Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

02. 12. 2023, meniny má: Bibiána

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

KATEŘINA VÁVROVÁ, KAREL LAPKA

Autor fotografií

archív autorov

Zdroj

časopis ARCHITEKT

Zobrazení

20706

Dátum vydania

24. 02. 2011

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

47%

Celkový počet hlasov: 1231

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

REGENERACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA PÍSEK

Mohyla

Z historie projektu Na přelomu tisíciletí nebylo písecké podhradí mezi prastarým Kamenným mostem a Putimskou branou příliš atraktivním prostorem. Písek se po léta obracel k řece Otavě zády, přestože v průběhu staletí modelovala tvář města i život jeho obyvatel. Na břehu Otavy vedla vyšlapaná cesta ve vysokém plevelu kolem zchátralé historické sladovny vzhůru k „nedobytným“ parkánům, tedy hradebnímu příkopu, kde kromě několika keřů rajčat pana správce rostla jen lebeda… Katastrofální povodeň roku 2002 se paradoxně stala impulsem k nápravě. Bylo jasné, že na tváři této lokality, která patří svou polohou a architektonickou kompozicí k nejkrásnějším v Písku, je nutné zapracovat.

Tehdy, roku 2003, začali Písečtí chystat velkorysý projekt „Regenerace historického jádra města Písek na břehu řeky Otavy mezi Kamenným mostem a Putimskou branou“, pro nějž se brzy vžil název „Europrojekt“. Bylo jasně pojmenováno poslání celého projektu. Ve zkratce to byly tyto cíle: zlepšení životního prostředí obyvatel města a rozšíření nabídky aktivit pro volný čas; zhodnocení kulturního a historického dědictví města Písku nalezením smysluplného využití památkově chráněných objektů, jako např. parkánů a sladovny ; vytvoření prostoru pro nové podnikatelské aktivity vznikem turisticky atraktivních lokalit nadregionálního významu.

Detail městského mobiliáře

Detail městského mobiliáře

Vznikla myšlenka využít prostory historické sladovny pro Centrum dětské ilustrace a multifunkční kulturní centrum. Europrojekt si stanovil další významné úkoly, kromě rekonstrukce infrastruktury v dané lokalitě i revitalizaci pravobřežní promenády a parkánů. V říjnu roku 2004 předložili Písečtí žádost o poskytnutí fi nančních prostředků Evropské unie a byli velmi úspěšní – výběrová komise označila písecký projekt za nejlepší z ČR. V té době oslovili pracovníci písecké radnice náš tým (architekti K. Lapka, K. Vávrová, P. Albrecht a projekční kancelář ing. Zítka) a požádali nás na základě předchozí spolupráce o zpracování výtvarně-architektonického řešení úpravy hradebního příkopu (tzv. parkánů) a následně i pravobřežní promenády podél Otavy.

Pohled z věže

Pohled z věže

Během práce na projektu – od úvodní studie po realizační dokumentaci – byla písecká veřejnost průběžně informována o návrzích na webových stránkách města. Kromě standardního schvalovacího procesu městským zastupitelstvem byl projekt naším týmem prezentován na veřejných besedách s občany. Pro tyto účely byly zpracovány rovněž animace „procházek“ navrhovanými lokalitami. Parkány vznikly v Písku ve 13. století spolu s opevněním města. (V terminologii historiků znamená parkán uličku oddělující hradby od měšťanských domů, nicméně v Písku se místně vžitý pojem „parkány“ užívá pro prostor hradebního příkopu – tolik na vysvětlenou.)

 5 parkány průchod – stav před rekonstrukcí  6 parkány průchod – současný stav  7 parkány – zadní část
 8 parkány – noční pohled  9 promenáda  10 promenáda – detail parteru – sloupek s logem města
 11 promenáda – pohled k mostu  12 promenáda – schody k řece

Nad parkány se u jižní městské brány – Putimské – klenul od středověku dřevěný můstek. V 16. století jej nahradil kamenný renesanční se dvěma klenutými oblouky. Rozvoj města, zejména dopravy v 19. století, si vynutil rozšíření mostu přizděním kompaktní zdi v šířce cca 35 cm. Došlo k zaslepení obou mostních oblouků, hradební příkop se stal neprůchodným a sloužil spíše jako úložiště suti a odpadu. Od té doby byly parkány veřejnosti víceméně nepřístupné. Část sice sloužila jako zahrada lidové školy umění a školky, ale jinak Písečtí i návštěvníci města shlíželi do neudržovaných parkánů pouze shora…

situacia-mesto-pisek.jpg

Předložili jsme proto návrh opětovného průkopu oblouků pod Putimskou branou a zprůchodnění parkánů pro veřejnost. V dolní části – od řeky – je možné vstoupit do parkánů původní tzv.Katovskou brankou, projít novým průkopem jednoho z původních oblouků a vystoupat na můstek u Putimské brány či pokračovat hradebním příkopem a po nově vzniklém kamenném schodišti na Bakaláře – náměstí před kostelem Narození Panny Marie. Prostor se tímto zapojil do celkového pěšího tahu vznikajícího kolem celého historického jádra města. Parkány však nejsou jen jednoúčelovu komunikační trasou. Plní i funkci odpočinkovou, přivádí návštěvníky na místa netradičních pohledů na město i řeku, poskytují jim klidné posezení i možnost konání různých kulturních akcí – koncertů i příležitostných výstav.

hostoricke-jadro-mesta-pisek4.jpg

Formování parteru hradebního příkopu spočívá v nenásilných parkových úpravách – čisté travnaté plochy zvoucí k posezení, mlatové cestičky a typická písecká dlažba z pískovcových desek v obnoveném průchodu pod můstkem, ve kterém jsou v pamětní dlaždici otisknuty nožky prvních dětských návštěvníků znovuotevřených parkánů. Osvětlení hradebního příkopu bylo původně řešeno kombinací zapuštěných zemních svítidel a nízkých osvětlovacích sloupků velmi jednoduchého designu. Sloupky však nepřežily zásah vandalů a byly nahrazeny rovněž zemními refl ektory se směrovaným paprskem, což se ukázalo jako tvarově nejčistší řešení. Jako kontrast k technické střídmosti stojí u kamenných schodů pod Bakaláři historizující tzv. „pražská“ lucerna – tento typ je již léta používán v celém historickém jádru Písku. Při realizaci parteru přilehlého náměstí Na Bakalářích došlo k archeologickému nálezu pohřební mohyly z doby bronzové.

Architektonické ztvárnění prezentace vykopávek se stalo dominantním prvkem celého prostoru. Prosklené oko osazené do černé kovářské oceli umožňuje chodcům nahlédnout do vrstev pod úrovní náměstí, ukrývajících poselství z doby bronzové včetně kopií nalezených šperků. Promenáda na pravém břehu Otavy mezi Kamenným mostem a Křižíkovou elektrárnou V projektu promenády jsme se pokusili maximálně respektovat genia loci: dominantu Kamenného mostu, nejstaršího tohoto druhu v Čechách, i řeku se starými stromy sklánějícími se nad hladinou.

Vlastní povrch promenády je dlážděn žulovou kostkou v kombinaci šedých a žlutých odstínů, je zde ve významných uzlech (předmostí, nástupní prostory sladovny) citována opět písecká desková dlažba. Celkově je promenáda koncipována jako pěší, případně cyklistická trasa s příležitostným vjezdem obslužných a údržbových vozidel. Chodec může usednout ve stínu stromořadí na výškově rozehrané stupně vedoucí nad hladinu řeky. V atraktivní poloze v blízkosti středověkého Kamenného mostu vznikl prostor pro terasu místní restaurace s výhledem na řeku.

hostoricke-jadro-mesta-pisek5.jpg

Parter je doplněn litinovými prvky zábradlí vyvinutými ve spolupráci s menší, ale vemi precizní plzeňskou slévárnou. Jako součást sestavy zábradlí jsou navrženy litinové robustní sloupky s možností vsazení svítidla či reliéfního znaku města Písku. Základní osvětlení promenády zajišťují již zmíněné „pražské“ lucerny. Jejich použití z hlediska designu vnímáme jako lehce problematické, ale v rámci udržení kontinuity městského prostoru je považujeme za únosné… V prostoru před historickou Křižíkovou hydroelektrárnou se podařilo umístit repliku původní Křižíkovy lampy.

Závěrem Promenáda podél řeky Otavy a na ni navazující zpřístupněné prostory parkánů slouží Píseckým již dva roky. Pokusili jsme se v obou lokalitách vytvořit naprosto civilními prvky kultivované prostředí. Je potěšující, že výsledky realizovaného projektu skutečně naplňují stanovené cíle i přes současnou složitou hospodářskou situaci. Podařilo se pozitivně ovlivnit rozvoj města, lidé zrekonstruované prostory přijali a vnesli do nich život.

Pokusili jsme se v obou řešených lokalitách vytvořit naprosto civilními prvky kultivované prostředí. příroda zaceluje poslední sadovnické úpravy a vzniká dojem, že to tu bylo odjakživa… Snad je to tak správně.

Ocenění Na konci roku 2008 – 2. cena v soutěži Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR . Projekt byl vybrán jako účastník mezinárodní soutěže ECTP-CEU (European Counsil of Spatial Planners) – The European Urban and Regional Planning, Achievement Awards 2009–2010. Cenu jsme nezískali, jen dopisem ocenili kvalitu realizovaného díla… Vernisáž výstavy projektů proběhne 15. listopadu v Bruselu.

PROMENÁDA PODÉL ŘEKY OTAVY A REKONSTRUKCE HRADEBNÍHO PŘÍKOPU – PARKÁNŮ, BAKALÁŘE

KLIENT město Písek

AUTOŘI akad. arch. Karel Lapka, Ing. akad. arch. Kateřina Vávrová

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE ing. Petr Zítek

ROZLOHA PARKÁNY (HRADEBNÍ PŘÍKOP) 1180 m2

ROZLOHA PROMENÁDA 2580 m2

ROZLOHA BAKALÁŘE 5060 m2

NÁKLADY celkové 44 milionů – čerpány dotace z Evropských fondů

HLAVNÍ DODAVATELÉ STRABAG a.s., STAREKO CZ Písek s.r.o.

REALIZACE 2005–2009

English

Regeneration of the historical core of the town of Písek A promenade along the Otava River, together with adjacent accessible baileys has been serving the citizens of Písek for the entire year. We have tried to create an environment improved by defi nitely prosaic elements in both locations. We succeeded in making a positive impact on the town’s development; people accepted the renewed premises and brought life to them. We have tried to create an environment improved by markedly prosaic elements in both locations concerned. As soon as nature heals the last marks of the landscape gardening, it might give the impression that the area has always been like this. At the end of 2008, this project was awarded second prize in a competition of the Association for Urban and Regional Planning of the Czech Republic and was selected to participate in an international competition of the ETCP-CEU (European Council of Spatial Planners) – The European Urban and Regional Planning, Achievement Awards 2009–2010.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 70 | T: 0.509128

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne