Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

23. 06. 2024, meniny má: Sidónia

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Autor

Prof. Ing. Peter Patúš, PhD.EF UMB v Banskej Bystrici

Zdroj

Vydavateľstvo Eurostav

Zobrazení

16259

Dátum vydania

20. 10. 2008

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

47%

Celkový počet hlasov: 690

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Projektovanie a výstavba zariadení cestovného ruchu

navstevnici.jpg

Cestovný ruch podobne ako iné odvetvia národného hospodárstva, zaznamenáva v posledných desaťročiach dynamický rozvoj. To so sebou prináša nielen vznik nových a rozširovanie kapacity existujúcich zariadení, ale predovšetkým zmeny v kvalitatívnych požiadavkách kladené na tieto zariadenia.
Preto je nevyhnutné, aby sa investori a projektanti pri výstavbe nových zariadení prispôsobili aktuálnym svetovým trendom, ktoré zohľadňujú meniace sa požiadavky domácich aj zahraničných hostí.

V príspevku poukazujeme na niektoré hlavné zásady a princípy, ktoré sú nielen predpokladom spokojnosti návštevníkov týchto zariadení, ale sú aj základným predpokladom pre ich ekonomickú efektívnosť. Medzi tieto zásady, resp. princípy patria: vhodná lokalita, súlad s okolitým prostredím, komplexnosť riešenia (ako urbanisticko-architektonická tak aj konštrukčno-stavebná) a technologická vyspelosť (úroveň) a úroveň dispozičného riešenia.

es-9-patus-2.jpg Bratislava ako hlavné mesto Slovenska patrí k najnavštevovanejším miestam, aj keď turisti sa tu nezdržia taký čas ako by sme od nich očakávali. Na svedomí to má viacero faktorov…

Lokalita

Istého významného amerického hoteliéra sa spýtali, čo je podľa neho predpokladom úspechu hotela na trhu cestovného ruchu. On im odpovedal: „Lokalita, lokalita, lokalita…“. Lokalita vyjadruje súbor charakteristík, ktoré významne ovplyvňujú budúcu prevádzku zariadenia cestovného ruchu. Patria sem: veľkosť pozemku, pozícia lokality, prístup, jej viditeľnosť, vzťah ku generátorom dopytu, k iným zariadeniam a vzťah ku konkurencii.

 • Veľkosť pozemku pre výstavbu zariadenia cestovného ruchu musí byť dostatočná, aby sa mohlo vybudovať zariadenie, ktoré uspokojí svojou kapacitou súčasný, ale aj očakávaný dopyt, resp. poskytne priestor pre prípadné budúce rozširovanie zariadenia.

  Pritom treba brať do úvahy aj stavebné predpisy ohľadom minimálnych vzdialeností od ostatných objektov, hustotu zástavby atď.

 • Pozíciu lokality ovplyvňuje charakter okolitého územia (zastavaného alebo nezastaveného), resp. aký charakter bude mať toto územie v budúcnosti, a aký bude jeho vplyv na dané zariadenie cestovného ruchu.

  Okolie lokalitymôže pôsobiť na zariadenia pozitívne (hodnotná prírodná krajina, kultúrno- historické pamiatky a pod.) alebo negatívne (priemyselná zóna).

 • Dobrý prístup k zariadeniu cestovného ruchu je základným predpokladom pre jeho využitie účastníkmi cestovného ruchu.

  K tomu patrí aj dostatok parkovacích miest pre hostí (hotely, osobné horské dopravné zariadenia, aquaparky…).

 • Viditeľnosť lokality je zvlášť dôležitá pri ubytovacích zariadeniach.

  Mnohí hostia si vyberajú hotel alebo iné ubytovacie zariadenie náhodne počas svojej cesty mestom alebo po diaľnici, pričom často rozhodujúcim kritériom pre nich býva viditeľnosť zariadenia a jeho vzhľad.

  Významným faktorom ovplyvňujúcim návštevu určitého zariadenia (najmä reštaurácie, cestovnej kancelárie) je jeho lokalizácia v miestach, kde sa sústreďuje množstvo návštevníkov (potenciálnych klientov).

  Sú to najmä rušné obchodné ulice, námestia a pod.

  Tiež je dôležité, či sa v blízkosti daného zariadenia nachádzajú atraktivity, ktoré priťahujú návštevníkov (kultúrno-historické pamiatky, aquaparky, zábavné parky, lanovky, vleky…).

 • Podobne existencia konkurenčných zariadení môže pozitívne ovplyvniť návštevnosť zariadenia cestovného ruchu, pretože tieto vyvolávajú dopyt po určitých službách. Na rušných uliciach s mnohými reštauráciami a hotelmi (teda konkurenciou) si môže hosť vyberať, resp. striedať návštevu rôznych zariadení, z čoho nakoniec profitujú všetky zariadenia.

  Osamotené zariadenie, mimo centra spoločenského diania, má obvykle väčšie problémy so získaním vhodnej klientely.

Súlad s okolitým prostredím

bathory.jpg

Návštevníci citlivo vnímajú, ako je zariadenie cestovného ruchu zakomponované do okolitej krajiny, resp. danej zástavby. Pre návštevníka je dôležitá predovšetkým okolitá príroda, pamiatky, alebo iné atraktivity nachádzajúce sa v danej lokalite a až potom sú to zariadenia cestovného ruchu. Tieto majú svojím umiestením a architektúrou vhodne dopĺňať charakter daného strediska cestovného ruchu a nie byť cudzím prvkom, ktorý rušivo pôsobí v danej lokalite. Žiaľ v súčasnosti sa v mnohých strediskách cestovného ruchu (ako napr. stredisko Donovaly) stretávame s necitlivým prístupom k hodnotám prírodného prostredia. Pri výstavbe nových zariadení cestovného ruchu tam prevažuje snaha dosiahnuť okamžitý zisk najmä z predaja nehnuteľností (tzv. apartmánové domy) pred trvalo udržateľným rozvojom cestovného ruchu v týchto strediskách.

Hrady a zámky sú pre turistov neustálym lákadlom. Aj sfilmovanie histórie môže napomôcť atraktivite lokality. Tento rok prežíva boom obec Čachtice so svojou zrúcaninou a Alžbetou Báthoryovou.

Eliminácia negatív

Okrem vhodného architektonického riešenia a umiestenia zariadení cestovného ruchu je dôležité prijať aj opatrenia na eliminovanie ich negatívneho vplyvu na životné prostredie. Predovšetkým ide o zabezpečenie vhodného: systému zberu a likvidácie odpadov, čistenia odpadových vôd, riešenia prístupu k zariadeniam cestovného ruchu, parkovania, obmedzovania hluku, emisií z vykurovacích systémov a pod. Určitým východiskom môže byť zavedenie štandardov rozvoja a dizajnu zariadení cestovného ruchu. Tieto štandardy determinujú charakter zariadení a ich bezprostredného okolia. Ide o výrazný krok, ktorý ovplyvňuje nielen spokojnosť návštevníkov, ale aj kvalitu a charakter životného prostredia miestnych obyvateľov. Cieľom štandardov je zabezpečiť rozvoj zariadení a využívanie atraktivít cestovného ruchu v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Ako príklad možno uviesť štandardy využitia rekreačných plôch, hustoty zástavby, výšky budov, vzdialenosti budov od hlavných atraktivít cestovného ruchu, kapacity parkovacích plôch.

Komplexnosť zariadení

aquaparky.jpg Veľkým lákadlom pre domácich i zahraničných turistov sú hlavne v lete termálne kúpaliská, aquaparky či liečivé pramene.

Komplexnosť poskytovaných služieb zariadení cestovného ruchu patrí medzi hlavné trendy v dopyte cestovného ruchu. V súčasnosti už zďaleka nepostačuje poskytovať návštevníkom tzv. základné služby (ubytovanie a stravovanie). Čoraz väčší dôraz sa kladie na tzv. doplnkové služby. Tieto sa stávajú hlavným motívom účasti na cestovného ruchu. Ako príklad možno uviesť zimné strediská cestovného ruchu. Hostia navštevujúci tieto strediská očakávajú nielen prepravu osobnou lanovkou alebo lyžiarskym vlekom, ale aj dostatok parkovacích miest, rôzne možnosti občerstvenia, a to nielen v samotnom stredisku pri údolných staniciach osobných horských dopravných zariadení, ale aj v blízkosti lyžiarskych tratí, priamo v lyžiarskom teréne, technické zasnežovanie v prípade nedostatku prírodného snehu, mechanicky upravované lyžiarske trate (zjazdové, bežecké, pre snowbordistov), požičovne lyžiarskeho výstroja, možnosti ubytovania v rôznych kategóriách a triedach ubytovacích zariadení, ako aj široké možnosti rozptýlenia a zábavy po skončení lyžovania (tzv. aprés ski). Komplexnosť zariadení cestovného ruchu, okrem toho, že zvyšuje spokojnosť návštevníkov má pre tieto strediská aj ďalší pozitívny účinok tým, že generuje dodatočné zisky z prevádzky širokého spektra ďalších zariadení poskytujúcich hlavne doplnkové služby.

Technologická vyspelosť

voda.jpg Slovensko aj keď nevlastní more, vie návštevníkom ponúknuť krásnu nedotknutú prírodu, vodné toky, jazerá i hory.

Súčasná etapa rozvoja cestovného ruchu sa vyznačuje vysokými nárokmi na technológie. Moderné technológie čoraz viac prenikajú aj do zariadení cestovného ruchu, stávajú sa ich neoddeliteľnou súčasťou. Sú to predovšetkým zariadenia ovládajúce systémy vykurovania a klimatizácie, informačné a komunikačné technológie (predovšetkým internet), bezpečnostné a protipožiarne zariadenia, technológie pre doplnkové služby (wellness, golf a iné). Moderné technológie zvyšujú produktivitu práce, znižujú nároky na pracovnú silu, zvyšujú bezpečnosť práce, znižujú náklady na prevádzku a prispievajú k ochrane životného prostredia. Ako príklad možno uviesť technologický pokrok v oblasti horských dopravných zariadení (osobné lanovky a lyžiarske vleky). Mnohí si ešte pamätajú lanovky, ktoré mali prepravnú kapacitu 300 – 350 osôb / hodinu (dnes to môže byť až 3 800 osôb / hod). Na jednej sedačke boli maximálne 2 osoby, dnes existujú 8–miestne sedačky, s vyhrievanými sedadlami, nehovoriac o mnohých typoch kabínkových a kabínových lanovkách s najvyšším komfortom vďaka technologickému pokroku v tejto oblasti.

Dispozičné riešenie

Pri projektovaní a výstavbe nových zariadení CR sa najčastejšie vyskytujú nedostatky v oblasti dispozičného riešenia. Týka sa to najmä ubytovacích a stravovacích zariadení CR. Pri ich projektovaní chýba niekedy úzka spolupráca projektanta a budúceho prevádzkovateľa zariadenia, čo môže mať za následok, že niektoré prevádzkové priestory chýbajú, alebo sú nedostatočne dimenzované. Inokedy sú zase niektoré priestory zbytočne veľké, málo využité, pričom na ich prevádzku treba vynakladať priebežné náklady spojené s ich upratovaním, vykurovaním, osvetlením. Mnohokrát sa pri projektovaní zariadení kladie väčší dôraz na estetickú (architektonickú) stránku a menej na funkčnú. Projekt zariadenia cestovného ruchu musí brať do úvahy nielen požiadavky hostí, ale aj pracovníkov daného zariadenia. V súčasnosti je pre podnikateľa aj zamestnanec v postavení zákazníka, ktorému tiež treba venovať patričnú pozornosť a zohľadniť jeho oprávnené požiadavky na vhodné pracovné prostredie. Vývoj v cestovnom ruchu v ďalšom období bude postupne dynamicky rásť. Preto je nevyhnutné, aby všetci zainteresovaní na projektovaní a výstavbe zariadení cestovného ruchu sledovali najnovšie trendy a snažili sa aplikovať ich v praxi. Pritom by mali čo najužšie spolupracovať s odborníkmi z oblasti cestovného ruchu nielen v teoretickej oblasti, ale aj v praxi.

 • Ilustračné foto: Blanka Golejová
systemy1.jpg

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 66 | T: 0.311570

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne