Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

13. 06. 2024, meniny má: Anton

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov "SPOTS - VÝMENNÍKY - KULTÚRNE BODY OKRAJA"

Vážené kolegyne a kolegovia,
radi by sme vás upozornili na aktuálne slovenské súťaže.

„SPOTS – VÝMENNÍKY – KULTÚRNE BODY OKRAJA“

Vyhlasovateľ (verejný obstarávateľ):
Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135, http://www.kosice.sk
Kontaktná emailova adresa: sutaze@kosice.sk
Kontaktné osoby: Ing. Viliam Beňo, +421 55 6419314, Ing. Martin Vasko, +421 55 6419363

Predmet obstarávania – súťaže návrhov
Predmetom súťaže návrhov je ideové architektonické riešenie využitia existujúcich objektov bývalých výmenníkových staníc na „kultúrno-spoločenské" body v jednotlivých sídliskách mesta Košice.
Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:

  • časť 1 – Výmenník tepla Krosnianska/Ovručská – dvojica, MČ Košice – Dargovských hrdinov

Zväčšiť mapu
  • časť 2 – Výmenník tepla Ľudová ulica, MČ Košice – Západ

Zväčšiť mapu
  • časť 3 – Výmenník tepla Štítová ulica, MČ Košice – Staré mesto

Zväčšiť mapu
  • časť 4 – Výmenník tepla Wuppertálska, MČ Košice – KVP

Zväčšiť mapu

Ceny a odmeny udelené v súťaži návrhov
Ocenení a odmenení môžu byť len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní uvedené vo výzve na predkladanie súťažných návrhov, podmienky uvedené v súťažných podmienkach, porota ich hodnotila a neboli porotou vylúčené.

Ceny sú stanovené samostatne za súťažné návrhy pre každú časť t.j. porota môže udeliť (5 krát):
1. cena vo výške 700 €
2. cena vo výške 400 €
3. cena vo výške 250 €
Pre návrhy neocenené, môže porota udeliť odmenu v max. výške 200 €, pričom celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je vo výške 400 €.
Náhrady za spracovanie návrhov sa neposkytujú. Všetky výdavky spojené so spracovaním návrhu a jeho doručením organizátorom súťaže znášajú súťažiaci.

Zmluva na poskytnutie služieb
Vyhlasovateľ sa zaväzuje vyzvať víťazného účastníka (podľa poradia zostaveného porotou na základe v súťažných podmienkach určených kritérií hodnotenia) v zmysle § 58 ods. 1) písm. h) zákona o verejnom obstarávaní na rokovacie konanie bez zverejnenia, ktorého výsledkom bude uzatvorenie zmluvy na poskytnutie služieb t.j. zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a autorský dohľad.

Poskytovanie súťažných podmienok
Súťažné podmienky si môže záujemca vyžiadať len na základe písomnej žiadosti (fotokópia žiadosti môže byť zaslaná vopred elektronicky na emailovú adresu sutaze@kosice.sk a následne poštou) na adrese vyhlasovateľa – verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. v lehote najneskôr do 31.08.2010 do 14.00 hod. SEČ. Súťažné podmienky budú poskytnuté na stiahnutie na internetovej stránke vyhlasovateľa len na základe doručenej písomnej žiadosti. Poplatok za súťažné podklady sa nevyžaduje.

Uplynutie lehoty na predkladanie súťažných návrhov do 13. 9. 2010 do 14:00 hod. SEČ.
Viac informácií na internetovej adrese vyhlasovateľa www.kosice.sk/…anovanie.asp

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne