Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

30. 11. 2023, meniny má: Ondrej, Andrej

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

Juraj Pokorný

Autor fotografií

AMI Communications Slovensko, Dopravoprojekt, a.s.

Zdroj

Stavebné fórum.sk

Zobrazení

16356

Dátum vydania

01. 03. 2011

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

46%

Celkový počet hlasov: 1205

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Železničné koridory záchranou pre kolabujúcu dopravu v Bratislave

zeleznicnekoridory01.jpg

Projekt TEN-T je jediným komplexným a dlhodobým riešením bratislavskej MHD. Jeho prípadné zastavenie by znamenalo koniec snáh o vybudovanie nosného dopravného systému. Týmto tvrdením reagoval včera na tlačovej besede generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Dopravoprojekt Gabriel Koczkáš na údajný zámer Hlavného mesta SR presunúť z Operačného programu Doprava 250 miliónov eur, pôvodne určených na prepojenie železničných koridorov na území mesta, na výstavbu hybridnej koľajovej trate z Janíkovho dvora na Šafárikovo námestie, vo využívaní ktorej by sa striedali električky s regionálnymi vlakmi.

Ako dodal, projekt je už v takom štádiu rozpracovanosti, že jeho stopnutie by bolo vzhľadom na financie schválené Európskou úniou neefektívne. Spoločnosť preto vyzýva zainteresovaných predstaviteľov štátnej i verejnej správy, aby zvážili všetky odborné argumenty a výstavbu TEN-T (Trans European Network for Transport) ako európskeho, regionálneho i mestského projektu rozhodne podporili.

Dopravoprojekt: Budúcnosť MHD smeruje do podzemia

„Projekt TEN-T ponúka nielen prepojenie miest Bratislavy a Viedne kapacitnou koľajovou dopravou a napojením letiska M. R. Štefánika, ale hlavne dlhodobé riešenie hromadnej dopravy, ktorá v Bratislave kolabuje,“ upozorňuje Koczkáš. Vzhľadom na to, že povoľovací proces bude ukončený už v roku 2011, začať s realizáciou sa dá podľa neho ešte tento rok. „Pri ostatných riešeniach nie je isté, či bude táto podmienka splnená. Pre Slovensko je to dôležitý faktor, keďže v poslednej hodnotiacej správe Európska komisia upozornila, že eurofondy čerpáme len na 18,6 %,“ argumentuje šéf Dopravoprojektu.

Medzi ďalšie výhody TEN-T nespochybniteľne patrí:
• Garantované financovanie: v značnej miere ho pokryjú – a v tom spočíva jeden z jeho kardinálnych tromfov – prostriedky z eurofondov.
• Príležitosť vyriešiť konečne dopravnú situáciu v metropole bez výraznejšieho zaťaženia mestského či štátneho rozpočtu.
• Modernizácia železničného uzla Bratislavy, ktorá sa v rámci projektu rieši.
• Bezkolízne dopravenie cestujúcich do centra Bratislavy (5 zo 7 traťových smerov: Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Rajka, Kittsee, Kúty, Marchegg)
• Na území mesta je projekt určený výlučne na prepravu cestujúcich, čím dôjde k segregácii nákladnej a osobnej dopravy.

zeleznicnekoridory01.jpg

Projekt TEN-T je jednou z priorít EÚ a nadväzuje na medzinárodné dohody AGC a AGTC. Návrh počíta s jeho komplexným zapojením do existujúceho dopravného systému v hlavnom meste. Budúcnosť mestskej dopravy je podľa Dopravoprojektu v podzemí, čo dokazujú príklady z EÚ. Ide totiž o bezkolíznu dopravnú líniu, ktorá ponúka veľkú kapacitu na prepravu osôb.

Medzi hlavné regionálne a lokálne ciele TEN-T možno zaradiť:
• modernizáciu a kompatibilitu technických parametrov železničnej infraštruktúry
• rozvoj železničnej dopravy a prepojenie 2 významných koridorov prechádzajúcich územím SR (Koridor č. IV: Berlín – Praha – Bratislava – Budapešť – Thessaloniki, Koridor č. V: Benátky – Terst/Koper – Ľubľana – Budapešť – Užhorod – Ľvov a jeho vetva Bratislava – Žilina – Košice – Čierna n/Tisou)
• zvýšenie interoperability národnej železničnej siete a integrovanie Bratislavy do európskej železničnej siete vybudovaním železničnej osi Paríž – Štrasburg – Štutgart – Viedeň – Bratislava na vysoko výkonnú trať pre osobnú i nákladnú dopravu
• vytvorenie integrovaného mestského systému dopravy
• zabezpečenie vnútromestskej hromadnej dopravy a prepravy obyvateľov z a do mestskej časti Petržalka
• zabezpečenie prepojenia dvoch medzinárodných letísk prepojením bratislavského letiska s Petržalkou.

Na území Bratislavy je v súčasnosti podľa Dopravoprojektu 13 železničných staníc a takmer 89,5 km železničných tratí. „Využitie potenciálu týchto veľkokapacitných koridorov na prepravu osôb, ich rozšírenie do podzemia a ich doplnenie o vzájomné prepojenie popod Dunaj je nespochybniteľne najlepším a dlhodobým riešením hromadnej dopravy cestujúcich v Bratislave,“ prízvukuje materiál Dopravoprojektu nazvaný Prepojenie železničných koridorov v Bratislave.

Koczkáš: Duálny systém nie je v antagonistickej polohe

Do projektovej prípravy TEN-T sa podľa Koczkáša dosiaľ investovalo 19,6 milióna eur bez DPH, kompletný investičný objem predpokladá náklady vo výške skoro 1,328 mld. eur. Dopravoprojekt ako gestor projektovej, inžinierskej a majetkovo-právnej prípravy nedostal oficiálnu informáciu o nejakom pozastavení projektu. „Zástupcovia ministerstva dopravy k nám chodia na pravidelné porady a zatiaľ nám neavizovali žiadnu zmenu,“ potvrdil Koczkáš a na adresu samosprávy uviedol: „Predpokladám, že kompetentní prehodnotia svoje stanoviská na prospech Bratislavy.

Mesto predsa v memorande deklarovalo podporu TEN-T, pripravilo technicko-ekonomickú štúdiu a urobilo aj patričné kroky k zmene územného plánu. To, že chce vybudovať duálny systém, nie je v antagonistickej polohe. Projekt umožňuje mestu využiť aj tunel, hoci tým vôbec nie je podmienený.“

Magistrát hlavného mesta projekt nosného dopravného systému a koľajovej dopravy v Petržalke nevníma ako konkurenciu projektu TEN-T. „Naša cesta nie je o konflikte a nepochováva TEN-T, ale akceptuje, že na úrovni mesta by v budúcnosti mohlo dôjsť aj k takejto investícii,“ uviedol najnovšie pre agentúru SITA hovorca nového primátora Ľubomír Andrassy.

Investorom TEN-T v Bratislave sú Železnice Slovenskej republiky. Celú projektovú a inžiniersku prípravu projektu zabezpečuje spoločnosť DI Koridor, ktorú založili Dopravoprojekt a jeho dcérska firma Infraprojekt po úspechu vo verejnej súťaži na vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre stavby projektu TEN-T. Časový harmonogram prepojenia železničných koridorov je rozvrhnutý tak, aby sa peniaze vo výške okolo 500 miliónov eur (čo sú odhadované náklady na I. etapu) mohli v zhode s podmienkami Európskej komisie vyčerpať do roku 2015.

Projekt TEN-T bol kvôli svojmu rozsahu predefinovaný z pôvodných 3 na 8 stavieb a rozdelený na tri etapy, pričom prvá (prepojenie letiska so železničnou sieťou mesta, rekonštrukcia žst. Bratislava-Predmestie, postavenie novej koľaje na zastávku Slovany s pokračovaním až po žst. Filiálka) by mala byť ukončená do roku 2015. Druhá etapa počíta o. i. s dobudovaním podzemnej časti stavby od Filiálky až po žst. v Petržalke. Podľa Koczkáša je I. etapa železničného projektu TEN-T po 4 rokoch projektovo kompletne pripravená a dokumentácia pre stavebné povolenie hotová.

Pripomíname, že rozsiahla dopravná tematika sa takto o týždeň – 8. marca 2011 stane predmetom konferencie s názvom Fórum o doprave: Bratislava a regióny, ktorú internetový časopis Stavebné fórum.sk zorganizoval v bratislavskom Apollo Hoteli. Dva diskusné panely pokryjú široké spektrum otázok ako napríklad:
• vývoj a projektovanie dopravných stavieb a dopravný urbanizmus
• cestná infraštruktúra v SR
• regionálne dimenzie v dopravnom plánovaní
• rozvojové zámery v oblasti dopravy a príležitosti pre investorov
• stav a budúcnosť integrovaných dopravných systémov (IDS) na Slovensku
• riešenia parkovania v mestách.

Zloženie účastníkov zastupujúcich významné firmy a organizácie (Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Volkswagen Slovakia, Alfa 04, KPM Consult, Cresco Group, Strabag, Doprastav, Dopravoprojekt, Výskumný ústav dopravný, ARS Iuris Slovakia, Volksbank Slovensko, Asociácia PPP) zvyšuje celkovú odbornú i spoločenskú prestíž akcie, ktorej partnerom je spoločnosť MS architekti s.r.o. Viac informácií o programe monotematickej konferencie a on-line registračný formulár nájdete na webe diskusií.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 65 | T: 0.614529

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne