Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 07. 2024, meniny má: Jakub

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Spevňovanie pôdy v mestách

Výstavba infraštruktúry a budov súvisiaca s územným rozvojom znamená významné zmeny v pomere zastavaných a nezastavaných plôch. Horúčkovitá výstavba v nedávnych rokoch sa po nástupe krízy zmiernila, no spevňovanie pôdy je stále hrozivým faktorom rozvoja.

Podľa údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky v rokoch 1996 až 2006 denne v Bratislave pribudlo priemerne 7 386 m2 spevnených plôch – zastavaných plôch a nádvorí. Na obraznejšie prirovnanie je to trochu viac ako jedno futbalové ihrisko denne. Na celom Slovensku sa za rovnaké obdobie zastavalo 80 712 m2, že je viac ako neuveriteľných 11 futbalových ihrísk spevnenej plochy denne. V roku 2006 predstavovala zastavaná plocha 4,6 percenta celkovej výmery Slovenska a pri vypočítanom nezmenenom trende by bolo Slovensko zastavané úplne za 1 690 rokov. Možno toto zistenie pôsobí trochu absurdne, ale to je aj neustále vynímanie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Neustálym spevňovaním pôdy ubúda pôdnych rezerv. V záujme udržateľnosti však pôda musí zostať multifunkčná. Pôda patrí medzi neobnoviteľné prírodné zdroje, ktoré sú v súčasnosti ohrozované najviac. Znehodnocovanie pôdy priamo alebo nepriamo zaviňujeme pri jej neudržateľnom obhospodarovaní: pôdu tak ničí erózia, stláčanie, zaplavovanie a zosuvy, kontaminácia, úbytok organickej hmoty, strata biodiverzity, zásobovanie a v neposlednom rade aj spomínané spevňovanie pôdy. Pôda plní viaceré funkcie. Poľnohospodárstvo a lesníctvo závisí od pôdy ako dodávateľa vody a živín aj ako miesta na upevňovanie koreňov rastlín. Pôda má skladovaciu, filtračnú, izolačnú a transformačnú funkciu, ktorá hrá ústrednú rolu nielen pri ochrane kolobehu vody a potravinového reťazca, ale aj pri výmene plynov v atmosfére. Navyše je biologickým habitatom, genetickou bankou, prvkom krajiny a kultúrneho dedičstva, ale aj zdrojom nerastných surovín.

V Čínskom meste Shang-hai dokončia každé dva týždne nový mrakodrap. Foto: autor

V Čínskom meste Shang-hai dokončia každé dva týždne nový mrakodrap. Foto: autor

Skutočne potrebujeme také veľké súvisle spevnené plochy logistických centier a diaľnic? Dá sa argumentovať, že je to infraštruktúra, ktorú potrebujeme na rozvoj, ale pôda je tiež infraštruktúra napríklad tým, že filtruje vodu. Aj pre plytvanie pôdou hrozí, že v blízkej budúcnosti bude polovica svetovej populácie bez pitnej vody. Tento fakt by malo zohľadniť aj budúce nové znenie stavebného zákona. Pri plánovaní rozvoja sídiel sa treba zamyslieť nielen nad krátkodobým dosahom rozvoja zastavaného územia na hospodárstvo a nad ekonomickým úspechom stavebných investícií, ale aj nad tým, aký bude mať rastúca zástavba reálny dosah na životné prostredie o niekoľko desaťročí. Ako si predstavujete budúcnosť svojho prostredia vy?

Literatúra:
1. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?…
2. BLUM, Winfrid – KVARDA, Werner, 2007: Challenges for soil science in view of the european thematic strategy for soil protection. In: KVARDA, Werner: Socrates – Erasmus IP SOIL III – Responsible Use of Soil and Land and Regional Development. Wien: Academia Danubiana 4/2007, p. 10 – 13, ISSN 1817– 3349.

Soil sealing in cities

The construction of an infrastructure and buildings related to land-use development means great changes in the ratio of built-on and unbuilt property. The feverish building of recent years has cooled off since the economic crisis, but land reinforcement remains a formidable factor in development. It is important to remember that each change represents a net loss to the country’s agricultural fund. The continuous reinforcement of soil depletes land reserves – in the interests of sustainability land must remain multi-functional.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne