Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

21. 07. 2024, meniny má: Daniel

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Autor

Tlačová správa

Zdroj

Asking Architecture

Zobrazení

17937

Dátum vydania

13. 08. 2012

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

49%

Celkový počet hlasov: 655

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Asking Architecture - Pavilón Českej a Slovenskej republiky na 13. Bienále architektúry v Benátkach

pavilon-v01.jpg

Projekt Asking Architecture je víťazným návrhom na rea-lizáciu expozície v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky na prestížnej medzi-národnej prehliadke 13. Bienále architektúry v Benátkach. V marci ho vybrala odborná komisia spomedzi 30 súťažných návrhov autorov z rôznych krajín. Autorom vybratého návrhu expozície v Benátkach je združenie rese arch pod vedením architekta Jána Perneckého, ktoré projekt realizuje v spo-lupráci s národnými inštitúciami (Slovenská národná galéria, Ministerstvá kultúry SR a ČR) a ďalšími, viac ako dvadsiatimi, nezávislými organizáciami a autormi.

Bienále architektúry v Benátkach patrí k prestížnym prehliadkam súčasnej kultúry, zná-mym pod spoločným názvom La Biennale di Venezia (Bienále Benátky). Okrem bienále architektúry prezentujú súčasné medzinárodné trendy prehliadky výtvarného umenia, filmu, tanca, hudby a divadla.

13. Bienále architektúry Benátky sa bude konať od 29. augusta do 25. novembra 2012 v historických areáloch Giardini della Biennale a Arsenale, i na ďalších miestach Benátok. Hlavným kurátorom sa stal britský architekt David Chipperfield, ktorý zvolil za tému Common Ground – hľadanie toho, čo máme spoločné, s dôrazom na architektonickú kultúru, tvorenú nielen jednotlivcami, ale najmä bohatou komu-nitou rôznorodých ideí, zjednotených v spoločnej histórii, ambíciách, problémoch a ideáloch.

pavilon-v01.jpg

V areáli Giardini della Biennale sa nachádza 29 národných pavilónov, ktoré postavili v rôznych rokoch samotné participujúce krajiny. Bývalý Československý národný pavilón v Benátkach je dielom architekta Otakara Novotného z roku 1925. Na základe medzištátnej doho-dy medzi ČR a SR je tento rok hlavným organizátorom expozície oboch krajín na bienále architektúry v Benátkach Slovenská národná galéria, pričom účastníkmi môžu byťautori z oboch krajín.

Asking Architecture

Čoraz viac autorov a nezávislých skupín pracuje s architektúrou ako s médiom umenia, kultúry, vedy alebo spoločnosti. Autori týchto projektov nie sú iba architekti, svoje médium nenazývajú nutne archi-tektúrou. Napriek tomu s ňou pracujú – a to nekonvenčne: bez ambície ponúkať odpovede a riešenia, nahrádzať nevyhovujúce vyhovujúcim alebo optimalizovať. Hľadajú, pýtajú sa, problematizujú, polemi-zujú, rozkladajú a zažívajú. Ich výstupy sú rôzne – priestorové, textové, vizuálne, zvukové, interaktívne, akčné, často sú kombináciou viacerých.

pavilon-v02.jpg

Projekt Asking Architecture obojsmerne komunikuje s kultúrnou verejnosťou z celého sveta. Vďa-ka súčasným technológiám bude v pavilóne umiestnených niekoľko desiatok paralelných virtuálnych expozícií, na ktoré budú môcť návštevníci reagovať obsahovo bohatými komentármi. Diela a projekty slovenských a českých architektov, umelcov a skupín, pracujúce polemicky s médiom architektúry a ur-banity, budú katalyzátorom dialógu s aktuálnym architektonickým svetom, expozícia bude úvodným oslovením, prvou vetou pri zoznamovaní.

Realizácia expozície

„Bienále nie je prezentáciou autorských alebo národných diel. Tu sa architektúra deje, definuje alebo manifestuje. A práve túto príležitosť môžu Slovensko a Čechy využiť na konfrontáciu so svetovou archi-tektonickou komunitou, ktorej štandardnou súčasťou sa už nenápadne stali. Predkladaný projekt je seba-vedomým dialógom (v najčistejšom význame) slovenských a českých architektov s fundovanými náv-števníkmi benátskeho bienále.“ (Ján Pernecký v projekte Asking Architecture)

pavilon-v03.jpg

Kurátorom expozície pre národný pavilón v Giardini della Biennale je architekt Ján Pernecký zo zdru-ženia rese arch, ktorý projekt inicioval a vytvoril v spolupráci s ďalšími profesionálmi – teoretikmi, umelcami, manažérmi a organizátormi kultúry. Spolukurátorkou projektu je kultúrna manažérka Barbora Šedivá (Atrakt Art, 4AM Fórum pro architekturu a média v Brne). Na produkcii spolupracujú okrem hlavného organizátora Slovenskej národnej galérie a združenia rese arch aj neziskové organizácie Mladý pes a Čerstvé ovocie.

Združenie rese arch od roku 2010 intenzívne organizuje podujatia zamerané na teóriu a abstraktné témy súčasnej architektúry. Podujatia rese arch sa výrazne líšia od iných podobných aktivít. Témy výskumu a diskusií sú všeobecné a týkajú sa veľkých tém architektúry. Principiálne sa vyhýbajú aktuálnym a lokál-nym problémom architektúry a výstavby, zameriavajú sa na architektúru ako fenomén, ktorý je súčasťou kultúry. Viac informácií: www.rese-arch.org.

Zúčastnení autori a skupiny

Počas posledného aprílového týždňa sa v priestoroch Banskej Stiavnice v Banskej St a nici konalo prvé intenzívne stretnutie kurátorom prizvaných zástupcov autorských združení, ktorých diela a aktivity budú prezentované v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky počas 13. Bienále architektúry v Benátkach. Sú medzi nimi 4AM Fórum pro architekturu a média (CZ), 13m3 (SK), Anna Cséfalvay (SK), Atrakt Art (SK), Banská St a nica / Štokovec (SK), Bunka pre súčasnú kultúru (SK), Tomáš Džadoň (SK, CZ), H3T architekti (CZ), Marek Kvetán (SK), Pavlína Morháčová (SK), Nástupište 1–12 (SK), Offcity (CZ), PBlog (SK), rese arch (SK), Kateřina Šedá (CZ), urbanflow (SK, AT), Východné pobrežie (SK), Záhra-da (SK), Stanica Žilina-Záriečie (SK).

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 66 | T: 0.310441

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne