Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

21. 06. 2024, meniny má: Alojz

Úradná tabuľa

24. 05. 2024

Obec Vikartovce, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 6 ods. 2 písm. b) bodu 1. zák. NR SR č. 200/2022 o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov (zákon o územnom plánovaní), na základe § 40a ods.6 tohto zákona, oznamuje prerokovanie návrhu „Zmena a doplnok č. 1 ÚPN-O Vikartovce“ v zmysle §22 zák. FZ ČSSR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov platných k 31.3.2024 (stavebný zákon), vo väzbe na § 31 stavebného zákona.

Príloha | Územný plán

Do konca konania ostávajú 2 dni.

Poslať pripomienku

Vikartovce

Štát

Slovensko

Kraj

Prešovský

Okres

Poprad

Prvá písomná zmienka

1283

Rozloha

5027 ha

Počet obyvateľov

1843

Starosta

Mgr. Jozef Švagerko

E-mail

obecvikartovce@lj.sk

Web

obecvikartovce@lj.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality
Reality Vikartovce

Reality Vikartovce na Reality.pro

Fotogaléria

VikartovceVikartovceVikartovce

Pripomienkovať územný plán je zákonná možnosť ako sa vyjadriť k aktuálne spracovávanému územnému plánu, jeho zmenám, aktualizácii, ... Táto možnosť je poskytnutá každému. Portál UzemnePlany.sk prináša ako jediný možnosť vyjadriť sa k veci verejnej jednoducho, elektronicky. Územný plán sa týka každého, preto využite túto možnosť ak Vám veci okolo Vás niesú ľahostajné.

Pripomienka

Ako pripomienkovať územný plán

 • Vaša pripomienka bude evidovaná ako úradná listina, preto musí byt vecná a podla možnosti objektívna.
 • Pripomienkovať, resp. vyjadriť sa k aktuálne spracovávanému územnému plánu môžete len v termíne ktorý bol oficiálne stanovený úradom, po tomto termíne sú akékoľvek pripomienky bezpredmetné.

Kto môže pripomienkovať územný plán konkrétnej obce/mesta/kraja

 • občan danej obce/mesta/kraja
 • majiteľ nehnuteľnosti v danej obci/meste
 • správcovia inžinierskych sieti a všetkých líniových stavieb
 • správcovia vodných tokov
 • ochranári
 • krajské a miestne stavebne úrady a pozemkové úrady
 • ministerstva
 • občianske a záujmové združenia

Čo sa udeje s Vašou pripomienkou

 • Pripomienka bude odoslaná na predmetnú obec (ak je zadaná v systéme) a poverenému obstarávateľovi (ak je zadaný v systéme).
 • Vaša pripomienka bude následne preskúmaná a zaevidovaná v zozname pripomienok.
 • Po uplynutí termínu, ktorý bol určený na prerokovanie sa jednotlive pripomienky posúdia dotknutými úradmi a následne vyhodnotia cez osobu povereného obstarávateľa.
 • Takto schválené a vyhodnotené pripomienky môže následne spracovateľ zapracovať do územného plánu danej obce.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne