Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

05. 12. 2023, meniny má: Oto

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Solarcity Linz, škola a škôlka - keď je leitmotívom svetlo

Kvalita života rodiny závisí nielen od dobrého bývania. Nesporným pozitívom je, keď sa v blízkosti – najlepšie v pešej dostupnosti – nachádzajú všetky potrebné základné služby. V SolarCity Linz škálu občianskej vybavenosti tvoria mestské centrum (s „radnicou“ a mestskou knižnicou), pastoračné stredisko, rodinné centrum, športová hala, rôzne obchody, a tiež atraktívna základná a stredná škola, družina a škôlka.

„Svetlo – farba – pohyb – spoločný život. Veľa svetla v našej škole nám dovoľuje voľne dýchať a pomáha nám pri učení, spievaní, kreslení, tvorení a hre.“ Tieto slová vysvetľujúce motto školy si môžeme prečítať na nástenke na chodbe školy v SolarCity Linz.

solarcitylinz01.jpg

ŠKOLA

Budova školy (Loudon & Habeler) je situovaná na južnom konci severojužnej kompozičnej osi sídla, ktorá je zároveň hlavným peším ťahom, vedúcim od školského areálu cez komplex bytových domov, cez mestské centrum, súbor radových rodinných domov a bytových domov ku relaxačno-športovej zóne. Rozsiahly školský areál je budovou školy rozdelený na dve zóny: reprezentačnú vstupnú záhradu na západ od budovy a zónu so školskými športoviskami na východ od budovy. Samotný objekt školy je jednoduchý hranol s dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, pôdorysných rozmerov 112×23 metrov. Na osi objektu sa nachádza dvojpodlažná vzdušná vstupná hala, ktorá rozdeľuje budovu na dve polovice. Severné krídlo patrí základnej škole s družinou, v južnom krídle je umiestnené gymnázium. K severnému krídlu – k základnej škole – prilieha z východnej strany objekt malej telocvične, zatiaľ čo ku gymnáziu patrí objekt veľkej telocvične a objekt špeciálnych učební.

solarcitylinz02.jpg

Hlavný nástup do školskej budovy vedie pomedzi objekty telocviční, a je nimi priestorovo ohraničený tak, že vytvára príjemný priestor vstupného nádvoria. V ňom sa nachádza prístrešok pre bicykle – hlavný dopravný prostriedok v SolarCity. Na tomto nádvorí zároveň trávia deti čas veľkých prestávok aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu.

Priestorový a konštrukčný koncept

V severnom krídle je na prízemí družina, ktorá má priamy prístup do školskej záhrady. Jej hlavné priestory – pobytové priestory detí – sú orientované na východ, priestory pre učiteľov, pomocné priestory a hygienické zázemie sú orientované na západ. Na poschodí sú priestory základnej školy, pričom kmeňové učebne sú orientované na východ, špecializované učebne, centrálna šatňa, pomocné priestory, priestory učiteľov a vedenia školy sú na západe.

V južnom krídle sú na oboch podlažiach umiestnené učebne a pomocné priestory strednej školy. Zaujímavosťou je, že do priľahlých objektov telocviční a špecializovaných učební je možné dostať sa chodbou v suteréne budovy.

Z priestorového a konštrukčného hľadiska je objekt školy dispozičným trojtraktom, tvoreným železobetónovým skeletom s rastrom 7,2×3,0 metre. Delenie vnútorných priestorov je zrealizované sadrokartónovými stenami, podhľady sú zavesené. Zo vstupnej haly, v ktorej je schodisko a výťah, sa na sever aj na juh rozbieha v prízemí chodba, ktorá má však na prvom poschodí formu vnútorných pavlačí. Takto je hlavný komunikačný priestor opticky prehľadný a vzdušný. Vďaka strešným svetlíkom nad stredným traktom základnej školy je priestor chodby aj veľmi príjemný a svetlý, na rozdiel od rovnakého priestoru strednej školy, ktorú staval v druhej etape iný investor, snažiaci sa znížiť rozpočet (a teda svetlíky nezrealizoval). V tomto prípade to bolo viditeľne na úkor kvality vnútorného prostredia.

solarcitylinz03.jpg

Budova má aj napriek úplnej jednoduchosti svojej základnej formy veľmi ľahký a elegantný výraz. Je to vďaka použitiu celozasklených fasád. Vnútorné priestory sú prostredníctvom veľkých sklenených plôch veľmi dobre zásobované denným svetlom, a je z nich tiež pekný výhľad. Kde je veľa zasklených plôch, nesmie chýbať ich kvalitné tienenie. To je zabezpečené kovovými horizontálnymi lamelami, ktorých náklon je regulovateľný v záujme dosiahnutia optimálnych pasívnych solárnych ziskov. Raster tieniacich prvkov a hra svetla a tieňa na fasádach dodáva stavbe na atraktívnosti.

Energetický koncept

Z energetického hľadiska je budova nízkoenergetickou stavbou s potrebou energie na vykurovanie menšou ako 40 kWh/m2a. Budova má priaznivý kompaktný tvar, jej plášť má vynikajúce tepelnoizolačné parametre. Ku zníženiu potreby tepla na kúrenie prispievajú pasívne solárne zisky, o minimalizovanie nákladov na umelé osvetlenie sa zasluhujú veľké plochy zasklení. Vetranie je kombinované mechanické s výmenníkom tepla a prirodzené, cez špeciálne okenné krídla.

ŠKÔLKA

Neďaleko školského areálu, na juhozápadnom okraji sídla, sa nachádza areál škôlky. Ako aj ostatné stavebné objekty v mestečku, aj riešenie tejto stavby vyšlo z architektonickej súťaže (Olivia Schimek, 1998). Z architektonického hľadiska je objekt škôlky zaujímavou hravou kompozičnou kreáciou, spájajúcou dve hlavné stavebné hmoty – dva plné jednoduché kubusy s dreveným opláštením, a ľahkú oceľovú konštrukciu so zasklením v tvare pultovej strechy, ktorá z časti prekrýva drevené kubusy a z časti zastrešuje priľahlé voľné priestranstvo. Jednoduchosťou foriem stavba evokuje snáď prvé stavebné pokusy detí pri hre s drevenými kockami.

Drevené kubusy

Budova je orientovaná severnou fasádou k prístupovej komunikácii, na sever sú rovnako ako hlavný vstup orientované všetky servisné a pomocné priestory. Severná fasáda je len minimálne perforovaná. Naopak južná fasáda orientovaná do záhrady má bohato dimenzované zasklenia, ktoré opticky prepájajú vnútorné priestory šestnástich tried s exteriérom. Zasklené plochy umožňujú pasívne solárne zisky, ich kontrolu zabezpečuje predsadená oceľová konštrukcia pergoly s drevenými lamelami, porastená popínavou zeleňou. Na pergole sú okrem toho osadené fotovoltické panely. Nielen opláštenie budovy je drevené – samotná budova je z materiálovo-konštruk-čného hľadiska skutočne drevostavbou.

Sklenený stan

Drevené kubusy sú prepojené ľahkou oceľovou konštrukciou so zasklením a integrovanými solárnymi panelmi. Táto konštrukcia slúži nielen ako komunikačný priestor, ale tiež ako rozhranie medzi interiérom a exteriérom stavby, a má tiež dôležitú energetickú funkciu. Proti prílišnému prehriatiu je konštrukcia chránená posuvnými textilnými tieniacimi prvkami.

solarcitylinz04.jpg

Energetický koncept

Budova škôlky dosahuje úroveň energeticky pasívnej stavby, má teda potrebu energie na vykurovanie menšiu ako 15 kWh/m2a. Je to dosiahnuté komplexom opatrení, ako je kompaktný tvar budovy, výborné tepelnoizolačné vlastnosti obvodového plášťa budovy, využívanie pasívnych solárnych ziskov, jasné tepelné zónovanie vnútorných priestorov, preferovanie prirodzeného denného osvetlenia pred umelým osvetlením.

Vetrací systém je kontrolovaný, s rekuperáciou. Budova využíva viacero typov aktívnych solárnych zariadení – fotovoltické panely (150 m2), kolektory na ohrev teplej úžitkovej vody (160 m2), vzduchové kolektory (130 m2), z ktorých je získané teplo dočasne uskladňované v 140 tonovom štrkovom zásobníku. Kolektormi ohriata teplá voda je uskladňovaná v zásobníku s objemom 32 000 litrov.

Nové plány

O úspechu sídla SolarCity Linz – Pichling a záujme mladých bývať v ňom svedčí aj fakt, že jestvujúca kapacita škôlky už dnes nestačí. Ďalším dôvodom preplnenosti škôlky je, že moderné a zdravé školské a predškolské zariadenia priťahujú pozornosť rodín aj z okolitých obcí. Dočasne sa teda dve nové triedy škôlky uchýlili do budovy rodinného centra, no toto riešenie je provizórne.

Jestvujúcu sociálnu infraštruktúru solárneho mesta už čoskoro doplní novostavba škôlky situovaná na severovýchodnom okraji sídla, so štyrmi triedami pre malé deti a dvomi triedami pre batoľatá. Návrh jednopodlažnej drevostavby v pasívnom energetickom štandarde je z dielne ateliéru x-Architekten a vyšiel z verejnej architektonickej súťaže, ktorá prebehla v roku 2010. Porota súťaže prihliadala nielen na architektonické riešenie (priestorové usporiadanie, vzhľad exteriéru a riešenie interiéru stavby), ale tiež ohľaduplnosť k životnému prostrediu a dopravné riešenie. Plánované náklady na výstavbu sú 3 milióny Eur.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne