Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

26. 02. 2024, meniny má: Viktor

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

SKA

Zdroj

SKA

Zobrazení

18527

Dátum vydania

18. 08. 2010

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

46%

Celkový počet hlasov: 1640

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Urbanisticko-architektonické a sadovnícke riešenie revitalizácie MESTSKÉHO PARKU V KOŠICIACH

altanok.jpg

Adaptácia MESTSKÉHO PARKU V KOŠICIACH na kvalitné parkové prostredie so zachovaním historických hodnôt parku.

Vyhlasovateľ (verejný obstarávateľ):
Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135, http://www.kosice.sk
Kontaktná emailova adresa: sutaze@kosice.sk
Kontaktné osoby: Ing. Viliam Beňo +421 55 6419314, Ing. Martin Vasko +421 55 6419363

Druh súťaže
Ide o postup v zmysle § 103 – § 108 (súťaž návrhov) zákona o verejnom obstarávaní ako urbanisticko-architektonická-sadovnícka verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 4, odst. 3, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní pôjde o zadanie podlimitnej zákazky na poskytnutie služby.

Predmet súťaže
Predmetom súťaže návrhov je urbanisticko-architektonické a sadovnícke riešenie revitalizácie Mestského parku v Košiciach.

Účel súťaže
Účelom súťaže je adaptácia Mestského parku v Košiciach na kvalitné parkové prostredie so zachovaním historických hodnôt parku.

Ceny a odmeny udelené v súťaži návrhov
1. cena vo výške 3.000 €
2. cena vo výške 2.000 €
3. cena vo výške 1 200 €
Pre návrhy neocenené, môže porota udeliť odmenu v max. výške 900 €, pričom celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je vo výške 1 800 €.

Poskytovanie súťažných podmienok
Súťažné podmienky si môže záujemca vyžiadať len na základe písomnej žiadosti (fotokópia žiadosti môže byť zaslaná vopred elektronicky na emailovú adresu sutaze@kosice.sk a následne poštou) na adrese vyhlasovateľa uvedenej v bode 1. v lehote najneskôr do 20. 9. 2010 do 14.00 hod. SEČ. Súťažné podmienky budú poskytnuté na stiahnutie na internetovej stránke vyhlasovateľa len na základe písomnej žiadosti. Poplatok za súťažné podklady sa nevyžaduje.

Lehota na predkladanie súť. návrhov uplynie dňa: 4. 10. 2010. do 14:00 hod. SEČ.

Opis predmetu súťaže
Mestský park sa nachádza v severovýchodnej historickej časti mesta na bývalom záplavovom území medzi Mlynským náhonom a hlavným tokom rieky Hornád. Má nepravidelný pôdorys, ktorý je výsledkom postupného vývoja. Plocha parku s verejnou zeleňou je cca 18ha. Z toho plocha športových plôch, ktoré dopĺňajú park v jeho severo-západnej časti je cca 3ha. Z týchto športových plôch časť tvorí Stará krytá plaváreň s priľahlým otvoreným 50m bazénom, športovými plochami a zázemím. Ďalšiu časť tvorí súkromný areál bývalého korčuliarkeho pavilónu s tenisovými kurtami a polyfunkčným domom. Súčasťou športových plôch je aj turistická ubytovňa na súkromnom pozemku. Cieľom súťaže je získať ucelený urbanistický názor na plochu vymedzenú Štefánikovou, Rumanovou, Svätoplukovou ulicou a Staničným nám. (viď príloha „riešené územie“). Plochy definované v územnom pláne pre šport nebudú predmetom budúceho plnenia (víťaz súťaže ich nebude ďalej projekčne riešiť). Z architektonického a sadovníckeho hľadiska je potrebné sa pri riešení sústrediť na plochy v územnom pláne definované ako plochy verejnej zelene. Park je súčasťou ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. V súčasnej dobe sa pripravuje zápis parku do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok.

Viac informácií na internetovej adrese vyhlasovateľa www.kosice.sk/…anovanie.asp


Zväčšiť mapu

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 63 | T: 0.554687

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne