Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

02. 10. 2023, meniny má: Levoslav

Huncovce

Úradná tabuľa

12. 07. 2011

Obec Huncovce, ako orgán územného plánovania zastúpená v procese obstarania ÚPN-O odborne spôsobilou osobou – Ing. Emíliou Hudzíkovou, v zmysle § 20 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje širokej verejnosti – fyzickým a právnickým osobám majúcim vlastnícke, iné práva a aktivity v katastrálnom území obce Huncovce, prerokovanie Zadania pre ÚPN-O Huncovce v ktorom sa definujú požiadavky na spracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Huncovce s rozvojom na obdobie 20 rokov. Verejnosť je oprávnená podať svoje pripomienky k Zadaniu do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, ich písomným doručením na Obecný úrad. Výklad Zadania, spojený s prezentáciou materiálu „Prieskumy a rozbory obce“, na ktorý Vás srdečne pozývame sa uskutoční dňa 21 . júla /štvrtok/ o 16.30 hod. v zasadačke obecného

Príloha | Územný plán

Konanie ukončené.

Huncovce

Štát

Slovensko

Kraj

Prešovský

Okres

Kežmarok

Prvá písomná zmienka

1257

Rozloha

1326 ha

Počet obyvateľov

2646

Starosta

Ing. Jozef Majerčák

E-mail

huncovce@huncovce.sk

Web

huncovce@huncovce.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality
Reality Huncovce

Reality Huncovce na Reality.pro

Fotogaléria

HuncovceHuncovceHuncovce

Huncovce

Huncovce ležia v Popradskej kotline na Spiši na pravom brehu rieky Poprad v nadmorskejvýške 617 – 790 m. n. m. Územie je prevážne svahovité, klimaticky patrí obec do mierne chladného subtypu.Severná hranica katastra hraničí s Tatranským národným parkom.

Územie Huncoviec bolo obývané už v dobe rímskej, pred 5. storočím n. l. Dôkazom toho je správa Samuela Augustini ab Hortis, rodáka z Veľkej Lomnice, o náhodnom náleze kostí, rímskych mincí, urny s popolom a iných nádob pri kopaní pivnice na dnešnom území obce z roku 1780. Prvýkrát sa názov obce spomína v 13. storočí ako Supch /1257/ , (villa) Poloni /1268/, Zopczfolua /1290/, neskôr ako (villa) Canis /1308/, Hundsdorf /1336/, Sepchfalua /1345/, Chepanfalua /1346/, Stekchfalua /1383/, Stepkfalva ale aj nem. Honczdorf /1471/, Huncowcze /1773/, Huncovce /1920/, maď. Hunczdorf, Hunfalu, nem. Hunsdorf, lat. Hunisvilla. Dnešný názov obce Huncovce sa úradne používa od roku 1920 a jeho etymológiu je možné dať do súvisu s názvom villa Canis a jeho prekladom do nemčiny, ktorý poukazuje na niekdajšie hlavné zamestnanie obyvateľov obce, ktorým bol chov poľovníckych psov pre miestnu šľachtu a panovníka.

Návrat

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne