Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

22. 04. 2024, meniny má: Slavomír

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Európske námestie erbu

Autor(i): JUDr. Pavol Burák, návrh a fotodokumentácia, Viktor Klema, vizualizácia

Atelier: Doma

Názov projektu: Európske námestie erbu

Miesto/lokalita: Košice – Staré mesto

Európske námestie erbu

Mestu Košice v roku 1369 udelil kráľ Ľudovít Veľký právo používať erb. Podľa písomných dokumentov, to bol prvý mestský znak v Európe, preukázateľne podložený erbovou listinou, nachádzajúcou sa v archíve mesta Košice..
Ide o jedinečný unikát kultúrnohistorickej hodnoty celoeurópskeho významu, aký sa nenachádza ani v takých významných centrách európskej kultúry, ako je Paríž či Londýn, Rím, Viedeň, Madrid, Moskva alebo Brusel, považovaný za neoficiálne hlavné mesto Európy. Všetky tieto príkladne uvádzané mestá sa nepochybne radia medzi najvýznamnejšie metropoly svetového diania..

Preto môj východiskový motív aktuálnosti mestského zásahu v rámci projektu, vyplýva z týchto skutočností a spočíva v núkajúcej sa otázke : Ako by zúročili túto, svojho druhu jedinečnú, v určitom ohľade raritnú a historicky doloženú skutočnosť, v iných európskych mestách? Odpoveď na položenú otázku nachádzam v myšlienke, využiť tento fakt ako pridanú hodnotu naliehavej potreby zatraktívniť príťažlivosť mesta Košice, s ohľadom na všetky predpoklady očakávať efektívnejší záujem o naše mesto.

Počin, na ktorom má významný podiel súčasný predseda KSK Zdenko Trebula, z iniciatívy ktorého bol historicky erb mesta Košice stvárnený do umeleckého diela v podobe sochy, považujem za významný krok k dosiahnutiu tohto zámeru. Realizáciu tejto myšlienky , v stave jej súčasnej reality, však považujem za dostatočne nedomyslenú, nevhodnú ba až nešťastnú. Výber lokality, historické jadro mesta, je nepochybne správnym rozhodnutím. Za absolútne nevyhovujúce a nevhodné považujem umiestnenie sochy pamätníka na mieste, v ktorom sa teraz nachádza. Ide o priestor, ktorý bezprostredne hraničí s pódiom, na ktorom permanentne, najmä v čase vrcholiacej turistickej sezóny a najväčšej koncentrácie turistov a návštevníkov mesta, prebieha množstvo podujatí. V tejto súvislosti dochádza k takým úpravám javiskovej scény, ktoré pamätník košického erbu úplne, alebo vo výraznej miere, zahalia, čím sa jeho existencia úplne stratí, teda ako by vôbec neexistovala. Pri menších javiskových scénach, ako je zachytená na priloženej fotodokumentácii zo septembra tohto roka, anjel, držiaci košický erb nedôstojne vykukuje z pozadia na javisku účinkujúcich. Pohľad na sochu v takýchto situáciach je možný je iba zo zákulisia. Problémovou otázkou teda je, ktorý návštevník mesta prejaví záujem o pohľad na chrbtom k nemu postávajúceho anjela v parku. Popri všetkých uvádzaných argumentoch, nemožno prehliadať ani paralelu chrbtom otočenej sochy, k najvýznamnejším skvostom mestskej kultúrnej rezervácie (Katedrála sv. Alžbety, kaplnka sv. Michala) ako i samotnému historickému jadru mesta k symbolu, ktorý vyjadruje otočenie sa chrbtom niekoho k niekomu, niečomu.

Preto považujem za nevyhnutné tento stav riešiť. Môj návrh spočíva v dvoch aspektoch :

1. Riešiť otázku preloženia tejto nepochybne významnej sochy ako symbolu mesta Košice, ktorý je zároveň dokumentom kultúry celoeurópskeho významu,
2. Zvážiť vhodnosť tejto skutočnosti na zvýšenie záujmu a mesto Košice zvýraznením historického faktu o tom, že najstaršou erbovou listinou v Európe je Erbová listina udelená mestu Košice výberom vhodného a dôstojného miesta na vytvorenie námestia v meste Košice, pomenovaného na túto počesť ako Európske námestie erbu.

Vhodnou príležitosťou k tomu je podľa môjho návrhu blížiaci sa rok 2013, kedy mesto Košice bude Európskym mestom kultúry a takáto príležitosť by bola nielen vhodným doplnkom projektu EHMK Košice 2013, ale aj príležitosťou pre také zvýšenie povedomia o meste Košice, ktoré by mohlo zefektívniť všetky očakávania, s ktorými sa uvažuje v rámci rozvoja cestovného ruchu, kultúry i ďalších oblastiach spoločenského rozvoja mesta.

Za vhodnú lokalitu, zriadiť Európske námestie erbu považujem priestor súčasnej rovnobežky cestných komunikácii so stredovým pásmom vyhradeným ako parkovisko na konci hlavnej ulice, medzi hotelom Danube Free a obchodným centrom Dargov. Svoj návrh vo vizuálnej podobe predkladám ako neprofesionálny architekt, laik občan a rodák mesta Košice. Konečná podoba vzhľadu takého námestia nie je preto účelom môjho vstupu do projektu Mestské zásahy Košice 2011. Mojim zámerom je vyvolať diskúsiu občanov mesta k tejto otázke a predložiť návrh možného riešenia ako východiskový námet. Otázkou na posúdenie predkladaného námetu je aj poloha osadenia samotnej sochy. Napr., či by mala byť otočená čelom k historickému jadru mesta, alebo chrbtom, ako je teraz. V koncepcii mojich úvah je aj možnosť, sochu nainštalovať na otáčajúci sa podstavec. Otázku kedy a ako často by sa otáčala tiež neriešim. Táto eventualita sa vy javí ako vhodná najmä z toho dôvodu, že pri jej otáčavom režime by sa dosiahlo, že socha by si zachovala tak čelný pohľad na historické jadro mesta a jeho najvýznamnejšiu kultúrno- historickú pamiatku Dóm Sv. Alžbety, no súčasne by sa dostávala aj do opačnej polohy, ktorá by vytvárala atraktívne príležitosti pre turistov, ktorý by mohli využívať zmenu polohy sochy erbu tak, že na zábere pozadia s Dómom a kaplnkou Sv. Michala bude socha anjela, držiaceho historický erb, v čelnom vyobrazení. To v súčasnej situácii je nemožné..

Za tento projekt hlasovalo 637 ľudí. Pridajte svoj hlas.

Fotogaléria

Poloha na mape

Predošlý projektZoznam projektovĎalší projekt

discussion

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne