Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 07. 2024, meniny má: Jakub

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Stanovisko predstavenstva Slovenskej komory architektov k doterajšiemu priebehu a výsledkom riešenia Starého mosta v Bratislave

novy-most-vizualizacia-m.jpg

V uplynulých dňoch boli verejnosti predložené vizualizácie troch variantov nového mosta na mieste terajšieho Starého mosta v Bratislave.

Ich projektant bol vybraný vo verejnej obchodnej súťaži na dodávateľa projektovej dokumentácie súboru stavieb pod názvom „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“, v ktorom jednou zo stavieb mala byť rekonštrukcia Starého mosta s preverením jeho využitia pre cestnú dopravu a pre mestskú koľajovú dopravu (električku). Pritom jediným kritériom výberu bola najnižšia celková cena projektu. Za rekonštrukciu možno pokladať také stavebné úpravy alebo zmenu stavby, ktorými sa jej hmotná, funkčná a výtvarná podoba prispôsobí pôvodnému stavu. Predložené varianty návrhu však predpokladajú zbúranie súčasného Starého mosta a na jeho mieste výstavbu úplne nového mosta s novou podobou, s novou funkciou a s inými rozmermi. Výsledný zverejnený návrh nového mosta preto nie je v súlade so zadaním v súťažných podmienkach.

Podmienkou účasti na verejnej obchodnej súťaži bolo o. i. preukázanie každoročného obratu súťažiaceho minimálne 45 miliónov Sk (cca 1,5 mil. €) za tri roky a predloženie aspoň jednej zmluvy s rovnako vysokou zmluvnou cenou. Táto neobvyklá podmienka je zásadným obmedzením, ktoré automaticky vylučuje zo súťaže bežné projektové kancelárie, tvorivé združenia, či špičkových odborníkov univerzít. Vzhľadom na túto podmienku a na predmet súťaže sa jej nezúčastnili architekti. Pritom kvalifikácia architektov na navrhovanie osadenia, tvaru a ďalších aspektov architektúry inžinierskych stavieb, a teda aj mostov, je samozrejmá a podľa zákona nespochybniteľná. Veď takmer všetky významné mosty na Slovensku a ešte viac v zahraničí sú architektonickým návrhom, napríklad Kolonádový most v Piešťanoch, Nový most a most Lafranconi v Bratislave a ďalšie.

Verejnosť dostala možnosť vyjadriť sa k návrhu v rámci ankety. Na výber dostala len vizualizácie troch variantov jedného návrhu od jedného autora. Verejnosť nedostala možnosť v ankete posudzovať komplexné riešenie umiestnenia, funkcie a parametrov, ani ekonomiku nového mosta a pred hlasovaním nemala možnosť spoznať stanoviská iných odborníkov z rôznych oblastí výstavby, nemala ani možnosť vyjadriť svoj nesúhlas. Takáto forma zainteresovania verejnosti je mimo zákonných pravidiel komunálnej demokracie. Na zisťovanie názoru verejnosti zákon upravuje ako legálne nástroje hlasovanie obyvateľov (tzv. referendum), verejné zhromaždenia obyvateľov a petíciu.

Ako sa napokon zistilo, v ankete sa za výsledný variant vyjadrilo v pomere k počtu obyvateľov Bratislavy len 2% hlasujúcich a to mohli hlasovať držitelia mobilov z celého Slovenska. Verejnosť sa napokon dozvedela, že až teraz „sa bude viesť debata na rýdzo odbornej úrovni“, že návrh bude architektonicky „docizelovaný“.

Ak práce na projekte nosného systému mestskej dopravy preukázali, že Starý most je nerekonštruovateľný a je potrebné nahradiť ho novou stavbou, tak v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní jeho najlepšie riešenie je potrebné hľadať súťažou návrhov ako jediným nástrojom demokracie na výber a rozhodovanie o takejto veci. Možno očakávať, že slobodnej súťaže sa so svojimi návrhmi zúčastnia aj architekti. Slovenská komora architektov sa domnieva, že Bratislava – bohaté a krásne mesto – si na to musí nájsť dostatok času, prostriedkov a odbornej a morálnej zodpovednosti jej predstaviteľov. S ohľadom na jedinečnosť miesta a na medzinárodný význam rieky by táto súťaž mala byť medzinárodná.

Argumentácia predstaviteľov mesta, že súťaž návrhov nemusí vždy priniesť iba pozitívne ohlasy, je síce pravdivá, ale je to jediná demokratická forma, ktorá podľa zákona o verejnom obstarávaní dáva možnosť aj odborníkom, aj verejnosti transparentne porovnávať návrhy viacerých autorov. Riziko je vždy menšie, ako hľadať budúceho autora stavby obchodnou súťažou. Nestotožňujeme sa ani s názorom, že súťaž návrhov by zabrala cenný čas. Most staviame na niekoľko desiatok rokov. Súťaž návrhov môže prebehnúť podstatne skôr ako aktualizácia územného plánu mesta, ktorú vyvoláva samotné trasovanie električky do Petržalky.

Vzhľadom na to podporujeme tiež petíciu skupiny architektov za vypísanie architektonickej súťaže a vyzývame všetkých, ktorým nie je podoba mosta ľahostajná, aby sa k nej pridali. V Bratislave 28. júla 2008 Ing. arch. Juraj Šujan predseda Slovenskej komory architektov

Vyjadriť k tejto téme sa môžete v našom diskusnom fóre , alebo cez Anketu.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 61 | T: 0.415061

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne