Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

02. 03. 2024, meniny má: Anežka

Čečejovce

Štát

Slovensko

Kraj

Košický

Okres

Košice - okolie

Prvá písomná zmienka

1317

Rozloha

2453 ha

Počet obyvateľov

2041

Starosta

Ing. Július Pelegrin

E-mail

obec@cecejovce.sk

Web

obec@cecejovce.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality
Reality Čečejovce

Reality Čečejovce na Reality.pro

Fotogaléria

ČečejovceČečejovce 

Čečejovce

Čečejovce

V roku 1964 objavili na území obce Čečejovce sídlisko z mladšej doby kamennej s bukovohorskou kultúrou, ktoré je staré asi 5000 rokov. Našli sa tu pamiatky aj po slovanskom osídlení. Historik Branislav Varsik uvádza, že na slabej terénnej vyvýšenine juhozápadne od dediny v blízkosti železničnej stanice zistili dve porušené slovanské kultúrne jamy z X. až XI. storočia. Našli sa v nich črepy nádob točených na kruhu.

Viac

Územný plán obce - Prieskumy a rozbory

Aktuálne spracované Prieskumy a rozbory obce, ktoré budú slúžiť ako podklad pre spracovanie nového územného plánu.

7. 5. 2010 | Spracovateľ: Ing. arch. Ladislav Timura | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Jozef Macko | viac

Územný plán zóny - Platný

Schválený územný plán zóny Čečejovce v obecnom zastupiteľstve dňa 17.2.2000 uznesením čislo 1/2000.

1. 1. 2009 | Spracovateľ: Ing. arch. Ladislav Timura | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Jozef Macko | viac

Územný plán zóny - Čečejovce - Seleška

Schválený územný plán zóny Čečejovce v obecnom zastupiteľstve dňa 17.2.2000 uznesením čislo 1/2000.

17. 4. 2010 | Spracovateľ: Ing. arch. Ladislav Timura | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Jozef Macko | viac

Územný plán zóny - Zmeny a doplnky

Logistika IMMO Industry Slovakia.

1. 1. 2009 | Spracovateľ: Ing. arch. Ladislav Timura | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Jozef Macko | viac

Územný plán zóny - Zmeny a doplnky č.2

Veterný park – Ventureal Slovakia. V súčasnosti je územie využívané na poľnohospodárske účely, nachádza sa za hranicou zastavaného územia. V platnom ÚPN-Z Čečejovce nie je funkčne využité. Na danom území bolo v návrhu po zvážení možného stretu záujmov vyčlenených 16 stožiarov veterných elektrární. Územie pod veternými elektrárňami bude môcť byť, s výnimkou kruhu s polomerom 100m – poľnohospodársky využívané.

1. 1. 2009 | Spracovateľ: Ing. arch. Ladislav Timura | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Jozef Macko | viac

Územný plán zóny - Zmeny a doplnky č.3

Predmetom Doplnku 03 k ÚPN – Z Čečejovce je riešenie a zdokumentovanie investícií vyplývajúcich z navrhovaných aktivít na susednom území katastra obce Mokrance západným smerom. Tieto zámery zakotvené v ÚPN obce Mokrance – Zmeny a doplnky po vzájomne výhodných dohodách so vstupujúcim investorom (priemyselná výroba hutníckeho charakteru – ťažký priemysel) a medzi oboma obcami majú dopad aj na investície a zámery pre obec Čečejovce.

1. 1. 2009 | Spracovateľ: Ing. arch. Ladislav Timura | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Jozef Macko | viac

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne