Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

25. 04. 2024, meniny má: Marek

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Program podpory územného rozvoja obcí a miest

Súťaž Záhorská Bystrica-Dievčí Hrádok pre Immofin Záhorská Bystrica, a. s., od architektov E. Balášovej a K. Baláša 2007

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) podporuje prostredníctvom Programu podpory územného rozvoja obcí a miest spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – územných plánov obcí a miest. Ministerstvo poskytuje nenávratnú finančnú pomoc – dotácie. Tieto dotácie financuje MVRR zo svojho rozpočtu podľa schválenej sumy na daný rok. Aké podmienky musí splniť žiadateľ o dotáciu, aby uspel?

Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie treba každý rok podať do 31. januára.

Viac o financovaní územných plánov.

Základnou podmienkou poskytnutia dotácie je schválené zadanie na spracovanie územného plánu a záväzok schváliť územnoplánovaciu dokumentáciu do troch rokov od podpisu zmluvy.

Žiadosti posudzuje Komisia pre hodnotenie žiadostí k poskytovaniu dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Komisia hodnotí žiadosti podľa stanovených kritérií, preveruje predložené žiadosti z technickej, vecnej i formálnej stránky. Zabránenie duplicity financovania z operačných programov a z ich dotačného programu na účely podľa výnosu sa zaisťuje prostredníctvom zástupcov Agentúry na podporu regionálneho rozvoja MVRR SR. Výsledkom činnosti komisie je odporúčanie pre ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR o pridelení financií pre jednotlivé obce.

Po schválenom odporúčaní ministra výstavby a regionálneho rozvoja osloví ministerstvo úspešných žiadateľov a uzavrie s nimi zmluvu, na základe ktorej sa im v danom roku vyplatí schválená suma.

Súťaž Záhorská Bystrica-Dievčí Hrádok pre Immofin Záhorská Bystrica, a. s., od architektov E. Balášovej a K. Baláša 2007

Súťaž Záhorská Bystrica-Dievčí Hrádok pre Immofin Záhorská Bystrica, a. s., od architektov E. Balášovej a K. Baláša (2007)

Pre potreby programu vydalo MVRR záväzný právny predpis – Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. MVRR-2005–3856/-41:1809/M z 8. augusta 2005 o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Oznámenie o vydaní výnosu bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 365 z 13. augusta 2005. Výnos nadobudol účinnosť 25. augusta 2005, čo umožnilo realizovať dotačný program, tzv. Program podpory územného rozvoja obcí a miest a vo väzbe naň poskytuje dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie už od roku 2005. Tento výnos určuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií samosprávam.

Program of support for land development of municipalities and cities The Ministry of Construction and Regional Development SR through its Program of support for territorial development of municipalities and cities supports the elaboration of land-planning documentation– land-use plans of municipalities and cities. The Ministry provides non-returnable financial aid-grants, which it finances from its budget according to approved amounts for a given year. What conditions must be fulfilled by the successful applicant?

Tento článok časopisu Urbanita si môžete prečítať v pôvodnej forme tu.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 62 | T: 0.508743

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne