Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

07. 12. 2023, meniny má: Ambróz

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Stanovisko grémia stavovských organizácií Architektov a Inžinierov k návrhom rekonštrukcie nového Starého mosta.

stary-most-s.jpg

Zverejnenie návrhov nového Starého mosta a jeho forma prezentácie v troch vizualizáciách vyvolala hektické reakcie médií a odbornej verejnosti. Považujeme za neprofesionálne a nezodpovedné nechať rozhodovať o výslednom návrhu tak významného objektu obyvateľov mesta vo forme plebiscitu na základe troch obrázkov mostnej konštrukcie.

Takáto forma zainteresovania verejnosti je zavádzajúca. Pri návrhu Starého mosta ide o zložitejší problém ako je design mostového telesa. Pretože reakcie laikov i odbornej verejnosti vychádzali z minimálnej informovanosti, zorganizoval Spolok architektov Slovenska 27. júla 2008 stretnutie odbornej verejnosti – urbanistov, architektov, dopravných inžinierov a špecialistov mostárov s autorom projektu rekonštrukcie nového Starého mosta ing. Miroslavom Maťaščíkom.

id11273–05.jpg

Spracovateľ návrhu predložil svoj projekt a vysvetlil vstupné zadanie objednávateľa. Zdôvodnil svoje výsledné tri varianty. Dotkol sa nadväzností na mestský dopravný systém. Zaoberal sa históriou mosta a schematicky prezentoval riešenie Šafárikovho námestia i predmostí na bratislavskej i petržalskej strane. Zástupca Slovenskej komory architektov predniesol samostatné stanovisko v ktorom deklaroval požiadavku SKA na riešenie nového Starého mosta formou urbanisticko – architektonickej súťaže. Zástupca Slovenskej komory stavebných inžinierov sa vyjadril k podmienkam, ktoré určuje zadávateľ úlohy. Architekti a zástupcovia Slovenského zväzu stavebných inžinierov odsúdili postup prípravy mosta. Dotkli sa hlavne nedostatkov zadania základných dopravných vzťahov a definovania charakteru i funkcie mosta, hlavne jeho profilu. V následnej diskusii odzneli ďalšie kritické pripomienky k predloženému riešeniu zo strany architektov i dopravných inžinierov. Navrhovaný most je možné charakterizovať skôr ako suburbánny, s technicistickým designom bez hlbšieho vzťahu k mestskej štruktúre a nábrežiam. Zúčastnení odborníci ocenili technické a inžinierske riešenie návrhu. Považujú ho za dobrú prípravnú analýzu, ktorá by mala vyústiť do verejnej súťaže. Zúčastnená odborná verejnosť okrem zástupcu SKSI spochybnila nesprávne postupy v príprave, ktoré nerešpektujú zákon o verejnom obstarávaní umožňujúci vypísanie súťaže na návrhy. Hlavne kritizovala nekomplexnosť predloženého urbanistického a dopravného riešenia v tak exponovanej polohe. Starý most by mal citlivo dotvoriť dunajskú krajinu a stať sa súčasťou novej koncepcie Bratislavy ako mesta na Dunaji.

Na základe diskusií konštatujú prítomní nasledovné:

A) Po odstránení celej nosnej konštrukcie , dvoch hlavných pilierov, úplnej zmene designu a zdvojnásobení šírky nového mosta sa jednoznačne nedá hovoriť o „rekonštrukcii“, ale o výstavbe nového mosta.

B) Verejná súťaž vypísaná Magistrátom na návrh “Nosného systému MHD“ / čo laicky znamená návrh električky alebo metra/, neposkytuje žiadne oprávnenie na navrhovanie nového mosta pre cestnú, cyklistickú a pešiu dopravu, najmä ak jeho potreba v takejto forme nie je zdôvodnená ani v Smernom územnom pláne ani v Genereli dopravy. Pritom prístup do centra Bratislavy automobilovou dopravou z Petržalky je zabezpečovaný jestvujúcimi mostami Apollo a Novým mostom.

C) Cena navrhovaného mosta cca1,1 miliardy Sk je podľa projektanta len cena hlavného objektu, po odhade ceny estakád a úprav Šafárikovho námestia sa výsledná cena priblíži k 3. miliardám, čo bola cena nového mosta Apollo.

novy-most-vizualizacia-m.jpg

Na základe hlbšieho poznania a diskusií požadujú a doporučujú architekti SKA a inžinieri SKSI nasledovné:

1 Je potrebné spracovať komplexné zadanie pre urbanisticko – inžiniersko – architektonickú súťaž, ktoré bude obsahovať dopravné podmienky, vodohospodárske požiadavky, urbanistické a mestotvorné doporučenia. Zadanie je nutné oprieť o výskumy a prognózy. Tu v doterajšej príprave absentovala existencia odborných útvarov ako UDI a UHA, ktoré takéto podklady pre zadania v minulosti spracovávali. Ich obnovenie doporučujeme mestu zakotviť v zákone o hlavnom meste.

2 Všetky existujúce mosty v Bratislave aj v období socializmu vznikli vo verejnej architektonickej súťaži. Demokratická spoločnosť by nemala pristupovať k architektúre odmietavejšie ako totalitný režim. Most SNP bol napríklad ocenený ako stavba storočia. Pretože v prípade Starého mosta sa jedná o dotvorenie centrálnej časti mesta aj s nábrežiami do harmonického celku, je nevyhnutná požiadavka na komplexné riešenie celého územia mimoriadne oprávnená. Pri novom Starom meste sa nejedná iba o inžiniersko – technologické dielo. Musí to byť žijúca časť mesta aj s inými funkciami. Most by mal patriť k brandingu Bratislavy. Dotvorenie sústavy mostnej architektúry podporuje image mesta na Dunaji a v centrálnej polohe má významné dopady na obraz a európsku identitu Bratislavy.

3 Požadujeme vypísať verejnú urbanisticko – inžiniersko – architektonickú súťaž v zmysle súťažného poriadku SKA, ktorá by riešila most vo vzťahu k dopravnému systému, k riečnemu životu, historickým dominantám i bratislavským nábrežiam so Šafárikovým námestím, Umeleckou besedou, Euroveou na jednej strane a petržalským nábrežím na druhej strane. Súčasne je potrebné stanoviť aj kultúrno – historické podmienky pre nový most. Vypísanie súťaže s pôvodným zadaním bude iba gesto, alebo taktický ústupok magistrátu.

4 Zadanie musí definovať charakter mosta, jeho funkcie a časové nadväznosti. Mal by to byť mestský most, ktorý bude komponovaný do obrazu mesta s integrovanými funkciami a aktívny vo vzťahu k životu na Dunaji. Bude rešpektovať historické dominanty, siluetu mesta a súčasnú i budúcu zástavbu. V zadaní musia byť zachytené všetky nadväznosti na súčasný i plánovaný dopravný systém s riešením súvisiacich priestorov na bratislavskej i petržalskej strane. Výsledný návrh by mal vzniknúť v teame urbanistov, dopravných inžinierov, architektov, enviromentalistov, sociológov so špecialistami mostármi ako komplexné inžiniersko – architektonické dielo, reprezentujúce súčasnú dobu.

Bratislava 27. 7. 2008 Spolok architektov Slovenska

DEKLARÁCIA VYPÍSANIA SÚŤAŽE VO FORME CIZELOVANIA IBA VZHĽADU MOSTA JE PRE ZÚČASTNENÉ GRÉMIUM. NEPRIJATEĽNÁ. SÚŤAŽ BOLA VYPÍSANÁ NA ZÁKLADE PETÍCIÍ ODBORNEJ I LAICKEJ VEREJNOSTI S PODPOROU POSLANCOV. SÚŤAŽ MUSÍ RIEŠIŤ MOST A SÚVISIACE DOPRAVNÉ I PRIESTOROVÉ VÄZBY.

Bratislava 7. 8. 2008

Za SAS: Prof. Ján Bahna, Za SZSI:Ing.Igor Dula, Za SKSI: Prof. Dušan Majdúch

Vyjadriť k tejto téme sa môžete v našom diskusnom fóre

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 65 | T: 0.350338

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne