Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

12. 07. 2024, meniny má: Nina

Gelnica

Gelnica

Návrat

12/2007

Obstarávateľ

Gelnica

Spracovateľ

SpracovateľIng. arch. Viktor Malinovský, Ing.arch. Júliu Rybák, Spracovateľ pôvodného ÚPN - Arkona architektonická kancelária

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Agnesa Hoppanová

Počet zobrazení

41055

Pridané

1. 1. 2009

Vložil

administrátor

Širšie vzťahy

Dôvodom spracovania Zmien a doplnkov územného plánu mesta /ÚPN-O/ Gelnica, je časový odstup od posledného spracovania Územného plánu mesta, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom, uznesením č. 245/99 v roku 1999. Vznikla potreba zmeniť a doplniť schválenú koncepciu územného rozvoja mesta, v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja mesta. Zmeny sa týkajú oblasti umiestnenia priemyselného parku, ČOV, sociálneho bývania, rozšírenia plôch pre rozvoj rekreácie a ich umiestnenia. Z týchto dôvodov sa pristúpilo k aktualizácii schváleného Územného plánu, spracovaním jeho Zmien a doplnkov. Ďalším dôvodom pre obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta je nutnosť priemetu, resp. zosúladenie zámerov apožiadaviek rozvojových aplánovacích dokumentov regionálnej úrovne, najmä ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne