Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

02. 12. 2023, meniny má: Bibiána

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články

Pomešťovanie – hrozba či nevyhnutnosť? Verejné priestranstvá na vidieku

pomestovanie-3.jpg

V dnešných meniacich sa časoch hľadá vidiek svoju tvár. Diskusia medzi urbanitou a ruralitou je neodkladná, osobitne v kruhoch našej profesie. Na vrchole pyramídy otázok tohto zamerania objavíme tajuplné slovo – pomešťovanie, ktoré nie je len pojmom sociologického dobrodružstva. Pomešťovanie je vážnou civilizačnou a kultúrnou témou architektúry a urbanizmu. Téma sa začína otázkou – má vidiek právo mať svoju architektúru? Ako sa to prejavuje v tvorbe verejných priestorov? Odpoveď hľadajme a analyzujme v niektorých projektoch.

14. 07. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Michal Šarafín, Ing. arch. Peter Rudinský | Komentárov: 0 | Zobrazené: 27274× | viac

Verejné priestory a zeleň

versail.jpg

O pozitívnych účinkoch zelene v mestách dnes už nikto nepochybuje. Napriek tomu sme v súčasnosti v mestách – a osobitne na Slovensku – svedkami opačného trendu. Zeleň z miest mizne, a to pri rekonštrukciách námestí (výruby stromov a vydláždenie) alebo v rámci iných stavebných a investičných činností. Pri tvorbe nových verejných priestorov sa tiež nedostáva zeleni toľko miesta, koľko by jej malo patriť. S neustálym zaberaním zelených plôch v meste sa, bohužiaľ, stretávame v období poslednej dekády na Slovensku čoraz častejšie. Široký okruh pozitívnych účinkov zelene v mestách možno nemá z krátkodobého hľadiska finančný efekt, avšak z pohľadu obyvateľa mesta má nesmierny význam.

13. 07. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. Zuzana Hudeková | Komentárov: 0 | Zobrazené: 32464× | viac

Urbanizmus a bezbariérovosť – príprava novej legislatívy

bezbarierov.jpg

Územné a krajinné plánovanie významne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov a návštevníkov mestského, vidieckeho aj prírodného prostredia. Hmotné životné prostredie možno považovať za komfortné len vtedy, keď sa v ňom užívatelia cítia príjemne, bezpečne, keď sa v ňom dokážu ľahko a intuitívne pohybovať a súčasne dokáže u nich vyvolať estetické dojmy. Túto výzvu nie je ľahké naplniť a úspešne ju možno zvládnuť len vtedy, keď urbanisti, architekti a dizajnéri pri svojej tvorbe zohľadnia diverzitu užívateľov prostredia bezbariérovými riešeniami. Výška a schopnosti človeka sa výraznejšie premietajú do tvorby v architektúre a dizajne, avšak v územnoplánovacej dokumentácii sa tiež musia zohľadňovať nároky budúcich užívateľov prostredia s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie – hlavne pri tvorbe komunikácií pre peších a pri tvorbe verejných plôch.

12. 07. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Lea Rollová, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 20939× | viac

Piatková prechádzka po EXPO Šanghai 2010 (štvrtá časť)

expo2010.jpg

Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Nórsko, Rusko

09. 07. 2010 | Komentárov: 0 | Zobrazené: 20458× | viac

Možnosť prepravy bicyklov vlakmi v SR

zsr-1.jpg

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. prevádzkuje prepravu batožín, batožín väčších rozmerov, bicyklov a detských kočíkov pod spoločným pojmom „PREPRAVA BATOŽÍN“.

09. 07. 2010 | Zdroj: mulica.sk | Autor: Ing.Branislav Šarkan | Komentárov: 0 | Zobrazené: 23895× | viac

Verejný priestor ako priestor sociálny

verenost.jpg

Riešenie verejných priestorov nie je len vecou samotného urbanizmu a architektúry. Zahŕňa množstvo vrstiev prelínajúcich sa súvislostí a je indikátorom celkovej úrovne spoločnosti a v nej prebiehajúcich javov. Dobrý pozorovateľ rozpozná na základe verejných priestranstiev aj celkovú úroveň politiky a demokracie v krajine. Verejný priestor je spoločensky veľmi citlivým fenoménom. Preto treba dbať na transparentnosť v nakladaní s ním a viesť spoločensky širší diskurz o jeho premenách. Riešenie a spôsob užívania verejného priestoru je dôležitým faktorom možných rozvojových politík v mestách a obciach, ale i v rámci krajiny.

09. 07. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 28836× | viac

V Londýne začali boj so zlodejmi bicyklov

kradez.jpg

Krádeže bicyklov sa v Londýne rozšírili do takej mieri, že polícia vytvorila 30 členný tím, ktorého úlohou bude bojovať s touto skupinou.

08. 07. 2010 | Zdroj: mulica.sk | Autor: mulica | Komentárov: 0 | Zobrazené: 16832× | viac

Dizajn ako znak identity mesta. Mestský dizajn súčasťou urbanizmu a priestorového plánovania

design.jpg

Mestský dizajn sa v ostatných rokoch stal jednou z prominentných tém debát architektov, urbanistov, dizajnérov, priestorových plánovačov, sociológov či odborníkov z ostatných profesií. Tento trend sa dotkol aj našich miest, ktoré prestávajú byť pasívnymi aktérmi vývoja na svojom teritóriu, ale prostredníctvom manažmentu a zastupiteľských orgánov vstupujú do tohto diskurzu. Mestský dizajn je neobyčajne širokým pojmom. V širšom ponímaní predstavuje širokú škálu prvkov od celkovej urbanistickej koncepcie mesta, premietajúcej sa do jeho vizuálneho pôsobenia, až po vizuálny štýl mesta ako súčasti mestskej Corporate Identity (CI).

08. 07. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Mgr. Matej Jaššo, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 22636× | viac

Dobrá cyklistická infraštruktúra pomáha zvyšovať bezpečnosť starších ľudí.

kordas-ucitele-penzisti.jpg

Šanca, že starší cyklisti budú zranení je v porovnaní s mladšími cyklistami až 3,2 krát väčšia.

07. 07. 2010 | Zdroj: mulica.sk | Autor: fietsberaad.nl | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17155× | viac

Tvorba verejných priestorov

Oddelenie pešej zóny a električkovej trate v Košiciach

Kultúrna kvalita verejných priestorov sa stáva jednou z významných vlastností sídiel. V súvislosti s touto problematikou sa objavujú tiež pojmy, ako verejný urbánny priestor, urbanistický parter, mestský interiér či interiér mesta. Je to téma, ktorá sa dotýka tvorby vnútorného obrazu mesta. Jedinečnosť založenia každého sídla, poloha v krajine a originalita jeho priestorovej štruktúry spolupôsobia na vytváranie jeho genia loci. Dnes mestá hľadajú aj ďalší rozmer svojej originality – v novom stvárnení vnútorných priestorov, predovšetkým tých, ktoré sú v štruktúre mesta ťažiskové a referenčné. Pozrime sa bližšie na niektoré otázky návrhu, prípravy a realizácie stavieb verejných priestorov z pohľadu projektantov, ale aj samospráv.

07. 07. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 28077× | viac

Stránka: 1 2 3 … 45 46 47 48 49 50 51 52 53 … 65 66 67

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne