Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

18. 05. 2024, meniny má: Viola

Úradná tabuľa

11. 06. 2012

Mesto Svidník týmto oznamuje občanom mesta, všetkým právnickým a fyzickým osobám podnikajúcim na území mesta Svidník, že svoje požiadavky a námety k Územnému plánu zóny „Obytný súbor Pri pamätníku Svidník“, môžu predložiť písomne na Mestský úrad, odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja vo Svidníku najneskôr do 19.06.2012.

Viac | Územný plán

Konanie ukončené.

Svidník

Štát

Slovensko

Kraj

Prešovský

Okres

Svidník

Prvá písomná zmienka

1330

Rozloha

2020 ha

Počet obyvateľov

11838

Primátor

Ing. Ján Holodňák

E-mail

primator@svidnik.sk

Web

primator@svidnik.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality
Reality Svidník

Reality Svidník na Reality.pro

Fotogaléria

SvidníkSvidníkSvidník
SvidníkSvidník 

Svidník

Svidník

Mesto Svidník s takmer 12 000 obyvateľmi je prirodzeným administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu. Cez Svidník vedie aj významná medzinárodná cesta, smerujúca cez Vyšný Komárnik – Barwinek najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľskej republiky. Na okraji Svidníka je vybudované letisko. V meste sa nachádza Vojenské historické múzeum a SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry so svojimi expozíciami. Turisticky atraktívne v letnom období sú najmä celoštátne Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, ktoré sa konajú v miestnom amfiteátri už od roku 1956. Dominantou centra Svidníka je Socha armádneho generála Ludvíka Svobodu, jediná v strednej Európe.

Viac

Územný plán mesta - Čistopis

Schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku uznesením č. 259, zo dňa 29.9.2009.
Číslo VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O 2/2009.
Právna účinnosť VZN od 02.11.2009

Územný plán mesta - Zmeny a doplnky č.1

Hlavným cieľom riešenia Zmien č.1 UPN Svidník je zmena funkčného využitia územia pri pamätníku Sovietskej armády na Bardejovskej ulici z verejnej parkovej zelene na rekreačné územie s plochami pre športovú vybavenosť a ihriská.

10. 11. 2010 | Spracovateľ: URBAN TRADE, projektová kancelária - Ing.arch. Dušan Hudec | Poverený obstarávateľ: Ing. Jozef Mačejovský | viac

Súvisice ÚPN

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne