Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

25. 03. 2023, meniny má: Marián

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články

Medzinárodná letná škola Green Urban Spaces

banner.jpg

V dňoch 5. až 17. júla 2010 sa na pôde Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (FZKI SPU) v Nitre uskutočnila medzinárodná letná škola Green Urban Spaces pre 16 študentov z Poľska, Maďarska, Rakúska, Čiernej Hory, zo Slovinska, Srbska, z Bulharska, Macedónska, Fínska a zo Slovenska. Účastníci sa zaoberali dotvorením verejných priestranstiev centra Nitry so zohľadnením potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta, v rámci čoho si mohli overiť svoje tvorivé schopnosti a nadobudnúť praktické i teoretické vedomosti a zručnosti.

09. 11. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18664× | viac

Európske rozvojové príležitosti vo vidieckych oblastiach

Medzinárodný výskumný projekt EDORA (European Development Oportunities in Rural Areas) financovaný z programu ESPON 2013 prináša nové pohľady na európsky vidiek, na možnosti jeho rozvoja, ako aj na výzvy, ktorým čelí. Výsledné informácie majú pomôcť rozvoju politík hlavne smerom k vytváraniu nových pracovných miest a sociálnym zmenám.

09. 11. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Juraj Berdis | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17558× | viac

Cyklisti a chodci v mestách. Komu patrili a budú opäť patriť mestá

cyklo.jpg

Všeobecným cieľom súčasnej dopravnej politiky miest, premietnutej do územnoplánovacích koncepcií ďalšieho rozvoja ich funkcií, je ekonomicky a plošne menej náročná, bezpečnejšia a ekologickejšia preprava. Keďže realizácia týchto cieľov naráža na značné finančné a priestorové obmedzenia, treba na prvom mieste definovať prioritné ciele prospešné pre čo najväčší počet obyvateľov. Kvalita osobnej dopravy patrí medzi základné charakteristiky kvalitného mestského prostredia. Na začiatku 21. storočia si začíname uvedomovať, aké závažné negatívne dosahy má nekontrolovaný rast počtu áut a ich podiel na preprave osôb po mestskom teritóriu. V súvislosti s územným a dopravným plánovaním sa ako najefektívnejší prostriedok nápravy ukázali cielené a zásadné zmeny v deľbe prepravnej práce s udržaním vysokého podielu hromadnej a s rozvojom nemotorovej dopravy.

28. 10. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. Anna Kollárová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 24014× | viac

Rýchlodráha Paríž - Bratislava

rychlovlak.jpg

Koncom leta sa rozbehli stavebné práce na projekte, ktorý zrýchli cestovanie vlakom na 1500-kilometrovej trati Paríž – Štrasburg – Mníchov – Viedeň – Bratislava. Európska megainvestícia v hodnote takmer siedmych miliárd eur.

27. 10. 2010 | Zdroj: UzemnePlany.sk | Autor: UzemnePlany.sk | Komentárov: 0 | Zobrazené: 29170× | viac

Drevostavba – na rozdiel od murovanej – zriedkavým úkazom

drevostavba2.jpg

Dnešná doba prináša so sebou nespočetné možnosti výberu a s tým súvisiacu nevyhnutnosť určovať priority a rozhodovať sa prakticky v každej oblasti života moderného človeka. Pre oblasť stavebníctva platí toto konštatovanie špeciálne. Navyše, čím je investícia po finančnej stránke náročnejšia, tým viac získava na dôležitosti voľba správnej cesty. A takýmto rozhodovacím procesom prechádza v súčasnosti vlastne každý, kto sa rozhodne pre stavbu rodinného domu.

26. 10. 2010 | Zdroj: Stavebné fórum | Autor: Martin Hrbáček | Komentárov: 0 | Zobrazené: 20829× | viac

Ulica nielen ako dopravná kategória

ulica.jpg

Prudký nárast automobilovej dopravy za ostatných niekoľko desaťročí často vedie k degradácii základného typu verejného priestranstva – ulice, neopomenuteľnej súčasti každého mesta – na prostý dopravný koridor. No „život medzi budovami zahŕňa celé spektrum aktivít, ktoré sa spájajú a dávajú verejným priestranstvám miest zmysel a príťažlivosť…“ píše Jan Gehl [6]. Život na ulici je dramatickým predstavením, v ktorom sme všetci aktívnymi hercami. Ulica má zmysel nielen v tom, že odniekiaľ niekam vedie, že spája časti mesta, má zmysel aj sama o sebe. Na ulici sme preto, že na nej chceme byť. Ulica má priestorovú a zároveň, na rozdiel od ostatných statických prvkov mesta, časovú dimenziu, je najdôležitejším existenciálnym symbolom mesta, konkretizujúcim dimenziu času v jeho hmotnej štruktúre – ako výstižne opisuje transformáciu času do priestoru krajiny a mesta Christian Norberg-Schulz vo svojej knihe Genius loci [14].

25. 10. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Doc. Ing. arch. Dr. Gabriel Kopáčik | Komentárov: 0 | Zobrazené: 20806× | viac

Urbanistické projekty Európskej únie na Slovensku

projekt3.jpg

Najnovšie snahy ekologizácie a znižovania skleníkových vplyvov zasahujú aj oblasť rozvoja miest. Práve mestá sa vyznačujú vysokou spotrebou energií, na ktorej sa doprava a sprievodné služby podieľajú až 50 percentami. Samotná doprava vo veľkej miere prispieva k energetickej náročnosti, znižovaniu bezpečnosti, vypúšťaniu emisií do ovzdušia, vody a pôdy, ale spôsobuje aj hluk, vibrácie a vizuálne znečistenie verejných urbánnych priestorov. Z toho dôvodu na výzvy štruktúr Európskej komisie (EK) odpovedajú viaceré vedecko-výskumné a realizačné projekty. Na Slovensku sa v tomto kontexte realizoval projekt Snowball, ktorý demonštruje metódy integrovaného plánovania, environmentálnej bezpečnosti a úspor energií v doprave miest Európskej únie.

21. 10. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. Milan Ondrovič, PhD., Ing. Peter Rakšányi, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 25278× | viac

Ľahké transparentné obvodové plášte

obvodove.jpg

Uplatnenie transparentných obvodových plášťov a rôznych druhov zasklených fasád je v súčasnej architektúre veľmi široké. Ľahké transparentné plášte sa okrem výškových administratívnych budov rozšírili na iné typologické druhy stavieb s čím súvisí aj využívanie a vývoj nových systémov plášťov. Celkove vývoj ľahkých obvodových plášťov smeruje k čoraz vyššej prefabrikácii s cieľom obmedziť práce na stavbe na najmenšiu mieru zameranú na montáž hotových dielcov s presnými rozmermi.

20. 10. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 31811× | viac

Výsledky súťaže na SPOTS Výmenníky - kultúrne body okraja

Architektonické štúdio Atrium s.r.o.

Chcete vedieť ako dopadla súťaž? Čítajte nižšie.

19. 10. 2010 | Zdroj: www.uzemneplany.sk | Autor: UzemnePlany.sk | Komentárov: 0 | Zobrazené: 31841× | viac

Hľadá sa nová tvár našich miest. Zelené mesto Solarcity, Linz

novatvar.jpg

Novú tvár miest dnes hľadáme rovnako ako urbanisti moderny pred pár desaťročiami, ako renesanční architekti či ako starovekí myslitelia. Hľadanie ideálneho mesta nie je oveľa mladšie než mestá samotné, len jeho forma sa mení – od traktátov starovekých filozofov cez náčrty ideálnych miest k chartám moderného urbanizmu. Usilujeme sa o súlad s prostredím, o priateľskú koexistenciu mesta s územím, na ktorom stojí, no i s jeho širším zázemím, či už prírodným alebo sídelným.

19. 10. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. arch. Henrich Pifko | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17744× | viac

Stránka: 1 2 3 … 40 41 42 43 44 45 46 47 48 … 65 66 67

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne