Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

22. 05. 2024, meniny má: Júlia, Juliána

Úradná tabuľa

22. 01. 2015

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A o začatí prerokovania návrhu Územného plánu obce (ÚPN-O) Horné Srnie v zmysle §22 ods.2, 3 zákona č.50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov

Orgán územného plánovania – obec Horné Srnie, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, v súlade s §4 odst.3. písm.ch, zák. 369/1990Zb. – O obecnom zriadení, v zmysle §22 ods.2, 3 zákona č.50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje občanom a širokej verejnosti, že

návrh Územného plánu obce (ÚPN-O) Horné Srnie je od 21.01.2015

vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Hornom Srní. Viac viď príloha

Viac | Príloha | Územný plán

Konanie ukončené.

Horné Srnie

Štát

Slovensko

Kraj

Trenčiansky

Okres

Trenčín

Prvá písomná zmienka

1439

Rozloha

2726 ha

Počet obyvateľov

2804

Starosta

Jozef Húserka

E-mail

urad@hornesrnie.sk

Web

urad@hornesrnie.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality
Reality Horné Srnie

Reality Horné Srnie na Reality.pro

Horné Srnie

Horné Srnie

Horné Srnie leží na slovenskej strane Bielych Karpát, v ústí Vlárskeho priesmyku na strednom Považí, približne na 18 stupni východnej zemepisnej dĺžky a na 49 stupni severnej zemepisnej šírky. Je typickou pohraničnou oblasťou, ktorej chotár susedí s chotármi obcí patriacimi nielen do vlastného okresu a kraja, ale aj Zlínskeho kraja. Stred obce má nadmorskú výšku 257 metrov nad morom.
Za začiatok organizovaného priemyselného podnikania možno uvažovať rok 1788, kedy sa začala výstavba sklárne. Skláreň ako aj ďalšie „fabriky“ v Rajkovci (okolo roku 1800 – mlyn, píla, valcha) boli realizované v dôsledku pôsobenia rodu Ilešházyovcov v trenčianskej župe. V roku 1883 založil taliansky podnikateľ Giovanni Batista Pisetta z Trenta v miestach terajšej cementárne vápencový lom, z ktorého dodával vápencové kvádre. V roku 1888 bola otvorená prvá železničná spojnica medzi Moravou a Slovenskom, ktorá viedla našim údolím, čím sa výrazne skvalitnilo spojenie obce so svetom. Dve murované pece na pálenie slinku postavené v roku 1895 znamenali začiatok výroby cementu v obci.

Viac

Územný plán obce - Zadanie

Dôvodom obstarania územného plánu obce sú:
• zmenené územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia predchádzajúceho územného plánu obce
• zabezpečenie optimálnych zásad vecnej a časovej koordinácie stavebnotechnických priestorových a územných aktivít v obci a priľahlej krajine
• zosúladenie územného plánu obce sÚzemným plánom Vyššieho územného celku Trenčianskeho kraja a s jeho zmenami a doplnkami

1. 1. 2009 | Spracovateľ: Architektonické štúdio ATRIUM, s.r.o. | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Marianna Bogyová | viac

Územný plán obce - Schválený

SCHVAĽOVACÍ ORGÁN: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE HORNÉ SRNIE, ČÍSLO UZNESENIA POTVRDZUJÚCEHO PLATNOSŤ ÚPN-O: 33/2015, ZÁVAZNÁ ČASŤ VYHLÁSENÁ VZN č.3/2015, DÁTUM SCHVÁLENIA: 09.04.2015

13. 4. 2015 | Spracovateľ: Architektonické štúdio ATRIUM, s.r.o. | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Marianna Bogyová | viac

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne