Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

19. 07. 2024, meniny má: Dušana

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Mestké zásahy deťom mesta košice

Autor(i): JUDr. Pavol Burák, návrh a fotodokumentácia ... Viktor Klema, vizualizácia

Atelier: Doma

Názov projektu: Mestké zásahy deťom mesta košice

Miesto/lokalita: 1. Košice – mestská časť Západ -1.1. Areál Univerzitnej nemocnice LP na ulici Trieda SNP č. 1, 1.2. Detské ihrisko pri nákupnom centre Erika na Uherovej ulici, 2.Košice – mestská časť Staré mesto , Detské ihrisko na sídlisku Kuzmányho, ulica Laca N

Mestké zásahy deťom mesta košice

Námet projektu vychádza z autorom javiacej sa potreby, domyslieť, dotvoriť a vykonať kreatívne zásahy do prebiehajúcej prestavby detských ihrísk v meste Košice. Podľa našich názorov je v súčasnom štádiu preferovaná orientácia iba na vybavenia detských ihrísk, určovaná komerčnými záujmami výrobcov a budovanie oplotení podľa predpisov EU tiež v réžii ich dodávateľov. Domnievame sa, že v tomto snažení zjavne zaostáva komplexný prístup celkového riešenia. Výraznejšie sa to javí najmä v časti povinného oplotenia detských ihrísk. Zámerom našich navrhovaných zásahov do výstavby oplotení je, aby sa v tejto súvislosti vytvárali také podmienky, od ktorých bude možné očakávať aj ďalšie pozitívne účinky. Jedným z nich je vytváranie takých efektov, ktoré včlenené detské ihriská, ako súčasť jednotného architektonického celku obytnej zóny, budú jej obyvateľom pozdvihovať estetickú orientáciu a zvyšovať atraktívnu príťažlivosť ihrísk zo strany samotných detí. Pri výbere motívu riešenia tejto úlohy sme dospeli k názoru, že vhodným typom kreatívneho stvárnenia a jeho vkomponovania do priestoru budú pre deti psy a vláčik.

Rozhodnutie zvolenej témy psy, podporil aj fakt, prirodzenej citovej orientácii detí na týchto najvernejších spoločníkov a priateľov človeka, ktorý z hľadiska ich vnímania a prijímania je aktuálne vyhľadávaným objektom ich sociálnej komunikácie. Predpokladáme, že zblíženie tohto vzťahu, dieťa a pres, zvoleným spôsobom, môže pozitívne ovplyvniť aj existujúce problémové stavy a situácie medzi túžbou dieťa mať svojho psa, ochotou rodičov, zaobstarať psa svojmu dieťaťu a vhodnosťou i možnosťami chovať psa v podmienkach prevažujúcich sídliskových bytov. Očakávame, že ponúkané riešenie pomôže aspoň čiastočne riešiť súčasnú naliehavú a problémovú situáciu v meste v rámci vzťahov dieťa-pes-rodič, na jednej a psičkár-nepsičkár na druhej strane.

Zaradenie témy vláčik, v rámci riešenia úlohy, bolo motivované detskou železnicou, ktorá je jedinečnou a vyhľadávanou atrakciou nielen košických detí, nachádzajúcou sa v Čermeľskom údolí mestských lesov. Domnievame sa, že náš zámer bude aj príspevkom k jej výraznejšej propagácii netradičnou formou, od ktorej možno očakávať, že z psychologického hľadiska bude pôsobiť na cieľovú skupinu účinnejšie, ako všeobecne odmietavé agresívne formy vnucované reklamnými agentúrami. S akceptáciou týchto hľadísk sme pristupovali k riešeniu zásahov vo všetkých lokalitách tohto projektu a to tak v prípade detských ihrísk (lokalita l.2. a lokalita 2.), ako aj v prípade areálu Univerzitnej nemocnice, kde je umiestnená aj detská nemocnica (lokalita 1.1.) V prípade úspešnosti nášho projektu možno v logickej súvislosti dôvodne očakávať dosiahnutie vyššej pridanej hodnoty realizáciou zásahov v lokalite objektu Univerzitnej nemocnice (1.1.). Ide o priestory, v ktorých sa zaoberáme zásahmi do dvoch samostatných, navzájom prepojených a súvisiacich územných celkov. Prvý celok .tvorí detský areál, ohraničený samostatným plotom, ktorý ho oddeľuje od ostatných častí verejných priestorov nemocnice. V tomto vyhradenom detskom areáli sa zaoberáme iba skrášlením niektorých elementov priestoru tak, ako sú zobrazené na predkladanej fotodokumentácii vo dvoch verziách (súčasný reálny stav a vizualizácia návrhu). Celý areál totiž považujeme za dostatočne a vhodne vybavený kvalitným zariadením. Práve z toho dôvodu, na prvý pohľad veľmi rušivo pôsobia tie súčasti detského areálu, ktoré sú predmetom našich zásahov, ako sú vizualizované v predložených návrhoch.. V prípade záujmu je však altermatívna možnosť použiť kreatívne prvky v zmysle ďalej uvádzaného popisu.

Získanie nadhodnoty použitých kreatívnych prvkov zásahu vidíme v poskytovanej možnosti ich preskupovania a rozmiestňovania v širšom zábere verejného priestoru, v priľahlom parku nemocnice, ktorý s detským areálom bezprostredne súvisí aj keď ich oddeľuje spojovací nadúrovňový chodník a oplotenie so samostatnou vonkajšou bránkou (viď fotodokumentáciu). Pridaná nadhodnota spočíva v možnosti, využiť mobilitu a vzájomnú nezávislosť jednotlivých kreatívnych prvkov v zobrazenej vizualizácii, systematicky zoradených podľa tém (lokomotíva, jednotlivé vozne, počet vozňov 1 – x; pes sediaci, stojaci, ležiaci, v tuneli atď.), ktoré v skutočnosti deti môžu ľubovoľne premiestňovať, rozmiestňovať, oddeľovať alebo spájať do kreatívnych celkov v priestore podľa vlastných predstáv. Som presvedčený, že toto riešenie rozšíri v nemocnici poznané a zaužívané formy terapie ako liečebnej metódy, zatraktívni spôsoby aktívneho trávenia voľného času, najmä dlhodobých nemocničných pobytov detí so závažnejšími zdravotnými ochoreniami a v neposlednom rade bude priaznivo ovplyvňovať ich duševnú pohodu a rozvíjať ich kreativitu. Záverom chcem zdôrazniť, že navrhovaný projekt je koncipovaný tak, aby bol univerzálne využiteľný v akejkoľvek lokalite a predkladané návrhy sú iba vizualnou verziou jeho prezentácie vo vybraných cieľových podmienkach.

Za tento projekt hlasovalo 672 ľudí. Pridajte svoj hlas.

Fotogaléria

Poloha na mape

Predošlý projektZoznam projektovĎalší projekt

discussion

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne