Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

21. 07. 2024, meniny má: Daniel

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Autor

Zelenaarchitektura

Foto

www.earch.cz

Zdroj

Zelenarchitektura

Počet zobrazení

17603

Kategórie

Súvisiace články

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Zelené strechy – história a význam

Kolískou ozelenených striech bola s najväčšou pravdepodobnosťou oblasť stredného východu. A to hlavne staroveká Mezopotámia, Asýria a Babylon.

Pri vykopávkach v týchto oblastiach boli objavené reliéfy z prelomu 8. a 7. storočia pred n. l., na týchto reliéfoch sú vyobrazené niekoľkoposchodové terasy so zeleňou a s vlastným zavlažovacím systémom. Jedná sa o jeden zo siedmych divov sveta – visuté záhrady kráľovnej Semiramis.

Visuté záhrady kráľovnej Semiramis

Visuté záhrady kráľovnej Semiramis

Boli založené na klenbách palácov v Babylone. V starom Ríme sa stala strešná záhrada nevyhnutnou súčasťou väčšiny patricijských domov a palácov. V období 11. storočia sa objavujú stavby tohto typu v Taliansku (rok 1400 Medicejský palác) a Francúzsku ( 1487 zámok Fridricha III.) V Nemecku sa začali zelené strechy budovať od polovice 19. storočia na viacpodlažných domových blokoch. Niekoľko takýchto striech sa dodnes zachovalo v Berlíne. V Česku sa zachovali vegetačné strechy z počiatku 20. Stor. na zámku Konopiště alebo na koniarni zámku v Lipníku nad Bečvou. Strecha koniarne pochádza z roku 1911 a má rozlohu približne 600m2.

Najstaršia strešná záhrada v Českej republike v Lipníku nad Bečvou

Najstaršia strešná záhrada v Českej republike v Lipníku nad Bečvou

Vplyvom koncentrácie budov a dopravy je život v našich mestách nezdravý. Doprava, vykurovacie zariadenia a klimatizačné jednotky spotrebúvajú množstvo kyslíka a produkujú nadbytok škodlivín. Obrovské zastavané plochy vedú k prehrievaniu klímy v mestách a spôsobujú, že teplý vzduch dvíha zo zeme častice nečistôt a víri ich do všetkých strán. Pozemných plôch na zriaďovanie zelene zastavanom území naďalej ubúda čím sa zhoršuje kvalita života obyvateľov. V hustej zástavbe je ale možné pre vegetáciu využiť strechy a obvodové steny bytových a občianskych stavieb. “Ozelenená” budova sa tak stáva organickou súčasťou životného prostredia a svojimi vlastnosťami prispieva k ekologickej, estetickej, ekonomickej a trvalo udržateľnej výstavbe.

ACROS Fukuoka – zelené kancelárie

ACROS Fukuoka – zelené kancelárie

Zelená strecha Univerzity v Singapure

Zelená strecha Univerzity v Singapure

Výhody použitia zelených striech:

  • Tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti. V zimnom období zamedzujú úniku tepla z vnútorného priestoru. V letnom období strechy s vegetáciou pôsobia ako ochrana vnútorného priestoru proti nadmernej tepelnej záťaží od slnečného žiarenia. V obidvoch prípadoch spôsobuje vegetácia spolu s hornými vrstvami vyrovnávanie teplotných výkyvov v cykle deň-noc vo vnútorných priestoroch čím sa prirodzeným a ekologickým spôsobom reguluje aj energetická spotreba celej budovy. Teploty na povrchu plochých striech tradičných konštrukcií môžu vystúpiť v letnom období až na 80oC, v zimnom období môžu poklesnúť až na hodnotu –20oC. Povrchová teplota strechy s vegetáciou vystúpi najviac na 30oC. Z toho vyplýva, že rozdiely medzi priebehom teploty vonkajšieho vzduchu a povrchovou teplotou vegetačnej strechy sú niekoľkokrát menšie ako pri tradičnej plochej streche.
  • Hydroakumulačné vlastnosti. Zelené strechy zadržujú časť vodných zrážok, ktoré by inak z územia odtiekli bez úžitku do kanalizácie, vegetačné súvrstvie znižuje zaťaženie kanalizačnej sústavy o 8–10%. Zadržané zrážky sa pozvoľne odparujú čo vedie k ochladzovaniu a zvlhčovaniu okolitého vzduchu. Vegetačná strecha s hrúbkou vegetačnej vrstvy 200 až 400 mm dokáže akumulovať 100 až 150 mm vody, čo v našich klimatických podmienkach zodpovedá až dvojmesačnej priemernej hodnote vodných zrážok
  • Akustická ochrana. Vegetácia účinne tlmí hluk z vonkajšieho prostredia (cestná a vzdušná doprava, klimatizačné jednotky, …). Oproti iným skladbám sa hluková pohltivosť zvyšuje až o 3 dB. Táto vlastnosť závisí na použitých rastlinách. Čím je vegetácie hustejšia a vyššia, tým sa zlepšuje zvuková pohltivosť strechy. Samozrejme zlepšuje aj vzduchovú a kročajovú nepriezvučnosť strechy.
  • Protipožiarna ochrana. Vegetácia v strešnej konštrukcii obmedzuje vznik požiaru a zabraňuje jeho šíreniu, slúži tiež ako ochrana pred požiarom. Podľa smernice FLL pre zelené strechy má extenzívna zeleň dostatočnú odolnosť proti ohňu za predpokladu, že minimálna hrúbka substrátu je aspoň 3 cm a substrát obsahuje maximálne 20% hmotnosti organických látok. Pred okennými, dvernými otvormi a strešnými prestupmi je potrebné rátať s pásom štrku alebo dlažby.
  • Ochrana pred poškodením hydroizolačného súvrstvia. Chráni strešnú konštrukciu a jej izolačné vrstvy pred účinkami najmä ultrafialových slnečných lúčov, pred výkyvmi teplôt (ktoré sú na nechránené streche značné) a mechanickým poškodením. Vplyvom UV žiarenia materiály na streche postupom času degradujú. Vplyvom teplotnej rozťažnosti môže dochádzať k poškodeniu hydroizolačných vrstiev a ďalších konštrukcií na streche najmä pri spojoch, kritických detailoch a v miestach prestupov konštrukcií strešným plášťom. Krupobitia a víchrice môžu mať rovnako pre nechránenú hydroizolačnú krytinu zničujúce následky. Životnosť správne navrhnutej a zrealizovanej hydroizolácie je na vegetačnej streche nepomerne vyššia ako na streche s nechránenou hydroizoláciou. Taktiež sa vegetačné strechy vyznačujú nižšími nákladmi na údržbu hydroizolácie a jej detailov.
  • Psychický význam. Príjemný vzhľad strechy pôsobí proti stresu, depresiám, zvyšuje výkonnosť a zlepšuje koncentráciu. Zelená farba – upokojuje, je veselá, prívetivá, symbolizuje návrat k prírode. Rastliny zároveň uvoľňujú látky ako sú éterické oleje, glykozidy, alkaloidy, fenolické zlúčeniny a etylén ktoré sú príjemnejšie ako vôňa horúcich hydroizolačných pásov.

Aplikovanie vegetačných striech na Slovensku zatiaľ nie je rozšírené aj napriek značným výhodám ktoré ponúkajú oproti klasickým strechám. Bohužiaľ projektantom chýbajú osobné skúsenosti s navrhovaním takýchto konštrukcií a následnou realizáciou, stavebné firmy sa nemôžu pochváliť kvalitnými referenciami a bohatou praxou v tejto oblasti. Investori sa zas boja zvýšených počiatočných a prevádzkových nákladov na zrealizovanie a údržbu vegetačnej strechy. Zvýšené vstupné investície sa ale rýchlo vrátia v podobe ušetrenej energie, dlhšej životnosti strechy a menej náročnej údržbe. Určite si preto nájdu do budúcna miesto aj na Slovenských strechách.

Literatúra:
Ondřej J.: Pěstebná souvrství a vegetační kryt střešních zahrad. Zborník z konferencie Střešní terasy a zahrady, Karlovy Vary 03/1990
Barbora Čermáková, Radka Mužíková; Ozeleněné střechy Grada publishing, a.s., 2009
Ing. Petr Bohuslávek, Ing Vladimír Horský; Kutnar – Vegetační střechy a střešní zahrady, Skladby a detaily – leden 2003konstrukční a materiálové řešení DEKTRADE a.s, 2003/01

Zdroj:
www.stavebnictvo.sk

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne