Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

27. 09. 2023, meniny má: Cyprián

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Zobrazení

12630

Dátum vydania

04. 01. 2010

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

45%

Celkový počet hlasov: 456

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Ako čítať územný plán?

ako citat uzemny plan

Ako čítať územný plan?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že územný plán je právny dokument obsahujúci veľké množstvo užitočných informácií, ktoré sa musíme naučiť vyčítať. Nie je to však žiadna veda, podobne ako vieme čítať obyčajné mapy, naučíme sa ľahko čítať aj územné plány, ktoré sú vlastne tiež mapami, mapami budúcnosti. Ak toto zvládneme, získame náskok pred tými, ktorý to nevedia, územný plán sa totiž spracúva pre pomerne veľké časové obdobie dopredu (rádovo niekoľko rokov, prevažne 5 až 1O, výnimkou však nie sú ani oveľa väčšie časové rozpätia).

Dozvieme sa z neho teda napr. kde sa v budúcnosti bude umiestňovať výstavba rodinných, či bytových domov, kde je naplánovaný priemyselný park, obchody, šport, …, kadiaľ povedie nová trasa kanalizácie, plynovodu, elektrického vedenia, …, kde budú vedené nové komunikácie, diaľnica, železnica, … Tiež z neho vieme vyčítať, ktoré stavby (rozumej stavby ako budovy, ale aj stavby líniové – siete, komunikácie, …) sú (alebo budú) vyhlásené za verejnoprospešné (môže dôjsť k vyvlastneniu) ako opatrenia vo verejnom záujme.

Územný plán je spracovaný v grafickej a textovej podobe. Jedna dopĺňa druhú. To čo nedokáže vypovedať grafická časť sa dozvieme z textovej časti, a naopak. Väčšina moderných územných plánov je spracovaná na podklade digitálnych, katastrálnych máp. Tie sú spracované geodetickými spoločnosťami, sú zväčša schválené a aktualizované. Je potrebné si však uvedomiť, že proces spracovania územného plánu je proces trvajúci pomerne dlhé obdobie, aj niekoľko rokov. Počas tohto obdobia sa podkladové digitálne mapy neaktualizujú, teda výsledný územný plán nemusí zachytiť prebiehajúcu výstavbu a zmenu vlastníckych vzťahov upravených v priebehu spracovania. Staršie a staré územné plány boli spracovávané analógovou formou, kreslené boli ručne, teda ani zďaleka nemôžu svojou kvalitou a množstvom zobrazených informácií konkurovať novým, digitálnym územným plánom. To však neznamená, že stratili svoju platnosť. Ak obec nemá spracovaný nový územný plán, ostáva v platnosti pôvodný územný plán. Teda aj papierový. Obe formy spracovania územného plánu zobrazujú návrh a aj stav územia (katastrálneho, či intravilánu) grafickou formou, v podobe farebných, plných a šrafovaných plôch a čiar. Tieto sa riadia platnými metodickými pokynmi MVRRSR. Na tomto mieste je však potrebné zdôrazniť, že platné metodické pokyny sú spracované „starou“, analógovou technológiou (nová sa pripravuje) a teda platná farebnosť a grafická štruktúra pri prechode do digitálnej podoby môže vykazovať odlišnosti. Práve z dôvodu jednoznačnosti a čitateľnosti obsahuje každý výkres Legendu (grafický kľúč) s označením a vysvetlením každej farebnej plochy, čiary, javu, ktorá je obsiahnutá v predmetnom výkrese. Keďže množstvo údajov a zobrazovaných dát v jednom územnom pláne je pomerne veľké, aby nedošlo k prílišnému prekrývaniu týchto informácií a vzniku nečitateľnosti ( a z toho vznikajúcej nejednoznačnosti) je grafická podoba územného plánu rozdelená do viacerých výkresov. Napr. : Širšie vzťahy Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Výkres dopravy Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Zásobovanie elektrickou energiou a plynom, telekomunikácie Verejnoprospešné stavby Perspektívne využitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy Ekológia A iné. Obsah výkresov môže byť vzájomne kombinovaný, dopĺňaný, upravovaný podľa potreby daného územia a podmienok.

Verejnoprospešné stavby Pre mnohých strašiak, pre mnohých spojitosť s vyvlastňovaním. Bez kvalitného zadefinovania a schválenia verejnoprospešných stavieb v rámci územného plánu by sa veľmi ľahko mohlo stať, že územie sa stane napr. neprejazdné, k rodinným domom, športoviskám, … sa nebudeme môcť dostať, pretože komunikácie pretnú nové pozemky, či dokonca budovy. Alebo, technická infraštruktúra sa nebude dať zrealizovať, pretože ju nebude kadiaľ viesť, jednoducho súkromné vlastníctvo bude nedobytné. Každý chce mať kvalitný a pohodlný prístup k svojmu obydliu, každý chce mať svoj dom napojený na všetky dostupné siete, väčšina z nás sa chce športovo, či kultúrne vyžiť a mať pocit, že moje mesto je krásne, kultúrne a bezpečné. Málo kto si však pri formovaní kvalitného urbanizmu, územného plánu spomenie na vyššie uvedené spoločenské hodnoty. Ak sa na existenciu verejnoprospešných stavieb pozeráme očami jednotlivca, len ťažko presadíme zásadné, koncepčné zmeny v našich obciach a mestách. Ide o vec verejnú, ktorá prináša úžitok každému, avšak nepriamo. Je potrebné uvedomiť si, že môj dom nekončí mojím plotom (výsledky ankety síce hovoria niečo iné), verejný priestor mojím plotom práve začína, a je to on, kto vytvára genius loci miesta, kto vytvára charakter obcí a miest. Širšie vzťahy Zobrazujú riešené územie v širšom kontexte v merítkach 1:10000 a viac, vrátane väzieb na okolie mimo katastra. Zachytáva hlavné rozvojové zámery, hlavnú dopravnú kostru a jej prepojenie na cesty vyšších kategórií, infraštruktúru vo vzťahu k vyšším rozvodným rádom, základné biologické segmenty, … Ekológia Komplexný urbanistický výkres Doprava Infraštruktúra Zopár rád ako nájsť vhodnú lokalitu určenú na výstavbu rodinného domu.

  1. Na mape územného plánu nájdi lokalitu ktorá ťa zaujíma.
  2. V komplexnom výkrese vidíš vyznačené farebné plochy. V legende výkresu zisti aká farba prislúcha výstavbe rodinných domov. Zisti tiež, či sa jedná o navrhovanú plochu funkčného využívania, alebo o výhľadovú plochu.
  3. Ak ide o navrhovanú plochu a územný plán je schválený, výstavbe by nemalo nič brániť. Ak pôjde o výhľadové územie, tam to bude zložitejšie a pravdepodobne sa výstavby nedočkáš skôr ako za desať rokov.
  4. Zisti si dostupnosť infraštruktúry. Vodu a kanál nájdeš pravdepodobne samostatne a tiež elektriku a plyn. Všetko samozrejme závisí od faktu, či obec je odkanalizovaná, plynofikovaná, … Z legendy výkresov zisti či sa jedná o jestvujúce siete, alebo o plánovanú výstavbu.
  5. Vo výkrese dopravy sa dozvieš ako je to z prípadným dopravným napojením. Ak ide o pozemok v zastavanom území (intraviláne), tak by to nemal byť problém. Ak však ide o novú lokalitu pre individuálnu výstavbu, cesty ešte nemusia byť zrealizované a ich prípadná realizácia môže byť časovo náročná.
  6. Z výkresu regulatívov zistíš prípadné odstupové vzdialenosti novonavrhovaných domov od uličnej čiary, či od suseda, tiež ich prípadnú výškovú reguláciu.
  7. Ak ťa zaujíma koho budeš mať za suseda, zistíš to opäť v Komplexnom výkrese. Teda či v blízkosti tvojho budúceho domu nevyrastie čistiareň odpadových vôd, priemyselný areál, alebo či ti vedľa domu nepobeží nová diaľnica.

Space visionair Táto sekcia je tak trochu vedecko-fantastická, ľahko nadsázková, možno utopická, každopádne však vizionárska a nadčasová. Určená rozhodne nie je začínajúcim developerom, nemá slúžiť ako inšpirácia k tvorbe, či cielenému zdevastovaniu krajiny. Je tu na to, aby vyvolala diskusiu práve na tému rozvoja, prevažne neprimeraného. Mala by ukázať krajinu tak, ako by mohla dopadnúť keby … V dobrom aj zlom.

Najkrajšie obce a mestá Slovenska a sveta Zažili ste niekedy pocit, že ste našli miesto, kde by ste chceli naozaj žiť? Tak ako názov napovedá, hľadáme tie najkrajšie obce a mestá, ktoré ste navštívili, v ktorých žijete, resp. v ktorých by ste chceli niekedy žiť? Ak ste také našli, na potulkách Slovenskom, či svetom, napíšte nám o nich. Zaujíma nás čím si Vás to miesto získalo, boli to ľudia, jedlo, alebo práve architektúra, urbanizmus, stavba mesta ako takého, verejné priestory, zeleň, pešie priestranstvá, športové a kultúrne možnosti, história, moderna, …? A naopak, vrátili ste sa z dovolenky domov a boli ste zhrozený? Ktoré mesto je podľa Vás to najškaredšie? A prečo? Touto anketou chceme poukázať na to, kde žijeme a kde by sme mohli, keby …

Urbanisticke studie Táto sekcia je venovaná urbanizmu v jeho priestorovej podobe. Zaujímajú nás vizualizácie riešení väčších a veľkých urbanistických koncepcií, priestorových zámerov a developerských projektov, ktoré presahujú rámec štandartného merítka a posobia mestotvorne. Hľadáme riešenia, ktoré ponúkajú nové prístupy k tvorbe obytných zón, vytvárajú predpoklady pre kvalitné bývanie v kontexte mesta ako takého, transformácia a revitalizácia bývalých a stávajúcich priemyselných zón, administratívne komplexy vyšších štandardov, ponúkajúce pracovný priestor v jeho komplexnom ponímaní, nevynímajúc oddych, zábavu, šport, … Toto všetko smerujeme k otvorenej diskusii za účelom poukázania kde sa nachádzame a kde by sme mohli byť.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 58 | T: 0.358675

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne