Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

24. 06. 2024, meniny má: Ján

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Fenomen odpadu

Autor(i): Zuzana Hutarova, Katarina Jagrova

Atelier: VPU deco Bratislava a.s.

Názov projektu: Fenomen odpadu

Miesto/lokalita: Lunik IX

Fenomen odpadu

Ako priniesť život do odstrihnutej zóny mesta za spoluangažovania sa komunity a podnietiť okamžité ovplyvnenie životov ľudí žijúcich v Košiciach? Čo je skutočne realizovateľný drobný počin zmeny, ktorý zapriahne potenciál tu žijúceho etnika a môže začať zajtra? Je možné skĺbiť epicentrum rozpadu Luníka IX, odpudzujúceho výzorom, neporiadkom, špinou a arómou s fenoménom odpadu, zdrojom inšpirácií mnohých umelcov? Nespochybniteľným faktom je, že komplexná problematika Luníka IX nie je ľahko riešiteľná, má mnoho spektier. Nie je strategickým problémom len z pohľadu mesta Košíc, zaujímajú sa o ňu i kompetentné európske orgány. Je žiaduce, aby bola neustále diskutovaná a prehodnocovaná. Hovoríme o dvoch diametrálne rozdielnych svetoch. O rozvinutej urbánnej štruktúre historického centra Košíc, o hospodárskej a kultúrnej aglomerácii, ktorá sústreďuje rôznorodé národnostné a etnické vrstvy obyvateľstva s vysokou vzdelanostnou úrovňou v protiklade so štvrťou tvorenou silne jednotným rómskym etnikom s nízkou vzdelanostnou úrovňou, nezamestnaným, vo finančnej biede, kde hrozba kriminality a provizória presahuje medze únosnosti. Zámerom návrhu nie je podať totálne riešenie ďalekosiahlej problematiky, ale ponúknuť prostredie, kde je možná čiastočná interakcia ako spôsob komunikácie, prepojenia kultúr s rozdielnym jazykom. Opakovaná snaha prepojiť tieto dve odlišné kultúry môže viesť k úspešnému nastaveniu „INTERFACE“, medzi sociálne slabými a prosperujúcimi vrstvami obyvateľstva. Vo vízii ide o optimalizáciu prostredia, aby si zachovalo svoju identitu, ale zároveň sa vytvoril priestor, ktorý by sa stal akceptovateľným širším poľom užívateľov, podporila sa kreativita a inovatívnosť. Opätovne vniesla odkazy do kultivovaného prostredia na hrozby okolo nás, aby sa podnietil intenzívny rozhovor. Cieľom je pripomenúť, že netreba meniť veci radikálne, často je pozitívnejšie zachovať ich, zachovať ich stopu a nadniesť len vrstvu, vytvoriť počiatočný počin. V návrhu sa využíva zelené umenie, materiálovo vychádzajúce z prírody (slamené stohy, vŕbové prúty, ľadové kryhy), ktoré pretvára charakteristiku lokality Luníka IX a v kontraste umenie odpadu, ktoré zanecháva odkaz na túto lokalitu v historickom centre Košíc.

How to bring life to a separated part of the city and make the community cooperate? What can be done to achieve change that moves forward the potential of an ethnic group living there? Is it possible to combine the destruction epicenter called Lunik IX which looks abhorrent due to all the clutter, dirt and odor with a rubbish phenomenon that is an inspiration for many artists? The undisputed fact is that the complex issue of Lunik IX contains many spectra and is not easily solved. It is not only a strategic problem for Košice but also of the competent European organizations. This issue is needed to be continually discussed and reevaluated. We are talking about two diametrically different worlds. One is a well-developed urban structure of a historical city centre, an economic and cultural agglomeration that includes diverse nationalities and highly educated ethnic groups as opposed to a homogenous Roma ethnic group with a low educational level. We are talking about unemployed people living in poverty. The aim of the intervention is not to offer a definitive solution but to offer a space where partial interaction such as communication, cultural cross connection of people speaking differently is possible. A repeated effort to link these two different cultures may lead to a successful INTERFACE between the lower and higher social classes. The vision is to optimize the environment in order to perceive its identity and simultaneously to create a space that would be acceptable for as many citizens as possible, and to support creativity and innovation. The aim is to recall that there is no need to change things radically. This proposal uses green art from nature-based material (piles of straw, wicker, ice formation) , which transforms the characteristics of Lunik IX contrary to the rubbish art which leaves reference to this part situated in historical centre of Košice.

Za tento projekt hlasovalo 672 ľudí. Pridajte svoj hlas.

Fotogaléria

Poloha na mape

Predošlý projektZoznam projektovĎalší projekt

discussion

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne