Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

24. 07. 2024, meniny má: Vladimír

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Verejné obstarávanie

Regulačné nástroje – metodické prístupy a prax

Vo svojom príspevku k téme regulačné nástroje – metodické prístupy a prax vychádzam najmä zo skúseností z posledných desiatich rokov keď sa stretávam aj s takými prístupmi, ktoré nie sú príkladmi hodnými nasledovania. Výsledky takýchto tiež prístupov vedú bohužiaľ často k nevhodným a nevratným zásahom do urbanistickej štruktúry mesta. Keď som sa pred pár rokmi stretla na úrovni mesta s názorom, že načo vôbec robím tie územné plány, veď v Banskej Bystrici všetko riešime urbanistickými štúdiami a územný plán u nás nikto nepotrebuje, lebo len zdržuje investorov…, nebolo mi všetko jedno.

04. 09. 2009 | Zdroj: Konferencia Regulačné nástroje | Autor: Ing. arch. Ľudmila Priehodová | Zobrazené: 23932× | viac

Slovenské stavebníctvo roku 2008 z pohľadu ZSPS

Pre naše stavebníctvo bol rok 2008 najúspešnejší v samostatnej histórii Slovenska. Aj keď v poslednom štvrťroku 2008 už boli zrejmé znaky celosvetovej krízy aj na Slovensku, aktuálne štatistiky slovenského stavebníctva za rok 2008 tieto príznaky nepotvrdili. V roku 2008 sme v stavebníctve na Slovensku dosiahli historicky najvyšší objem stavebnej produkcie za existenciu Slovenska a to 189 878 mil. korún (cca 6,24 mld. EUR), čo je 11,9 % rast oproti roku 2007. Ešte výraznejší bol nárast tržieb stavebných podnikov za vlastné výkony a tovar, ktoré dosiahli 310 577 mil. korún (cca 10,3 mld. EUR).

17. 08. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. Ján Majerský PhD., prezident ZSPS | Zobrazené: 14606× | viac

Inovácie betónu z pohľadu aplikácie na fasády

Smerovanie betónu, od tradičného konštrukčného materiálu k novým typom funkčných materiálov, zaznamenalo v posledných rokoch prudký vývoj. Vyžadujú sa už od neho také vlastnosti, ktoré doteraz pre betón neboli typické a často súvisia s požiadavkami praxe pre rozsiahle technické riešenia vo výstavbe. Orientované sú predovšetkým na oblasť zvýšenia trvanlivosti materiálov/ konštrukcií a predĺženie životnosti stavieb. Preto sa začali vyvíjať betóny, ktoré okrem tradičných funkcií majú aj ďalšie, ako napr. schopnosť prispôsobiť sa pôsobiacim podmienkam, diagnostikovať svoj stav, prípadne zabezpečiť opravu a pod. Tieto funkcie predstavujú pre betón istú pridanú hodnotu. V ďalšom texte prezentujeme niekoľko netradičných technológií, ktoré umožňujú zaujímavým spôsobom riešiť betón ako výrazný fasádny architektonický prvok.

03. 08. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. Alena Sičáková, PhD. SvF TU v Košiciach, Recenzent: Ing. Mária Búciová, PhD. SvF STU v Bratislave | Zobrazené: 23856× | viac

Súčasné dvojité transparentné fasády

Dvojité transparentné fasády vznikli ako výsledok riešenia problému šetrenia energie a zabezpečenia prirodzeného vetrania vo výškových budovách. Usporiadanie dvojitej transparentnej fasády je založené na predsadení vonkajšieho skleného obalu pred jednoduchú transparentnú fasádu, čím sa vytvorí medzipriestor, v ktorom sa umiestňujú zariadenia pre ovládanie intenzity slnečného žiarenia. Vonkajší plášť býva vo väčšine prípadov z tabúľ jednoduchého skla a chráni zariadenia protislnečnej ochrany pred znečistením a poveternostnými vplyvmi. Vnútorný plášť pozostáva z klasickej konštrukcie obvodových plášťov a zabezpečuje tepelnoizolačné a akumulačné požiadavky.

27. 07. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. | Zobrazené: 32838× | viac

Trendy v tvorbe obvodových stien budov

Súčasná architektúra je rozmanitá, možno v nej zaznamenať množstvo významnejších aj menej charakteristických trendov. K tým očividnejším patrí tendencia k výstavbe výškových budov a zatiaľ menej viditeľný je rešpekt k požiadavkám na udržateľnú výstavbu. Podrobnejší pohľad na aktuálne dianie v našom stavebníctve ukazuje, že sa situácia významne neodlišuje od stavu v okolitých krajinách.

20. 07. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.,SvF STU v Bratislave Recenzent: Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU v Bratislave | Zobrazené: 15744× | viac

Rýchla električka a TEN-T: zvedú boj ako partneri či rivali?

Vyriešenie kritickej dopravnej situácie v Bratislave nezávisí len od kvantitatívneho znásobenia existujúcej cestnej infraštruktúry, počtu mimoúrovňových križovatiek alebo tunelov. Skutočným nástrojom systémovej terapie môže byť totiž jedine vytvorenie nosného systému, ktorý obráti trend smerujúci k ďalšiemu posilňovaniu individuálnej na úkor verejnej hromadnej dopravy. Ani to však zrejme nepostačí, pokiaľ tento zostane na báze najlacnejšieho – povrchového vedenia.

07. 07. 2009 | Zdroj: Stavebné fórum | Autor: Juraj Pokorný | Zobrazené: 22819× | viac

Zelené fasády budov

Zelené fasády dopĺňajú ľudské sídla pravdepodobne od nepamäti, nielen pre ochranu fasád budov, ale aj pre ich estetickú funkciu, keď tieto fasády, v rámci ročného cyklu, pôsobia neopakovateľným dojmom. Dnes sa k pôvodnej funkcii pridružuje aj intenzívny návrat ku kontaktu s prírodou a zeleňou, ktorý moderná spoločnosť presunom do mestských aglomerácií stráca. Pritom zeleň má pozitívny vplyv na našu psychiku, popínavé rastliny počas horúcich letných dní ochladzujú rozpálené fasády, pri daždi i vetre ju zase chránia, a v neposlednom rade prispievajú k zlepšeniu a ozdraveniu klímy miest a mikroklímy v budovách.

19. 06. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. Samuel Burian – autorizovaný krajinný inžinier (CZ) Recenzent: Doc. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. FZKI SPU v Nitre | Zobrazené: 31856× | viac

Regulácia na lokálnej úrovni

Význam regulácie v územnom plánovaní a samotnom územnom pláne spočíva v tom, že regulatívy vlastne vytvárajú pravidlá pre využitie území, a z pohľadu povoľovania výstavby miestny stavebný poriadok (porovnáva sa súlad stavby s územným plánom).

08. 06. 2009 | Zdroj: Konferencia Regulačné nástroje v ČR a SR | Autor: Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Zobrazené: 46466× | viac

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY POŽIADAVKY NOVEJ NORMY STN EN ISO 9001:2009

Stále rastúce požiadavky od zákazníkov na kvalitu produktov a služieb nútia stavebné organizácie a ich dodávateľov neustále hľadať cesty pre zvyšovanie efektívnosti svojej činnosti. Jedným z najúčinnejších prostriedkov na zdokonaľovanie kvality prác stavebných organizácií a stavieb je zavedenie a aplikácia systému manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO radu 9000.

03. 06. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. SvF STU Bratislava a Centrum manažérstva kvality v stavebníctve – CEMAKS Recenzent: Doc. Ing. Jarolím Kolárik, PhD. | Zobrazené: 27195× | viac

VÝBEROVÉ KONANIA V STAVEBNEJ ZAHRANIČNEJ PRAXI

V súvislosti s narastajúcim rozsahom zahraničných investícií u nás v posledných rokoch, stúpol aj podiel výberových konaní, zadávaných v súlade so zahraničnou stavebnou praxou. Na trhu je tak možné nájsť okrem výberových konaní privátnych investorov, najčastejšie zadávaných na základe ustanovení Obchodného zákonníka, rovnako zadávacie konania v súlade s podmienkami verejného obstarávania.

02. 06. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Dr. Ing. Milan Oleríny, MP Consulting | Zobrazené: 19639× | viac

Stránka: 1 2 3 … 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne