Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

18. 06. 2024, meniny má: Vratislav

Marianka

Marianka

Návrat

Schválené v V ZMYSLE UZNESENIA OZ V MARIANKE ČÍSLO: 10 / 2006-3 A 10 / 2006-4 Z 27. ROKOVANIA OZ V MARIANKE ZO DŇA 25.10.2006

Obstarávateľ

Marianka

Spracovateľ

SpracovateľÚPn, s.r.o.

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Silvia Mičianová

Počet zobrazení

30981

Pridané

1. 1. 2009

Vložil

administrátor

Výkres verejného dopravného vybavenia

Hlavným cieľom riešenia „Zmien a doplnkov č. 01/2006“ je:
− premietnuť nové aktuálne rozvojové zámery azmeny pôvodne navrhovaných rozvojových zámerov, vychádzajúce zpožiadaviek obce, fyzických aprávnických osôb (požiadavky boli získané vrámci prípravných prác), do záväzného plánovacieho dokumentu – na základe zhodnotenia orgánov obce
− premietnuť aktuálne odvetvové koncepcie, vychádzajúce z požiadaviek dotnutých účastníkov (požiadavky boli získané v rámci prípravných prác), do záväzného plánovacieho dokumentu
− zosúladiť územný plán obce s platnou legislatívou – doplniť obsahovú náplň v zmysle Vyhlášky č. 55/2001 Z. z.
− zosúladiť územný plán obce so záväznou časťou územného plánu VÚC Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 20/2003 Z. z..
− zachovať vidiecky charakter obce s prvkami prímestského rodinného bývania − vytvoriť pre obyvateľov a návštevníkov obce atraktívnu obec s kvalitným životným prostredím, s vybudovanou infraštruktúrou, zachovanými pútnickými tradíciami
− rozvíjať cestovný ruch a služby obyvateľom a návštevníkom obce, vychádzajúc z historickej danosti najstaršieho pútnického miesta na Slovensku a významnej lokality ťažby a spracovania mariatálskej bridlice.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne