Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

13. 07. 2024, meniny má: Margita

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE VODNÝ SVET – STARÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ V KOŠICIACH

1-plavaren-old.jpg

Zámer rekonštrukcie plavárne vychádza z filozofie prepojenia pôvodnej funkcie plavárne -„vodného sveta ľudí“ – relaxačné bazény, vodné masáže, tobogán, sauny a podobne s „vodným svetom živočíchov“ – akvarijné a vivarijné expozície. Vodný svet ľudí má reprezentovať bazénová hala, ktorá bude po rekonštrukcii „pamätníkom“ pôvodného výnimočného diela architekta Ladislava Greča. Súčasný objem 25 metrového bazéna je možné zachovať alebo využiť pre viacero menších vodných objektov, ktoré majú zároveň zvýšiť atraktivitu vonkajšieho areálu a podporiť celoročnú návštevnosť.

2-plavaren-panorama2.jpg
3-plavaren-panorama2-park.jpg Pri príprave Vodného sveta živočíchov a rastlín sa vychádza z predbežného investičného zámeru, ktorý pripravil riaditeľ ZOO Košice Erich Kočner. Pre vodný svet živočíchov a rastlín sa navrhuje využiť časť vstupného krídla a bočných krídel objektu plavárne s optickým prepojením na bazénovú halu. Vysunutý pavilón zoologickej záhrady, ktorý sa funkčne hodí k mestskému parku aj k areálu plavárne, pomôže propagovať ZOO v meste a urobí ju prístupnejšiu pre školské zariadenia. Edukatívna funkcia v súčasnosti k modernej ZOO nepochybne patrí a v Košiciach zatiaľ nebol na ňu vhodný priestor.

Konečnú tvár obnovy plavárne má spresniť vyhlásená architektonická súťaž. Vyhodnotenie, ktoré prebehne v januári 2011 má napomôcť pri hľadaní odpovede na otázku, do akej miery má rekonštrukcia rešpektovať architektúru pôvodnej budovy plavárne ako hold výnimočnej kvalite architektonického diela prelomu 50tych a 60tych rokov na Slovensku.

Rekonštrukcia krytej plavárne súvisí s obnovou Mestského parku a bude rešpektovať výsledky súťaže, ktorá bola nedávno uzavretá. Víťazný návrh obnovy parku vracia do parku okružný chodník, ktorý bude prechádzať popri východnej hranici areálu kúpaliska. V záujme zachovania kapacity kúpaliska bude plocha areálu počas sezóny zachovaná, ale mimo sezóny sa uvažuje s intenzívnejším využitím športových plôch a plôch okolo bývalého jazierka pri Štefánikovej ulici pre návštevníkov parku.

Vyhlasovateľ (verejný obstarávateľ):

Mesto Košice
Tr. SNP č.48/A
040 11 Košice
IČO: 00691135
http://www.kosice.sk
Kontaktná emailova adresa: sutaze@kosice.sk
Kontaktné osoby: Ing. Martin Vasko, +421 55 6419363

Druh súťaže

Ide o postup v zmysle § 103 – § 108 (súťaž návrhov) zákona o verejnom obstarávaní ako architektonická verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 4, odst. 3, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní pôjde o zadanie podlimitnej zákazky na poskytnutie služby.

Predmet súťaže

Predmetom súťaže je architektonické riešenie rekonštrukcie objektu Starej krytej plavárne na Rumanovej ulici v Košiciach a priľahlého areálu kúpaliska so športovými plochami. Projekt rekonštrukcie vychádza z filozofie prepojenia pôvodnej funkcie plavárne (vodný svet ľudí – relaxačné bazény, vodné masáže, tobogán, sauny…) s vodným svetom živočíchov (akvarijné a vivarijné expozície)

Členovia poroty

Ing. arch. Michal Hladký, Ing. arch. Martin Jerguš, Ing. arch. Dušan Burák, CSc., Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Jaroslav Wertig, Ing. Peter Jurica, Mgr. Erich Kočner

Účel a poslanie súťaže

Účelom súťaže je nájsť najvhodnejší spôsob rekonštrukcie Starej krytej plavárne so zachovaním architektonických kvalít jej pôvodného návrhu. Pri návrhu bude potrebné prihliadnuť na porušený stav statiky celého objektu a reálne možnosti rekonštrukcie jednotlivých častí, prípadne ich demontáže a znovupostavení, resp. nahradením novými, identickými konštrukciami

Funkčná náplň objektu

Vodný svet ľudí má reprezentovať bazénová hala, ktorá bude po rekonštrukcii „pamätníkom“ pôvodného výnimočného diela architekta Ladislava Greča. Súčasný objem 25 metrového bazéna je možné využiť pre viacero menších vodných atraktivít, ktoré majú zároveň zvýšiť atraktivitu vonkajšieho areálu a podporiť celoročnú návštevnosť. Zázemie vodného sveta ľudí bude spoločné aj pre vonkajšie bazény, rovnako ako technologická časť bazénov (to funguje už v súčasnosti). Vonkajšie bazény s vnútorným vodným svetom budú fyziky aj opticky prepojené.

Ceny a odmeny udelené v súťaži návrhov

1. cena vo výške 3 300 €
2. cena vo výške 2 100 €
3. cena vo výške 1 400 €
Pre návrhy neocenené, môže porota udeliť odmenu v max. výške 1 000 €, pričom celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je vo výške 2 000 €

Poskytovanie súťažných podmienok:

Súťažné podmienky si môže záujemca vyžiadať len na základe písomnej žiadosti (fotokópia podpísanej žiadosti môže byť zaslaná vopred elektronicky na emailovú adresu sutaze@kosice.sk a následne poštou) na adrese vyhlasovateľa uvedenej v bode 1. v lehote najneskôr do 27. 12. 2010 do 14.00 hod. SEČ.
Súťažné podmienky budú poskytnuté na stiahnutie na internetovej stránke vyhlasovateľa. Poplatok za súťažné podklady sa nevyžaduje.

Lehota na predkladanie súť. návrhov je do 11. 1. 2011 do 11:00 hod.

Viac informácií na internetovej adrese vyhlasovateľa www.kosice.sk/…anovanie.asp
Viac informácií na stránke Slovenskej komory architektov http://new.komarch.sk/?…


Zväčšiť mapu

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 65 | T: 0.514960

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne