Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

620 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

05. 10. 2022, meniny má: Viera

Aktuality

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Diskusia k téme verejných priestorov Prešova.

Radi by sme Vás srdečne pozvali na podujatie Verejné priestory Prešov, ktoré predstavuje prvé zo série diskusno — participačných stretnutí k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestranstiev Prešov.

22. 02. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Verejné obstarávanie

Revitalizácia Námestia SNP – veľkolepý zámer bez „happyendu“

Pred asi desaťročím uzrel svetlo sveta projekt, ktorý mal dať spoločensky najvýznamnejšiemu priestoru v Bratislave dôstojnú európsku podobu, adekvátnu modernej epoche. Ani trojmiliardový rozpočet neklal oči: išlo o kľúčové exteriérové dejisko novembrových udalostí, ktorého význam stúpol ich pričinením hneď o dve triedy. Akousi ústrednou ideou a zároveň hnacím mottom sa stalo blížiace sa nové milénium. Prešla pekná kôpka rokov a Námestie SNP je, ak prehliadneme drobné úpravy na povrchu, stále v rovnakom – nedôstojnom stave.

17. 02. 2010 | Zdroj: Stavebné fórum | Autor: Stavebné fórum | Zobrazené: 24892× | viac

Diskusné fórum o obstarávaní územných plánov. Urbanisti sa stretli v Poprade-Spišskej Sobote

V závere minulého roka zorganizovalo Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska pri Spolku architektov Slovenska (ZUÚPS) v Poprade-Spišskej Sobote druhé celoslovenské otvorené diskusné fórum s medzinárodnou účasťou s názvom Obstarávanie územných plánov – poloha spracovateľa, obce a obstarávateľa. Súčasťou podujatia bola vernisáž reinštalovanej výstavy urbanistických prác (po Bratislave a Banskej Bystrici). Výstava bola spojená s vyhodnotením prvého ročníka súťaže aktuálnych urbanistických diel o Cenu ZUÚPS. Popradskej akcie sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia štátnej správy a samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni i spracovatelia ÚPD.

27. 01. 2010 | Zdroj: urbanita | Autor: RNDr. Juraj Silvan, PhD. | Zobrazené: 126995× | viac

Svätuplukovo námestie v Nitre. Súťaž ako súčasť tvorby územného plánu

Mesto Nitra schválilo v roku 2007 územný plán centrálnej mestskej zóny (CMZ), ktorý nechal v regulácii otvorený zložitý urbanistický problém: otázku Svätoplukovho námestia. Aby mesto získalo podnety na diskusiu na uzatvorenie tejto témy, v novembri 2008 vypísalo verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž. „Hľadáme myšlienku, čo s týmto priestorom. Víťazný návrh by mal slúžiť ako podklad na zmeny a doplnky územného plánu,“ povedal pri vypísaní súťaže Ing. Štefan Lančarič z Útvaru hlavného architekta na Mestskom úrade v Nitre.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Zobrazené: 20609× | viac

Bratislava – Zlaté piesky Urbanistická štúdia rekreačnej zóny mesta

Urbanistická štúdia rekreačnej zóny mesta Bratislava-Zlaté piesky sa obstarávala ako územnoplánovací podklad, ktorý bude pri povoľovaní výstavby na území slúžiť ako podklad na zmenu územného plánu mesta. Preto boli prílohou štúdie aj námety na niektoré zmeny územného plánu mesta v tejto zóne. Mesto schválilo štúdiu v januári tohto roka a v marci ju predstavilo aj na medzinárodnom Veľtrhu nehnuteľností a investičných príležitostí v Cannes.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD | Zobrazené: 31702× | viac

Stavebný poriadok Kráľovstva českého a súčasný stavebný zákon – Niekoľko inšpiratívnych porovnaní

V dejinách stavby miest sledujeme dva základné princípy rozvoja – neplánovitý a plánovitý. Neplánovitý vývoj nesie so sebou – a to najmä dnes – riziká vyplývajúce z nekoordinovaného a živelného vývoja. V minulosti však tieto riziká neboli až také veľké ako dnes – mestá a najmä dediny sa aj v takomto prípade vyvíjali na základe historických skúseností vzťahu osídlenia ku krajine alebo na základe zvykových práv, čiže relatívne uvedomelo. Prevažná väčšina miest bola však založená a rozvíjaná vedome a dejiny urbanizmu sú preto zväčša súčasne dejinami stavby miest, ktoré sú nezriedka poučné aj pre dnešok. Jedným zo zaujímavých príkladov môže byť Stavební Řád pro království České, ktorý vydal cisár František Jozef v roku 1889. Je prekvapivo inšpiratívnym zákonom, ktorý môže byť vo viacerých ohľadoch poučný aj pri riešení dnešných urbanistických a územnoplánovacích problémov.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Zobrazené: 16976× | viac

Plusy a mínusy

Niekoľko fotiek, ktoré nás potešili, alebo rozladili.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Martina Jakušová | Zobrazené: 23034× | viac

Prečo je dobré poznať dejiny urbanizmu

Rubrika Inšpirácie z dejín, s ktorou sa budete v nasledujúcich číslach Urbanity pravidelne stretávať, si nekladie za cieľ encyklopedicky mapovať dejiny urbanizmu a územného plánovania. Skôr vám chce v každom článku predstaviť jeden zo zaujímavých príkladov z histórie, ktoré sú natoľko nadčasové, že by mohli byt inšpiratívne aj pre dnešnú tvorbu miest a krajiny. V urbanizme a územnom plánovaní sa nielen môžeme, ale zvyčajne aj musíme dať inšpirovať dejinami – napokon, všetky mestá majú svoju históriu, ktorú pri územnom plánovaní nemožno obchádzať. Poznanie dejín stavby miest je poučné pre naše rozhodovanie o ich budúcnosti.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. | Zobrazené: 17599× | viac

Zákon o ochrane pamiatkového fondu – Zákon č. 49/2002 Z. z. – úplné znenie

Tento zákon upravuje podmienky ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území v súlade s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Tento zákon ďalej upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ako aj práva a povinnosti vlastníkov a iných právnických osôb a fyzických osôb a ukladanie pokút za protiprávne konanie na úseku ochrany pamiatkového fondu, ktorý je významnou súčasťou kultúrneho dedičstva a ktorého zachovanie je verejným záujmom

17. 01. 2010 | Zdroj: Uverejnené v Zbierke zákonov č. 23/2002 strana 536 | Autor: Národná rada SR | Zobrazené: 15675× | viac

A opäť sa melie

Nitrianske Mlyny opäť melú. Tentoraz však lepší artikel. Rozpadávajúci sa priemyselný areál v centre Nitry nahradilo obrie nákupné centrum. Na ploche jedného z najexponovanejších nároží v absolútnom strede mesta, ktoré bolo mŕtvym bodom, otvorili v septembri tohto roku objekt, nad ktorým sa z hľadiska urbanizmu vznáša viacero otáznikov.

16. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Martina Jakušová | Zobrazené: 23815× | viac

Peter Gero – „Územný plán je proces.“

Peter Gero, rodený Bratislavčan, pracoval tridsať rokov pre senát Slobodného a hanzového mesta Hamburg. V rokoch 1994 až 2006 viedol stavebný rozvoj centrálnych častí Hamburgu ako vedúci stavebný riaditeľ. Dnes žije striedavo v Hamburgu aj v Bratislave a stavebný rozvoj na Slovensku pozorne sleduje. S Petrom Gerom sme sa porozprávali o územnom plánovaní a rozdieloch v regulácii stavebného rozvoja na Slovensku a v Nemecku. Aké formy spolupráce mesta a investora môžu viesť k dobrému výsledku? Ako dosiahnuť udržateľnosť rozvoja mesta? Ako sa na územnom rozvoji podieľa odborná a laická verejnosť, komunálna politika či médiá? Dajme sa inšpirovať myšlienkami človeka, pod ktorého taktovkou sa dvanásť rokov rozvíjala druhá najväčšia nemecká metropola a ktorý sa na vývoj na Slovensku díva cez optiku týchto skúseností.

16. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Martina Jakušová | Zobrazené: 16532× | viac

Stránka: 1 2 3 … 73 74 75 76 77 78 79 80 81 … 92 93 94

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne