Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

25. 04. 2024, meniny má: Marek

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

administrátor

Foto

Martina Mária Hladká

Zdroj

FASTUBA

Počet zobrazení

15548

Kategórie

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Urbanizmus 21. storočia

Od roku 1987 do roku 2011 sa počet obyvateľov našej planéty zvýšil z 5 na 7 miliárd. Predpokladá sa, že pri súčasnom prírastku cca. 150 000 obyvateľov/deň do roku 2024 pribudne ďalšia miliarda.

Pritom radikálne narastá podiel mestského obyvateľstva. Kým pred dvesto rokmi žilo v mestách 20% populácie, okolo roku 1900 to už bolo 40%. V súčasnosti je to viac ako polovica, pričom sa predpokladá, že do roku 2030 stúpne počet obyvateľov žijúcich v mestách na 60% a do roku 2050 až na 70%. Súčasné mestá musia okrem radikálneho populačného prírastku čeliť množstvu ďalších problémov, pričom sa stále viac dostávajú do popredia požiadavky na ekonomickosť, ekologickosť, udržateľnosť a v súvislosti s častými prírodnými katastrofami aj tzv. rezilienciu (odolnosť) urbánnych štruktúr. Stále intenzívnejšie sa diskutuje o potrebe transformácie súčasných miest a čoraz častejšie sa vynára otázka, aký by mal byť model mesta 21. storočia.

Snaha priblížiť aktuálne urbanistické témy širokej verejnosti a zároveň podnietiť odbornú diskusiu sa stala hlavným cieľom projektu Urbanizmus 21. storočia („U21“), ktorý s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR vznikol v minulom roku na Ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave. Základnou myšlienkou projektu sa stal pohyb ako symbol napredovania a ďalšieho vývoja miest vo viacerých rovinách – v teórii, v tvorbe a vo vzdelávaní. Keďže urbanizmus je komplexná a medziodborová disciplína, aj projekt U21 pozostáva z viacerých aktivít rôzneho charakteru.

dsc-0057.jpg dsc-0056.jpg dsc-0020.jpg dsc-0088.jpg

Prvou aktivitou bola výstava s rovnomenným názvom, ktorá sa uskutočnila v dňoch 3.-15.12.2014 vo výstavných priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave. Výstava textovou a grafickou formou prezentovala študentské vízie miest 21. storočia. „Pohyb“ v urbanistickej teórii a myslení bol predstavený prostredníctvom študentských esejí na tému „Urbanizmus 21. storočia: výzvy, otázky, nástroje, riešenia“. „Pohyb“ a zmenu v urbanistickej tvorbe prezentovalo päť aktuálnych tém, ktoré predstavujú hlavné výzvy urbanizmu v novom tisícročí –urbánna forma, infraštruktúra, socio-ekonomická štruktúra, hodnoty a identita, ekológia a prostredie. Faktografické informácie k jednotlivým témam vo forme infografiky boli doplnené konkrétnymi príkladmi ateliérovej tvorby študentov Ústavu urbanizmu a územného plánovania FA STU, ktoré vznikli v zimnom semestri akademického roku 2013/14. Okrem teórie a tvorby bolo cieľom projektu poukázať aj na „pohyb – zmenu“ vo vzdelávaní prostredníctvom propagácie inovatívnych metód výučby formou krátkeho videa. Časť výstavy bude možné opätovne vzhliadnuť na zimnej Noci architektúry dňa 19.2.2015 v priestoroch Fakulty architektúry STU a neskôr v rámci veľtrhu CONECO v dňoch 25.-28.3.2015 v INCHEBA EXPO Bratislava.

Výstava bola iba začiatkom série aktivít a podujatí, organizovaných so zámerom vzbudiť záujem laickej verejnosti o moderný urbanizmus a súčasne otvoriť odborný diskurz na tému tvorby miest v 21. storočí. Ako platforma pre diskusiu a sústreďovanie aktuálnych informácií k téme a propagovanie ďalších aktivít projektu bude slúžiť webová stránka „urbanizmus21.wordpress.com“.

Text a fotografie: Martina Mária Hladká

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne