Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

29. 09. 2023, meniny má: Michal, Michaela

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Mestké zásahy deťom mesta košice

Autor(i): JUDr. Pavol Burák, návrh a fotodokumentácia ... Viktor Klema, vizualizácia

Atelier: Doma

Názov projektu: Mestké zásahy deťom mesta košice

Miesto/lokalita: 1. Košice – mestská časť Západ -1.1. Areál Univerzitnej nemocnice LP na ulici Trieda SNP č. 1, 1.2. Detské ihrisko pri nákupnom centre Erika na Uherovej ulici, 2.Košice – mestská časť Staré mesto , Detské ihrisko na sídlisku Kuzmányho, ulica Laca N

Mestké zásahy deťom mesta košice

Námet projektu vychádza z autorom javiacej sa potreby, domyslieť, dotvoriť a vykonať kreatívne zásahy do prebiehajúcej prestavby detských ihrísk v meste Košice. Podľa našich názorov je v súčasnom štádiu preferovaná orientácia iba na vybavenia detských ihrísk, určovaná komerčnými záujmami výrobcov a budovanie oplotení podľa predpisov EU tiež v réžii ich dodávateľov. Domnievame sa, že v tomto snažení zjavne zaostáva komplexný prístup celkového riešenia. Výraznejšie sa to javí najmä v časti povinného oplotenia detských ihrísk. Zámerom našich navrhovaných zásahov do výstavby oplotení je, aby sa v tejto súvislosti vytvárali také podmienky, od ktorých bude možné očakávať aj ďalšie pozitívne účinky. Jedným z nich je vytváranie takých efektov, ktoré včlenené detské ihriská, ako súčasť jednotného architektonického celku obytnej zóny, budú jej obyvateľom pozdvihovať estetickú orientáciu a zvyšovať atraktívnu príťažlivosť ihrísk zo strany samotných detí. Pri výbere motívu riešenia tejto úlohy sme dospeli k názoru, že vhodným typom kreatívneho stvárnenia a jeho vkomponovania do priestoru budú pre deti psy a vláčik.

Rozhodnutie zvolenej témy psy, podporil aj fakt, prirodzenej citovej orientácii detí na týchto najvernejších spoločníkov a priateľov človeka, ktorý z hľadiska ich vnímania a prijímania je aktuálne vyhľadávaným objektom ich sociálnej komunikácie. Predpokladáme, že zblíženie tohto vzťahu, dieťa a pres, zvoleným spôsobom, môže pozitívne ovplyvniť aj existujúce problémové stavy a situácie medzi túžbou dieťa mať svojho psa, ochotou rodičov, zaobstarať psa svojmu dieťaťu a vhodnosťou i možnosťami chovať psa v podmienkach prevažujúcich sídliskových bytov. Očakávame, že ponúkané riešenie pomôže aspoň čiastočne riešiť súčasnú naliehavú a problémovú situáciu v meste v rámci vzťahov dieťa-pes-rodič, na jednej a psičkár-nepsičkár na druhej strane.

Zaradenie témy vláčik, v rámci riešenia úlohy, bolo motivované detskou železnicou, ktorá je jedinečnou a vyhľadávanou atrakciou nielen košických detí, nachádzajúcou sa v Čermeľskom údolí mestských lesov. Domnievame sa, že náš zámer bude aj príspevkom k jej výraznejšej propagácii netradičnou formou, od ktorej možno očakávať, že z psychologického hľadiska bude pôsobiť na cieľovú skupinu účinnejšie, ako všeobecne odmietavé agresívne formy vnucované reklamnými agentúrami. S akceptáciou týchto hľadísk sme pristupovali k riešeniu zásahov vo všetkých lokalitách tohto projektu a to tak v prípade detských ihrísk (lokalita l.2. a lokalita 2.), ako aj v prípade areálu Univerzitnej nemocnice, kde je umiestnená aj detská nemocnica (lokalita 1.1.) V prípade úspešnosti nášho projektu možno v logickej súvislosti dôvodne očakávať dosiahnutie vyššej pridanej hodnoty realizáciou zásahov v lokalite objektu Univerzitnej nemocnice (1.1.). Ide o priestory, v ktorých sa zaoberáme zásahmi do dvoch samostatných, navzájom prepojených a súvisiacich územných celkov. Prvý celok .tvorí detský areál, ohraničený samostatným plotom, ktorý ho oddeľuje od ostatných častí verejných priestorov nemocnice. V tomto vyhradenom detskom areáli sa zaoberáme iba skrášlením niektorých elementov priestoru tak, ako sú zobrazené na predkladanej fotodokumentácii vo dvoch verziách (súčasný reálny stav a vizualizácia návrhu). Celý areál totiž považujeme za dostatočne a vhodne vybavený kvalitným zariadením. Práve z toho dôvodu, na prvý pohľad veľmi rušivo pôsobia tie súčasti detského areálu, ktoré sú predmetom našich zásahov, ako sú vizualizované v predložených návrhoch.. V prípade záujmu je však altermatívna možnosť použiť kreatívne prvky v zmysle ďalej uvádzaného popisu.

Získanie nadhodnoty použitých kreatívnych prvkov zásahu vidíme v poskytovanej možnosti ich preskupovania a rozmiestňovania v širšom zábere verejného priestoru, v priľahlom parku nemocnice, ktorý s detským areálom bezprostredne súvisí aj keď ich oddeľuje spojovací nadúrovňový chodník a oplotenie so samostatnou vonkajšou bránkou (viď fotodokumentáciu). Pridaná nadhodnota spočíva v možnosti, využiť mobilitu a vzájomnú nezávislosť jednotlivých kreatívnych prvkov v zobrazenej vizualizácii, systematicky zoradených podľa tém (lokomotíva, jednotlivé vozne, počet vozňov 1 – x; pes sediaci, stojaci, ležiaci, v tuneli atď.), ktoré v skutočnosti deti môžu ľubovoľne premiestňovať, rozmiestňovať, oddeľovať alebo spájať do kreatívnych celkov v priestore podľa vlastných predstáv. Som presvedčený, že toto riešenie rozšíri v nemocnici poznané a zaužívané formy terapie ako liečebnej metódy, zatraktívni spôsoby aktívneho trávenia voľného času, najmä dlhodobých nemocničných pobytov detí so závažnejšími zdravotnými ochoreniami a v neposlednom rade bude priaznivo ovplyvňovať ich duševnú pohodu a rozvíjať ich kreativitu. Záverom chcem zdôrazniť, že navrhovaný projekt je koncipovaný tak, aby bol univerzálne využiteľný v akejkoľvek lokalite a predkladané návrhy sú iba vizualnou verziou jeho prezentácie vo vybraných cieľových podmienkach.

Za tento projekt hlasovalo 632 ľudí.

Fotogaléria

Poloha na mape

Predošlý projektZoznam projektovĎalší projekt

discussion

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne