Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

24. 07. 2024, meniny má: Vladimír

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články (Architektúra)

Udržateľný urbanizmus – súčasné trendy a výzvy budúcnosti

udrzatelnyurbanizmu01.jpg

Nielen architektonická tvorba, ale aj tvorba komplexných urbánnych celkov reaguje na globálnu environmentálnu problematiku a na zmenšujúce sa zásoby nerastných surovín. Vedecké inštitúcie optimalizujú procesy zmierňujúce následky urbanizácie na životné prostredie a mestá zavádzajú nové, ekonomicky stabilné urbánne modely zodpovednejšie k životnému prostrediu a poskytujúce vhodné sociálne zázemie obyvateľom. Udržateľný urbanizmus je označenie systematického procesu tvorby a spravovania takýchto harmonických a sebestačných mestských celkov.

14. 08. 2012 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Jana Milošovičová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 14965× | viac

Asking Architecture - Pavilón Českej a Slovenskej republiky na 13. Bienále architektúry v Benátkach

pavilon-v01.jpg

Projekt Asking Architecture je víťazným návrhom na rea-lizáciu expozície v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky na prestížnej medzi-národnej prehliadke 13. Bienále architektúry v Benátkach. V marci ho vybrala odborná komisia spomedzi 30 súťažných návrhov autorov z rôznych krajín. Autorom vybratého návrhu expozície v Benátkach je združenie rese arch pod vedením architekta Jána Perneckého, ktoré projekt realizuje v spo-lupráci s národnými inštitúciami (Slovenská národná galéria, Ministerstvá kultúry SR a ČR) a ďalšími, viac ako dvadsiatimi, nezávislými organizáciami a autormi.

13. 08. 2012 | Zdroj: Asking Architecture | Autor: Tlačová správa | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17943× | viac

East Side Architecture v magazíne Architekt

eastsidearchitekt01.jpg

Organizátoři projektu UzemnePlany.sk vystavili v tomto roce v centru Košic výběr devatenácti nejúspěšnějších architektonických děl, která byla v posledních deseti letech realizována na území východního Slovenska, a to v podobě velkoformátových uměleckých reprodukcí umístěných na reklamních plochách – městských citilightech. Košice se tak staly galerií slovenské architektury a následovat by měla Praha, Berlín či Vídeň. Výstava byla v květnu reinstalována v Bratislavě (v rámci Design and Architecture Days). Se současnou slovenskou architekturou, kterou tento odvážný a potřebný projekt EAST SIDE, organizovaný Petrem Burákem a Michalem Burákem, prezentuje, by se měla seznámit co nejširší veřejnost. Časopis ARCHITEKT je mediálním partnerem celého projektu.

30. 07. 2012 | Zdroj: Časopis ARCHITEKT | Autor: Michal Burák | Komentárov: 0 | Zobrazené: 16239× | viac

VEŘEJNÝ PROSTOR AMERICKÝCH VELKOMĚST 2. diel

verejnyprostorusa09.jpg

Chátrající torzo trati bylo předurčeno k demolici. Romantická atmosféra zapomenutého místa však vyvolala zájem bohémských obyvatel čtvrti, kteří se pustili do boje za záchranu tratě.

26. 07. 2012 | Zdroj: Časopis ARCHITEKT | Autor: PETR KRATOCHVÍL | Komentárov: 0 | Zobrazené: 13158× | viac

VEŘEJNÝ PROSTOR AMERICKÝCH VELKOMĚST 1. diel

verejnyprostorusa01.jpg

Představa amerických velkoměst je obvykle spojena spíše s pozoruhodnou skyline než se zajímavými prostory náměstí a spíše s dominancí automobilu než s oázami pěších zón.

25. 07. 2012 | Zdroj: Časopis ARCHITEKT | Autor: PETR KRATOCHVÍL | Komentárov: 0 | Zobrazené: 13937× | viac

BYTOVÝ DŮM NAD VINOHRADEM

bytovydumnadvinohradem01.jpg

Navržený bytový dům se nachází na parcele č. 1425 v Praze, Braníku. Zmíněný pozemek je ze dvou stran, SV a JZ, přístupný z ulic Pod Křížkem, resp. Nad Vinohradem.

24. 07. 2012 | Zdroj: Časopis ARCHITEKT | Autor: ŠTĚPÁN MALÝ, JAN ADÁMEK / ADÁMEKMALÝ ARCHITEKTI | Komentárov: 0 | Zobrazené: 13556× | viac

RODINNÝ DŮM LETY

rodinnydumlety01.jpg

Na první pohled nezastavitelný pozemek zakoupil investor za výhodnou cenu na doporučení architekta, který s ním byl v kontaktu již při jeho výběru. Parcela byla výzvou a atmosféra údolí Berounky působila okouzlivě. Parcela je úzká jen devět metrů a současně se nachází v pásmu protipovodňové ochrany. To znamenalo dát všechny obytné místnosti do patra a dům navrhnout jako úzký a dlouhý objem.

23. 07. 2012 | Zdroj: Časopis ARCHITEKT | Autor: JÁN STEMPEL, JAN TESAŘ | Komentárov: 0 | Zobrazené: 21619× | viac

Fasády výškových budov

fasadyvyskovychbudov02.png

Výškové budovy so zasklenými fasádami boli v druhej polovici minulého storočia architektonickou ale aj laickou verejnosťou kritizované pre ich nudný výraz, uniformnosť, popieranie regionálnosti architektúry a v konečnom dôsledku aj pre ich nepriaznivú energetickú bilanciu. Súčasné výškové budovy v porovnaní s výškovými budovami v duchu „medzinárodného štýlu“ sa vyznačujú hľadaním nových priestorových a konštrukčných riešení a uplatňovaním energeticky efektívnych konceptov fasádnych systémov.

20. 07. 2012 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., doc. Ing. Peter Černík, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 23718× | viac

Holešovické mlyny – Classic 7

holesovickemliny01.png

Konverzia Akciového parného mlynu v pražských Holešoviciach, priemyselnej a prístavnej štvrte sa rodila dlho. Štúdia bola spracovaná v roku 1991 ateliérom CMC Architects (David R. Chisholm, Vít A. Máslo a spolupracovníci). Prvá etapa výstavby administratívneho komplexu Classic 7, ktorá zahŕňala oba historické objekty, bola realizovaná až v rokoch 2006 – 2008. Výsledok sa však stretol s nadšeným prijatím odbornej verejnosti – projekt bol ocenený titulom Stavba roka 2009. Český historik architektúry Zdeněk Lukeš o týchto ikonických stavbách napísal, že „sú to veľké bezpečné a vyvážené lode v prístave, ktoré sa, ako sa zdá, stotožnili so svojou funkciou katalyzátora revitalizácie pražskej štvrti Holešovice.“

19. 07. 2012 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. Jana Hořická, Ing. arch. Nina Bartošová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 15143× | viac

MUZEUM VOJENSKÉ HISTORIE - 1. DIEL

muzeumvojenskehistorie01.png

Zrekonstruované drážďanské Muzeum vojenské historie je nyní ofi ciální ústřední muzeum německých ozbrojených sil. Jeho výstavní plocha bude zaujímá zhruba 1951 metrů čtverečních, takže se jedná o největší muzeum v Německu.

18. 07. 2012 | Zdroj: Časopis ARCHITEKT | Autor: ROSTISLAV MATULÍK | Komentárov: 0 | Zobrazené: 13662× | viac

Stránka: 1 2 3 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 32 33 34

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne