Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

26. 09. 2023, meniny má: Edita

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Verejné obstarávanie

Bijlmermeer – mestská štvrť, ktorá sa vyvíja viac ako 40 rokov

Rozsiahla mestská štvrť Bijlmermeer na juhovýchode Amsterdamu sa začala stavať na zelenej lúke v 60. rokoch minulého storočia. Budovy mali desať poschodí a sú umiestnené do tvaru včelích plástov. Betónová štruktúra budov bola typickou estetikou tej doby. Zámer projektantov vybudovať moderné funkcionalistické mesto ponúkajúce nový spôsob bývania sa u vtedajších obyvateľov Amsterdamu nestretol s pochopením a štvrť sa musela pasovať s viacerými problémami prevažne sociálneho charakteru. Ako žije táto obytná štvrť teraz, po viac ako 40 rokoch od svojho vzniku?

22. 09. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ir. Ing. Egon Steuer | Zobrazené: 14556× | viac

CENA ARCH 2011

Cena ARCH je prestížnou cenou za architektúru, od roku 1998 udeľovanou mienkotvorným odborným časopisom ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý vydáva Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o. Zámerom ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény a prispieť tak k jej ďalšej kultivácii. Cena ARCH má vysoký profesionálny kredit, ktorý zabezpečuje účasť špičkových európskych architektov v porote. Jej špecifickým znakom je pravidlo, že sa do nej nemožno prihlásiť. Nominácie na Cenu ARCH udeľuje každoročne redakčná rada časopisu, ktorú tvoria významné osobnosti slovenskej a stredoeurópskej architektonickej scény.

21. 09. 2011 | Zdroj: Eurostav | Autor: Dávid Varchola | Zobrazené: 20555× | viac

Centrum sídliska Dlhé Diely / Bodka za KBV v Bratislave

Centrum sídliska Dlhé Diely sa vyvíjalo do roku 1989 podľa národohospodárskych plánov a limitov technicko-hospodárskych ukazovateľov. Napriek stereotypu a uniformite panelovej technológie vytvorili autori projektov v terénne náročnom, ale polohou exkluzívnom priestore na svahoch Malých Karpát územné predpoklady na kompozíciu spoločenského mestského prostredia s námestiami, alejami, galériami a pasážami. V porevolučnej eufórii 90. rokov 20. storočia sa v lokalite Centra menia majetkovoprávne vzťahy a prichádza zásadná zmena rozvojových zámerov. Pozrime sa bližšie na rozvoj Centra, ktoré je reprezentatívnym príkladom rozhodovania o rozvoji územia so zreteľom na krátkodobý ekonomický profit, ktoré má však dlhodobý kumulatívny negatívny vplyv nielen na život obyvateľov sídliska, ale aj na širšie územie mesta.

15. 09. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD. | Zobrazené: 23498× | viac

Premena predmestských sídlisk ako stratégia rozvoja

Ak ide o plány do budúcnosti, „dnes nie je otázkou koncepcie mesta, čo je centrum, ale to, čo ho obkolesuje. Treba sa oslobodiť od myšlienky, že je len centrum a predmestie“, zdôrazňujú Bernardo Secchi a Paola Vigano, talianski architekti a urbanisti, ktorí sa na pozvanie francúzskeho prezidenta zúčastnili konzultácie na tému Veľký Paríž. „Ak sa sústredíte na rozširovanie mesta, riskujete, že nevyriešite problémy, ktoré máte v meste,“ upozorňujú ďalej architekti dodávajúc, že pre nich je hlavnou témou to, ako dobre žiť vo Veľkom Paríži. To znamená predovšetkým nájsť spôsob, ako začleniť prímestské sídliská do mestkého systému. Treba však začať s otázkou, podľa akého vzoru. Dnes už je zrejmé, že premena predmestských sídlisk môže byť stratégiou rozvoja mesta.

15. 09. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Alena Kubová-Gauché, PhD. | Zobrazené: 12788× | viac

Vyberte najlepšie architektonické dielo v X. ročníku súťaže CE∙ZA∙AR 2011

Už o mesiac udelí Slovenská komora architektov Cenu za architektúru – CE∙ZA∙AR 2011. Sošku CE∙ZA∙AR-a môže získať šesť diel autorov alebo autorských kolektívov spomedzi 18 nominácií, ktoré vybrala medzinárodná odborná porota. Komora udeľuje cenu za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku, s cieľom podporiť svojich členov – architektov v prezentácii ich tvorby a zároveň priblížiť význam architektúry a umeleckú hodnotu zrealizovaných diel verejnosti.

14. 09. 2011 | Zdroj: design factory | Autor: administrátor | Zobrazené: 8674× | viac

Tensta / Predmestské sídlisko v Štokholme

V roku 1965 počas vlády sociálnych demokratov prijal švédsky parlament rozhodnutie postaviť v priebehu desiatich rokov jeden milión bytov, čo malo vyriešiť vtedajší akútny nedostatok bytov. Výsledkom tohto takzvaného miliónprogramu bolo postavenie 1 006 000 nových bytových jednotiek, väčšinou bytov v obytných, ale i v radových domoch. Táto zástavba predstavuje približne 25 percent celkovej zástavby v dnešnom Švédsku. Jedným z najznámejších sídlisk z obdobia tejto masívnej obytnej výstavby je prímestské sídlisko Tensta na severozápade Štokholmu, ktorého vývoj až do dnešných dní môže byť poučný aj pre nás.

14. 09. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Rastislav Vilím | Zobrazené: 15206× | viac

Vznik sídliska Chrenová I v historických súvislostiach

Z významných prvorepublikových funkcionalistických architektov môžeme menovať iba niekoľkých, ktorí dosiahli nadpriemerné architektonické výsledky bez zmeny svojho architektonického jazyka aj v dobe práce socialistických projektových ústavov a zmenených a oklieštených stavebných technológií. Nepochybne medzi nich patrí Michal M. Scheer (1902 – 2000), ktorý sa prejavil v predchádzajúcom období málo využitými schopnosťami urbanistu a preukázal svoju pretrvávajúcu spätosť s funkcionalizmom a jeho ďalším vývojom v druhej polovici 20. storočia.

14. 09. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: PhDr. Klára Kubičková, PhD. | Zobrazené: 21333× | viac

Súťaž Stavba roka 2011

V 17. ročníku prestížnej prezentačnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov a stavebníkov či developerov Stavba roka 2011, ktorej organizátorom a jedným z jedenástich vyhlasovateľov je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, bolo prihlásených 30 stavieb.

13. 09. 2011 | Zdroj: ABF Slovakia | Autor: Dávid Varchola | Zobrazené: 10302× | viac

Urbánna harmónia

Rozvoj miest v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti – to je téma diskusného stretnutia s primátorom mesta Grande Synthe (Francúzsko) pánom Damienom Careme.

09. 09. 2011 | Zdroj: ZUUPS | Autor: administrátor | Zobrazené: 7644× | viac

Železniční stanice Zhangzhou

Zadání soutěže do Zhangzhou požadovalo návrh nové železniční stanice pro pětimilionové město a vyřešení urbanistické studie pro okolí nádraží, včetně návrhu nového autobusového nádraží, terminálu veřejné dopravy, hotelu, parkovišť, taxi stanic a velkého náměstí před budovou nádraží. Vše bylo nutno dopravně vyřešit a napojit, aby nedocházelo ke křížení jednotlivých funkc

09. 09. 2011 | Zdroj: Časopis Architekt | Autor: Eva Le Peutrec-Hendrychová | Zobrazené: 13944× | viac

Stránka: 1 2 3 … 33 34 35 36 37 38 39 40 41 … 92 93 94

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne