu územného plánu obce Štefanov nad Oravou spočíva :

  • v zachovaní jej tradičných kultúrnych a prírodných hodnôt
  • v zachovaní identity obce
  • v nenásilnom a postupnom pretváraní jej vnútra (s využitím jestvujúcej štruktúry zástavby) pre zabezpečenie jej optimálneho a prirodzeného rastu

Od tejto hlavnej myšlienky tvorby sa odvíja urbanistická koncepcia obce. Možnosti rozvoja obce sú nasledovné: zo severu: limitovaná svahovitým terénom, čiastočná možnosť rozvojových plôch zo západu: limitovaná dĺžkou doliny z juhu: sčasti limitovaná svahovitým terénom, napriek tomu V Hornom Štefanove možnosť rozvojových plôch z východu: limitovaná cestou druhej triedy 11/520 a riekou Orava Obec Štefanov nad Oravou má pretiahnutý tvar daný miestnou geomorfológiou a historickým vývojom. Z tohoto dôvodu budú ponechané dve centrá v obci. Vzhľadom k navrhovanej novej dopravnej a rozvojovej osi, bude centrum v Dolnom Štefanove premiestnené tak, aby ležalo na tejto osi. Centrum v Hornom Štefanove bude posilnené vzhľadom k navrhovaným plochám novej výstavby, ktoré tvoria ďalšiu rozvojovú vetvu Horného Štefanova.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne