Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

18. 05. 2024, meniny má: Viola

Úradná tabuľa

02. 08. 2022

O Z N Á M E N I E o verejnom prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Pavlovce nad Uhom

Príloha | Územný plán

Konanie ukončené.

24. 05. 2021

O Z N Á M E N I E o verejnom prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Pavlovce nad Uhom

Príloha | Územný plán

Konanie ukončené.

04. 12. 2019

O Z N Á M E N I E o verejnom prerokovaní Z a d a n i a pre vypracovanie Územného plánu obce Pavlovce nad Uhom

Obec Pavlovce nad Uhom v zmysle §17, odst.2 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov obstaráva Územný plán obce Pavlovce nad Uhom. V novembri 2019 bola spracovaná dokumentácia Prieskumov a rozborov ako I. etapa spracovania územného plánu obce. V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov bolo zabezpečené spracovanie Zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Pavlovce nad Uhom v súlade s §20, odst. 1 citovaného zákona. V zmysle §20, odst.2 a 3 cit. zákona Zadanie musí byť prerokované s verejnosťou, s dotknutými obcami, s dotknutým samosprávnym krajom a dotknutými právnickými osobami a dohodnuté s dotknutými orgánmi štátnej správy. Písomné stanoviská a pripomienky k Zadaniu možno uplatniť do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. najneskôr do 15.01.2020, kedy končí lehota verejného prerokovania stanovená v zmysle §20, odst.3 citovaného zákona.

Príloha | Územný plán

Konanie ukončené.

04. 12. 2019

V zmysle § 19b Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), týmto oznamujeme, že obec Pavlovce nad Uhom dňom 20. novembra 2019 začína obstarávanie Územného plánu obce, ktorý bude spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona.

Viac | Príloha | Územný plán

Konanie ukončené.

Pavlovce nad Uhom

Štát

Slovensko

Kraj

Košický

Okres

Michalovce

Prvá písomná zmienka

1327

Rozloha

3342 ha

Počet obyvateľov

4439

Starosta

Anton Kocela

E-mail

pavlovce@pavlovce.sk

Web

pavlovce@pavlovce.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality
Reality Pavlovce nad Uhom

Reality Pavlovce nad Uhom na Reality.pro

Fotogaléria

Pavlovce nad UhomPavlovce nad UhomPavlovce nad Uhom

Pavlovce nad Uhom

Pavlovce nad Uhom

Obec leží vo východnej časti Východoslovenskej roviny na ľavom agradačnom vale rieky Uh v nadmorskej výške 105 – 108 m, 23 km juhovýchodne od okresného mesta Michalovce.

Chotár tvoria mladotreťohorné íly pokryté až 50 m mocnou vrstvou štvrtohorných uloženín. Obec leží v záplavovej oblasti Uhu a Čiernej Vody, ktoré ju každoročne ohrozovali. Vyliate vody tvorili súvislé vodné plochy široké 2 – 5 km a dlhé 10 i viac km. Pri Uhu a jeho mŕtvom ramene Ortov sú zvyšky pôvodného lužného lesa.

Územný plán obce - Schválený

SCHVAĽOVACÍ ORGÁN: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V PAVLOVCIACH NAD UHOM ČÍSLO UZNESENIA: 15/2023 DÁTUM SCHVÁLENIA: 30.03.2023

4. 4. 2023 | Spracovateľ: Architektonické štúdio Atrium s.r.o. | Poverený obstarávateľ: Ing. Ľudmila Sekeráková | viac

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne