Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

27. 09. 2023, meniny má: Cyprián

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

JULIUS MACHÁČEK

Zdroj

Časopis ARCHITEKT

Zobrazení

12818

Dátum vydania

20. 08. 2012

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

43%

Celkový počet hlasov: 457

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

J&T BANKA CAFÉ V OBJEKTU TRINITI - 2. časť / rozhovor s Petrem Hrušou

jtbankabrnorozhovor01.jpg

Rozhovor s Petrem Hrušou

Pane architekte, budova Triniti v Brně, na jejímž projektu jste podepsán s kolegou Pelčákem, byla kolaudována v roce 2009. Proč již v průběhu projektu i po realizaci samotné vyvolávala u laické i odborné veřejnosti určité diskuse?

Když jsem s konceptem vysoké stavby na nároží v těsném sousedství Galerie Vaňkovka přišel na brněnský magistrát, souhlasili s mým návrhem. Podmínkou bylo postavit budovu, která by měla charakter městského, moderního, kompaktního „paláce“, s dodržením kompozice oken a celého výrazu, jak to předpokládala studie.

jtbankabrnorozhovor02.jpg

Při dodržení těchto požadavků nebyly ani námitky proti vyšší podlažnosti, která měla v původních představách být regulována na výšku pěti podlaží. S porozuměním byla přijata i naše snaha postavit budovu šetrnější k životnímu prostředí, s dobrými ekologickými parametry. Systém chlazeného betonového jádra stropů (tzv. BKT) na žádost investora revidoval zahraniční expert ze společnosti Winterthur, který potvrdil smysluplnost a soulad architektury a celé technické koncepce.

V průběhu projektu se zkoumaly náklady, jedině tam snad po odevzdání tendrové dokumentace byly diskuse, jak a do jaké míry lze investiční náklady snížit. To se také stalo. Původně asi třetina fasády budovy byla z kamene, uvnitř byly velkoplošné kamenné obklady. Redukovaly se, ale koncept zůstal zachován.

Poslední, co by mohlo vyvolávat diskuse bylo postavení budovy na podzemních milánských stěnách, které se s ohledem na hladinu podzemní vody musely založit více než dvě patra do podzemí, a to vyvolalo tlak na průběh výstavby – rozepření těchto stěn konstrukcemi stropů zredukovalo čas pro archeologický průzkum, což nebyla záležitost architektů, ale investor musel tuto nepříjemnou situaci řešit.

Veškeré předepsané postupy však byly posléze dodrženy – přispěl k tomu i náš ateliérový autorský dozor. Myslím, že žádné dramatické diskuse neprobíhaly – ty, které se odehrály, provázejí v podobném duchu každou větší stavbu a odehrávaly se především uvnitř pracovních týmů, které se na stavbě podílely a mezi nimi navzájem.

Triniti již tři roky neodmyslitelně patří k centru města a vytváří zde nový výškový profi l. Nebylo právě to určitým problémem?

Diskuse, které se nabízejí na téma zmíněného výškového akcentu pouze jedenáctipatrové věže Triniti a vyššího indexu zastavění, byly vysvětleny už v průběhu projektování a během stavby jako ekonomická nutnost.

jtbankabrnorozhovor03.jpg

Investor za to nabídl ekologickou, stavebně náročnější budovu, aby dal ve spolupráci s městem veřejnosti i následným investorům a podnikatelským kruhům signál, že takto by se mohlo pokračovat na Jižním centru i do budoucna. A my, architekti, bychom se na diskuzích a přípravách vizí stavby města vzdálenějších i blízkých, měli výrazně podílet.

V našem časopisu jsme o Triniti dosud nereferovali. Čím je z architektonického, ale také konstrukčního hlediska tato budova pozoruhodná?

Mluvil jsem již o komplikovaném založení stavby, o složitém geologickém podloží. Z něho vyrůstá monolitický železobetonový skelet s nosným jádrem a nosnou fasádou. Ta je z architektonického hlediska zajímavá svou výraznou geometrií a vertikálním členěním, kde používám shodný modul.

Zajímavým technickým řešením je systém vytápění a chlazení, zabudovaný v betonových plochách stropů – tzv. systém BKT. Za tři roky provozu výrazně uspořil provozní náklady, nemluvě již o ekologickém přínosu a slouží k plné spokojenosti uživatelů. Dokončení realizace přišlo do doby ekonomické krize a budovu postupně obsadit nebyl pro investora určitě lehký úkol. Paradoxně se toto v krizi ale začalo dařit a objekt se stává metropolitním bankovním domem.

Je zde několik expozitur různých fi nančních ústavů, hlavně bank. Nárožní věž ve dvou hlavních patrech obsadila banka se svou unikátní koncepcí bankovního provozu s banko-kavárnou – společnost J&T Banka.

Po pár letech se vracíte zpět abyste zpracoval řešení interiéru kavárny J&T Banka Café. Jak jste při důvěrné znalosti prostoru, jeho konstrukce, formuloval koncept daného interiéru ?

Návrat zpět není tak úplně přesný výraz, protože na projektu klientských změn jsem se svým ateliérem pracoval průběžně, byť pro jiného investora. S tím jsme byli během předminulého a minulého roku v kontaktu, abychom mu připravili servis pro přicházející nájemce a další klienty, jako je právě například exkluzivní bankovní provoz J&T Banky.

Na první pohled je zřejmé, že rozpočet na realizaci bankokavárny nebyl nijak „napnutý“, což architektovi dává přece jen větší volnost než je-li tomu naopak. Jak jste zde byl vázán zadáním investora?

Díky parametrům, které budova Triniti vykazuje, se rozhodla pro toto sídlo také J&T Banka a do svého nového sídla také výrazně investovala v rámci vlastní strategické bankovní koncepce řízení svých provozů.

Zadání bylo pro mne, jako pro architekta, neobvykle pozoruhodné a inspirativní jak ve speciálních požadavcích, které vyplývají z provozu banky, tak v požadavcích na vpravdě architektonické ztvárnění interiérů. Koncept je založen na exkluzivním, ale veřejnosti přístupném provozu kaváren, kde probíhají všechny zásadní kontakty banky s klienty a dále na řešení výlučně bezpečnostních prostor, kde posléze probíhají bankovní operace.

Takto jsem navrhl prostory v Triniti a také kavárnu v ostravské pobočce, která sídlí v historických prostorách slavné kavárny Elektra. Jsou to dva odlišné světy.

V čem se vaše práce na obou interiérech lišila?

Práce měla v obou případech jednoho společného jmenovatele: banka se neuzavírá za triviální přepážky ve stylu: „my a oni“, ale s ambicí na společenský rozměr svého směřování míní využívat svých kontaktů k nastavení vysoké obchodní a společenské úrovně.

Peněžní operace lze zde vnímat jako součást společenských kontaktů a nastavování pozitivního zrcadla svým klientům. Bankovní provoz samotný se např. v interiérech, přestože generuje nemalé peníze, chová navýsost skromně a civilně, naopak pro klienty se banka extrémně angažuje, což mohu sám posoudit dle péče o kvalitu detailu, materiálů i konceptu v architektuře.

V Brně je toto celé založeno na s bankou nalezeném příběhu skrytém v metaforickém pojmenování pojetí interiérů – „HORY A HVĚZDY“, v Ostravě jde o již zmíněnou kavárnu Elektra, tedy o vrcholně společensky orientovaný, historicky prověřený prostor.

V obou případech jste do interiérů kaváren zakomponoval výtvarné umění – to v současné architektuře absentuje. Myslíte, že příčinou jsou jen ekonomické důvody? Jak vnímáte vztah umění – architektura obecně?

jtbankabrnorozhovor04.jpg

Banka nejenom akceptovala, ale přímo v zadání požadovala zakomponování uměleckých děl. V dnešní době laciných image, založených většinou na prchavé reklamě, je to pro mne doslova osvícené. I architektura se dostává čím dál více do područí reklamního světa, který za skutečnost nasazuje iluze.

To umění nepřipouští. V životě společnosti a byznysu je navýsost dobré uvažovat o rozdílech mezi panoptikální virtuální realitou a mezi technologickými diagramy a reálným světem. Umění podle mé koncepce nabízí krásný anebo v krásu proměněný – ale reálný – svět. Jde o jakési kotvení skrze umění. Hory, ztvárněné spolu s dalšími obrazy Markétou Jelenovou, jsou v brněnské kavárně malířským metaforickým obrazem, hvězdy schématem řešení stropu, který nás ve výrazu rovněž metaforickém nutně přesahuje.

Banka byla ochotna iniciativně se podílet na takto zakotvujícím výběru umělecké koncepce a v Ostravě se přímo zasadila ve spolupráci s Domem umění za instalaci originálních uměleckých děl. V této souvislosti jsou interiéry v Brně charakteristické novou koncepční výmalbou stěn, něco z inspirace historických freskových výmaleb sálů a podobných noblesních prostor, ovšem dnes se soudobým výrazem, v Ostravě je akcent zaměřen k plasticitě.

Plastická koncepce se v interiérech obecně v posledních desetiletích poněkud vytratila, poslední se snad pojí se svobodným pocitem z období šedesátých let minulého století. V Ostravě ale jsou jak obrazy,tak – a to zejména – plastiky a sochy. V plastickém ztvárnění stropu ve zlaté barvě (jedná se o originální zlatnické práce na sádrovém podkladě, jak tomu bylo v daleké historii, zde ovšem v soudobé abstraktní formě) je přítomno trvání, které přesahuje naši představivost.

Skrze plastičnost a hlavně sochařské plastiky se v návrhu interiéru J&T Banka v Ostravě fenomenálně dotýkáme existence, přesahující byznys, kde tato není pouze bytím ve světě, ale na světě, přestože je v prostředí byznysu spíše tématem osamocené existence. Sochařské pojetí takto může dokázat unést pathos, je to „arché“ mé architektonizace prostoru pro veřejnost.

Otázka na závěr: o čem právě přemýšlíte, na co se těšíte, co máte na stole, na čem pracujete?

jtbankabrnorozhovor01.jpg

V této souvislosti mě napadá motto,které našel pan kastelán vepsáno na Valtickém zámku a které se bezprostředně týká mé práce: PROXIMUS FACI SEMPER FIDUS PERENNAT LUCE LAPIS – což znamená buď“: „svit drahokamu předčí záře pochodně“ nebo snad lépe – „svit drahokamu je zastíněn kamenem a světlem“.

Mne teď nejvíce zajímá práce na rekonstrukci části zámeckého areálu ve Valticích – zámeckých jízdáren. Koordinujeme ji s prací kolegů, architektů Hulce a Špičky a jejich rekonstrukcí barokního divadla v jeho původní originální kopii pro barokní performance. Zdejší prostředí, zdejší architektura a citovaný nápis je velkým poučením a inspirací pro mne a moji práci, inspirací k práci pro J&T Banku v Ostravě i pro založení koncepce nové vily v Chorvatsku na břehu moře.


P.S. redakce: V průběhu korektur přišla od správce budovy Triniti – AXA Centrum Brno informace o tom, že budova získala v posuzování energetického provozu certifi kát nejvyšší úrovně – ENERGY EXCELLENCE.

J&T BANKA CAFÉ

AC TRINITI, UL. TRNITÁ, BRNO

KLIENT J & T BANKA, a.s.

AUTOR Petr Hrůša, Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

SPOLUPRÁCE Igor Bielik, Peter Babka, Markéta Hrůšová, Anna Oželouhová, David Přikryl, Zdeněk Šuchma, Jiří Vokřál, Vít Zenkl

MALBY NA STĚNÁCH akad. mal. Markéta Jelenová

CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA 410 m²

REALIZACE 2012

ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM TRINITI, BRNO

KLIENT Dominikánská s.r.o., Brno

AUTOR Petr Hrůša, Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

SPOLUAUTOŘI Petr Pelčák, Tomáš Rusín, Ivan Wahla

SPOLUPRÁCE Igor Bielik, Alena Mazalová, Lenka Musilová, Zdeněk Šuchma, Petr Uhrín, Jiří Vokřál

DODAVATEL FASÁDNÍCH SYSTÉMŮ Schüco International KG

REALIZACE 2009

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 67 | T: 0.233662

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne