Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

13. 07. 2024, meniny má: Margita

Horné Srnie

Horné Srnie

Návrat

apríl 2015

Úradná tabuľa

22. 01. 2015

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A o začatí prerokovania návrhu Územného plánu obce (ÚPN-O) Horné Srnie v zmysle §22 ods.2, 3 zákona č.50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov

Orgán územného plánovania – obec Horné Srnie, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, v súlade s §4 odst.3. písm.ch, zák. 369/1990Zb. – O obecnom zriadení, v zmysle §22 ods.2, 3 zákona č.50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje občanom a širokej verejnosti, že

návrh Územného plánu obce (ÚPN-O) Horné Srnie je od 21.01.2015

vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Hornom Srní. Viac viď príloha

Viac | Príloha | Územný plán

Konanie ukončené.

Obstarávateľ

Horné Srnie

Spracovateľ

SpracovateľArchitektonické štúdio Atrium s.r.o.

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Marianna Bogyová

Počet zobrazení

61840

Pridané

13. 4. 2015

Vložil

VložilIng. Marek Dubiel

Výkres verejného technického vybavenia: návrh vodného hospodárstva, vodné toky, výkres verejnoprospešných stavieb

SCHVAĽOVACÍ ORGÁN: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE HORNÉ SRNIE, ČÍSLO UZNESENIA POTVRDZUJÚCEHO PLATNOSŤ ÚPN-O: 33/2015, ZÁVAZNÁ ČASŤ VYHLÁSENÁ VZN č.3/2015, DÁTUM SCHVÁLENIA: 09.04.2015

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne