Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

16. 06. 2024, meniny má: Blanka, Bianka

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Výstava MobEx 2011–2012 Voda a mesto – Bratislava (Petržalka) v konfrontácii s významnými centrami krajín V4

mobex.jpg

Dňa 27.02.2012 sa na Fakulte architektúry STU v Bratislave uskutočnila vernisáž výstavy Voda a mesto – Bratislava (Petržalka) v konfrontácii s mestami okolitých krajín za účasti zástupcov MČ Petržalky, laickej a odbornej verejnosti a širokého záujmu médií.

Ateliérové práce poslucháčov 4. ročníka spracované pod vedením Ing. arch. Viery Joklovej, PhD. a Ing. arch. Juraja Furdíka, PhD. hľadajú nové nekonvenčné ideové námety na možné využitie tohto vzácneho územia v Petržalke na pravom brehu Dunaja v bezprostrednej nadväznosti na obytné a rozvojové územia za Einsteinovou ulicou a v širšom kontexte na historické jadro a na staré a novoformujúce sa ľavobrežné nábrežie Bratislavy (Rázusovo nábrežie – Štúrova – Eurovea – Starý prístav).

Výstava je pokračovaním novej spolupráce medzi MČ Bratislava – Petržalka a Fakultou architektúry, ktorá sa začala úspešne rozvíjať minulý rok formou medzinárodnej letnej školy 2011, na ktorú tematicky vystavené práce nadväzujú. V nadväznosti na prednášky, materiály a podklady letnej školy 2011 poskytnuté od mestskej časti, magistrátu a ostatných spolupracujúcich organizácií (http://urbanet.sk/) študenti rozvíjali neštandartné námety na urbanistickú štruktúru s využitím výhodnej polohy z hľadiska prírodných a priestorových podmienok a dopravných vzťahov s cieľom zlepšenia vzťahu voda a mesto, zúročenia prírodného potenciálu, odstránením komunikačných bariér k územiam za Einsteinovou ulicou a k existujúcemu ľavobrežnému centru Bratislavy.

V nadväznosti na zameranie špecializovaného ateliéru výhodou práce bola možnosť využitia aktuálneho 3D modelu a ortofotomapy riešeného územia od firmy EUROSENSE S.R.O. (Slovakia).

Počítačové spracovanie zobrazuje riešenú tému od reálnych záberov až po futuristické, ktoré vzhľadom na krátkosť spracovania snáď niekedy priestorovo uletia alebo pôsobia futuristicky, ale na druhej strane dokladujú zručnosť niektorých poslucháčov v nových technológiách.

Hlavnou črtou väčšiny prác je uvedomenie si výrazného potenciálu petržalského nábrežia Dunaja. Vystavené práce hľadajú odpovede na riešenie vzťahu vodného toku a nábrežia, riešenie systému zelene v nadväznosti na Sad Janka Kráľa a v širšom kontexte na pravobrežné lužné lesy Dunaja a zeleň Chorvátskeho ramena. Inšpiratívnou časťou prác je hľadanie možností a foriem prepojenia nábrežia s územím za Einsteinovou ulicou, či už doplnením lávok, dôsledným prekrytím alebo vytvorením kompaktných prepojení v nadväznosti na navrhovanú štruktúru, s riešeniami od peších plôch a priestorov cez parky až po zelené mosty a prekrytia (ekodukty). Tu je potrebné všimnúť si časté prepojenia územia peším mostom k novému národnému divadlu.

Hľadanie formy a funkcie mestskej štruktúry, ako základného problému územia je prezentované riešeniami akceptujúcimi existujúci územný plán a jeho zmeny a doplnky až po riešenia, ktoré otvárajú iné pohľady a možnosti. Zaujímavosťou je časté akceptovanie návrhu ostrova v území medzi Starým mostom a Mostom Apollo alebo hľadanie iných rozšírených foriem nábrežia. Samotný návrh urbánnej (mestskej) štruktúry je prezentovaný od rozvoľnených foriem až po kompaktné a vertikálne (futuristické) s častým vytvorením samostatných úrovní prekrývajúcich parkovacie plochy a automobilové komunikácie.

Za všetky práce spomeniem prácu študentov P. Horáka, M. Huliaka, M. Trnkusa a M. Tyrola, ktorí pokrývajú územie novej zóny medzi Starým mostom a Mostom Apollo kompaktnou nízkopodlažnou štruktúrou, ktorá ako keby vyrastala zo zeleného rekreačného nábrežia a vlnila sa až k Einsteinovej, s dôsledným zazelenením striech a parteru s možnosťou jej prepojenia ku parku J. Kráľa, Bosákovej a Chorvátskemu ramenu. Samozrejme uvedomujeme si, že študentské práce nie sú dokonalé, ale snáď v niečom inšpiratívne a užitočné.

Fotky z výstavy

 Voľný pohyb návštevníkov vernisáže vo foyer Fakulty architektúry STU v Bratislave (02) Voľný pohyb návštevníkov vernisáže vo foyer Fakulty architektúry STU v Bratislave (01) Výstava vzbudila veľký záujem v radoch študentov a verejnosti Arch. Juraj Furdík podáva mikrofón Ing. Márii Grebeňovej – Laczovej (tlačovej tajomníčke MČ Bratislava – Petržalka
 Pozitívne hodnotenie projektu od doc. Jána Ilkoviča (prodekana FA STU v Bratislave) Arch. Juraj Furdík oficiálne otvoril výstavu „Voda a mesto. Bratislava v konfrontácii s významnými centrami krajín V4“ Úvodné slovo arch. Juraja Furdíka (koordinátora projektu) Tesne pred oficiálnym otvorením semináru v zasadacej miestnosti dekana FA STU v Bratislave
 Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave Živý pohyb ľudí krátko pred otvorením výstavy vo foyer Fakulty architektúry v Bratislave Veronika Fally (MUT, Budapešť) a jej prezentácia ″Water and City in Hungary″ Ing. Jiří Slíva (VŠB-TU Ostrava) predstavuje problematiku vzťahu vody a mestskej štruktúry v Ostrave
 Prezentácia študentov z PEF, Mendelovej univerzity v Brne Prednáška prof. E. Węcławowicz – Bilskej: Rieka Wisla v mestách Krakov a Sandomierz. Rieka Stradomka v regióne Częstochowa Zľava: Adam Titz, Tomáš Parolek (obaja z MENDELU Brno), arch. Jakub Błachut, prof. Elżbieta Węcławowicz – Bilska (obaja z Fakulty architektúry, Technickej univerzity v Krakove)

Výstava je súčasťou medzinárodného projektu MobEx 2011–2012 (http://www.a-atc.sk/MobEx2011/) spracovaného za podpory Medzinárodného vyšehradského fondu a bude ďalej prezentovaná v Budapešti, Krakove, Brne, Ostrave a v Bítove. Veľký záujem študentov, laickej a odbornej verejnosti o výstavu počas vernisáže, ale aj v iných dňoch je prejavom záujmu Bratislavčanov o ich mesto (výstava trvala do 9.3.2012).

Partneri riešiteľského kolektívu vyšehradského grantu prezentovali riešenia podobnej problematiky v Poľsku, v Českej republike a v Maďarsku.

Fakulta architektúry Krakovskej technickej univerzity zastúpená na vernisáži prof. E. Węcławowicz – Bilskou prezentovala riešenia polyfunkčných zón na nábreží rieky Visly v Krakove a v Krakovskom regióne. Provozně ekonomická fakulta Mendelovej univerzity v Brne reprezentovaná Mgr. J. Komináckou, Ph.D. prezentovala riešenia rekreačných zón a línií pozdĺž rieky Svratky v Brne. Budapeštianska nezisková organizácia MUT zaoberajúca sa problematikou urbanizmu zastúpená Msc. V. Fally prezentovala práce s riešeniami vzťahu mesta a vody v Budapešti, v Miškovci a pri Balatone. Fakulta stavebná Vysokej školy banskej v Ostrave reprezentovaná doc. Ing. F. Kudom, CSc. predstavila práce zamerané na riešenia devastovaných nábrežných území v Ostrave. Nezastupiteľnú úlohu na výstave a seminári reprezentoval RNDr. J. Hiess, predseda CAGI, ktorá má na starosti expertnú a diseminačnú stránku celého projektu.

Veľký záujem študentov, laickej a odbornej verejnosti o výstavu počas vernisáže, ale aj v iných dňoch je prejavom záujmu Bratislavčanov o ich mesto a túto problematiku (výstava trvala do 9.3.2012).

Vernisáži výstavy „Voda a mesto. Bratislava (Petržalka) v konfrontácii s významnými centrami krajín V4“ predchádzal aj rovnomenný interný seminár partnerov projektu v zasadacej miestnosti dekana Fakulty architektúry STU v Bratislave za účasti zástupcu Zbigniewa Macheja z Medzinárodného vyšehradského fondu, na ktorom partneri odprezentovali svoje postre a riešili otázku zostavenia spoločnej odbornej publikácie na danú tému.

Úvodná konfrontácia širokého spektra problémov a ich riešení v krajinách V4 prispela k námetom na spracovanie spoločnej záverečnej publikácie, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta v auguste 2012.

Ukážka prác zo

Slovenska

sk-01.jpg sk-02.jpg sk-03.jpg sk-04.jpg
sk-05.jpg sk-06.jpg sk-07.jpg

Česka

cz-01.jpg cz-02.jpg cz-03.jpg cz-04.jpg
cz-05.jpg cz-06.jpg cz-07.jpg cz-08.jpg
cz-09.jpg cz-10.jpg

Poľska

pl-01.jpg pl-02.jpg pl-03.jpg pl-04.jpg
pl-05.jpg

Maďarska

hu-01.jpg hu-02.jpg hu-03.jpg hu-04.jpg
hu-05.jpg

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 73 | T: 0.774570

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne