Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

15. 06. 2024, meniny má: Vít

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

MobEx 2011–2012. Water and City

mobex-2012-poster-a3.jpg

V dňoch 27.02.–04.03.2012 (vernisáž 27.2.2012 o 17:00) sa vo foyer Fakulty architektúry STU v Bratislave, Nám. Slobody 19 uskutoční medzinárodná výstava, ktorá je súčasťou aktivít projektu „MobEx 2011–2012.

Water and City“ štandardného grantu Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý prezentuje urbanistické štúdie venované vzťahu mesta a vodného toku, s cieľom výmeny skúseností a hľadania dobrých príkladov v tejto problematike v krajinách V4. Bratislavská výstava v nadväznosti na predchádzajúcu spoluprácu s MČ Bratislava – Petržalka prezentuje vo výbere ateliérových prác študentov Fakulty architektúry riešenia petržalského nábrežia Dunaja, ktoré konfrontuje s vybranými prácami študentov a odborníkov z Budapešti, Brna a Krakova. Počas výstavy prebehne dňa 27.2.2012 od 13:00 seminár účastníkov grantu pod vedením garanta projektu Ing. arch. J. Furdíka, PhD. FA STU Bratislava, SK a RNDr. J. Hiessa predsedu CAGI, CZ.

mobex-2012-poster-a3.jpg

Zámerom projektu je poskytnúť laickej a odbornej verejnosti v krajinách V4 správne príklady riešení územných plánov a urbanistických štúdií vybraných sídelných štruktúr vo vzťahu k vodnému toku.

Výsledkom celého projektu bude zostavenie odbornej publikácie, ktorá bude metodickým výstupom pre riešenie danej problematiky nielen v krajinách V4. Riešitelia projektu takisto pripravia digitálny katalóg prezentovaných posterov na CD. Verejnosť bude informovaná o priebehu a výsledkoch projektu prostredníctvom médií a oficiálnej webovej stránky http://www.a-atc.sk/MobEx2011/.

Mediálnym partnerom sa stal aj pre ročník 2012 portál www.UzemnePlany.sk.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 62 | T: 0.330629

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne