Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

27. 05. 2024, meniny má: Iveta

Huncovce

Huncovce

Návrat

2011

Úradná tabuľa

12. 07. 2011

Obec Huncovce, ako orgán územného plánovania zastúpená v procese obstarania ÚPN-O odborne spôsobilou osobou – Ing. Emíliou Hudzíkovou, v zmysle § 20 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje širokej verejnosti – fyzickým a právnickým osobám majúcim vlastnícke, iné práva a aktivity v katastrálnom území obce Huncovce, prerokovanie Zadania pre ÚPN-O Huncovce v ktorom sa definujú požiadavky na spracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Huncovce s rozvojom na obdobie 20 rokov. Verejnosť je oprávnená podať svoje pripomienky k Zadaniu do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, ich písomným doručením na Obecný úrad. Výklad Zadania, spojený s prezentáciou materiálu „Prieskumy a rozbory obce“, na ktorý Vás srdečne pozývame sa uskutoční dňa 21 . júla /štvrtok/ o 16.30 hod. v zasadačke obecného

Príloha | Územný plán

Konanie ukončené.

Spracovateľ

SpracovateľIng. arch. Mária Kollárová

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. Emília Hudzíková

Počet zobrazení

31628

Pridané

12. 7. 2011

Vložil

administrátor

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne