Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

26. 05. 2024, meniny má: Dušan

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Zdroj

Bratislava - Dúbravka

Zobrazení

22882

Dátum vydania

18. 03. 2011

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

47%

Celkový počet hlasov: 1699

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Urbanistická štúdia veľká lúka

velkaluka-res.jpg

Urbanistická štúdia Veľká lúka pod drobnohľadom občanov.
V pondelok 14. marca 2011, presne po desiatich mesiacoch od prvého sa v preplnenej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava – Dúbravka na Žatevnej č. 4 uskutočnilo druhé verejné prerokovanie urbanistickej štúdie zóny Veľká lúka. Vyvolalo značný záujem Dúbravčanov. Takmer 150 občanov, bývalých i súčasných poslancov, tvorcov štúdie a štábov bratislavskej aj dúbravskej televízie si vypočulo aktuálnu situáciu o plánovanej výstavbe v okolí bývalého areálu Technického skla.

Starosta Mestskej časti Bratislava-Dúbravka Ing. Ján Sandtner v úvode informoval o zámeroch mestskej časti, o doterajších krokoch, o vyjadreniach relevantných orgánov a o rokovaniach s magistrátom. Informáciu o koncepcii Urbanistickej štúdie Veľká lúka poskytli zástupcovia spracovateľa HUGPRO s.r.o. Ing.arch. Dušan Krampl a Ing. arch. Henry Kupec .

Základné ukazovatele urbanistickej ekonómie: riešené územie 99,43 ha, počet obyvateľov 6 590, potreba park. miest – 4 000 (70% pod zemou), IBV 40% územia, malopodlažné BD 15% územia, potreba jedna základná škola, 4 materské školy, jedna poliklinika. Dopravné riešenie: dopravné napojenia zóny na cestu II/505 a následne nadradenú dopravnú sieť realizovať napojením na okružnú križovatku, zaústením do päťramennej križovatky (návrh Lamačská brána, prebiehajú rokovania so spoločnosťou Alfa 04 ohľadne kapacít napojenia na II/505 a následne na diaľnicu). Ku kompletnej infraštruktúre treba zaradiť obchodnú sieť, vybudovanie vodojemu, plynových rozvodov, kanalizácie s pripojením na rozšírenú kapacitu ČOV v Devínskej Novej Vsi.

velkaluka-res.jpg

Územie bývalého závodu Technické sklo (12,5 ha) navrhuje predstavené riešenie transformovať z priemyslu na výrobné a nevýrobné služby a sklady, ako aj využiť na vedecko-vývojové stredisko. Urbanistický zámer naznačuje možnosť vzniku 2000 pracovných príležitostí.

Územie archeologickej lokality „Villa Rustika“ riešiť urbanisticky začlenením pamiatky do organizmu zóny, vybudovať námestie okolo pamiatky a sústrediť zariadenia kultúry (múzeum archeologických artefaktov, najmä takých, čo sa nájdu pri výstavbe v okolí) do jej blízkosti. Na rekreáciu budú slúžiť športové objekty v blízkosti jazera a cyklotrasa napojená na dúbravskú radiálu a Moravskú cyklotrasu.

Občania reagovali na predstavený koncept UŠ otázkami ohľadne vlastníctva a z toho vyplývajúcich zmien pre majiteľov pozemkov, ďalej na výšku rodinných i bytových domov, na časový horizont investičného zámeru, na potrebu duchovného centra, na premiestnenie distribučnej siete ZSE a na stanovisko súčasných poslancov miestneho zastupiteľstva k plánovanej výstavbe. Starosta i tvorcovia štúdie im zodpovedali na všetky otázky. Prítomní sa jednomyseľným hlasovaním zhodli na potrebe pokračovať v predstavenom koncepte urbanistickej štúdie a zhromaždenie ukončili potleskom.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.489713

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne