Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 06. 2024, meniny má: Olívia, Tadeáš

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Verejné obstarávanie

Kalvárie – súčasť obrazu kultúrnej krajiny Slovenska

Kalvária nepochybne predstavuje mocný kresťanský symbol. Popri významnom religióznom aspekte, ktorý, pochopiteľne, pretrváva dodnes, je zaujímavé vnímanie kalvárií ako krajinno-architektonického priestoru. Genius loci určitého miesta sa skladá, ak sa to dá tak jednoducho vyšpecifikovať, z viacerých vrstiev, ktoré spoločne pôsobia na vnímanie návštevníka, a tým determinujú vzťah vnímateľa voči predmetu vnímania – samotnému miestu.

10. 01. 2012 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. Štefan Lančarič | Zobrazené: 19610× | viac

Kniha Mestské zásahy Košice

Po úspešnej realizácii projektu Mestské zásahy v Košiciach prichádza na trh výnimočná obrazová publikácia s názvom Mestské zásahy Košice 2011.

09. 01. 2012 | Zdroj: UzemnePlany.sk | Autor: Ing. Michal Burák | Zobrazené: 12737× | viac

MESTO – REGIÓN – METROPOLA – Paríž, Lyon, Saint-Étienne

Kniha Mesto – Región – Metropola, zostavená z textov francúzskych autorov, chce ozrejmiť, do akej miery súvisia návrhy na premenu mesta s novým poňatím metropoly a regiónu. Tento zámer sa opiera o príklady troch francúzskych miest: Paríž, Lyon a Saint-Étienne.
Publikácia nadväzuje na medzinárodné sympózium, ktoré sa konalo v Bratislave a zostava textov chce poukázať na rôznorodosť prístupov k problému rozvoja existujúceho mesta.

09. 01. 2012 | Zdroj: Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o. | Autor: Alena Kubová-Gauché a kolektív | Zobrazené: 9738× | viac

Krajinný ráz a nástroje jeho ochrany

Ráz krajiny patrí k hodnotám, ktoré spoluvytvárajú identitu každého národa. Utváranie krajiny je neopakovateľné a všetkým známe scenérie skrývajú okrem estetických hodnôt aj hlbšie hodnoty duchovné – symboly histórie a svojbytnosti národa. Dochovaný ráz krajiny je hodnotou, ktorá nás spája s prostredím, v ktorom žijeme, s jeho prírodnou podstatou a s jeho kultúrnym a historickým vývojom. Ochrana krajinného rázu cenných a jedinečných krajín – zachovanie podstatných rysov ich obrazu – je dôležitou, diskutovanou a dnes aj často riešenou úlohou v plánovaní krajiny, v územnom plánovaní a vo výstavbe. Metodické materiály venované postupom hodnotenia krajinného rázu už existujú a jeho ochrana je zakotvená v rozhodovacích procesoch.

09. 01. 2012 | Zdroj: Urbanita | Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. | Zobrazené: 18777× | viac

Kontaktové zóny urbanizovaného územia a extravilánu

Problémy a riešenia

V rámci tvorby krajiny sa v poslednom období dostávajú do centra záujmu aj dlho zanedbávané problémy kontaktu sídla s jeho bezprostredným okolím, s krajinou v jej rôznych funkčných typoch. Postupujúci urbanizačný proces sa výrazne prejavuje práve v území okrajovej zóny sídiel, kde sa stretá vytvorené prostredie a prvky a systémy prírodného charakteru. Kontaktové zóny sa vyznačujú veľkou dynamikou premien, prelínaním týchto dvoch prostredí a konfliktmi, ktoré z toho vyplývajú. Degradácia týchto plôch v procese urbanizácie a priemyselného rozvoja a na druhej strane ich narastajúci význam pre rekreačný a psychosomatický režim sídla vyžadujú a postupne aj získavajú čoraz väčšiu pozornosť urbanistov a krajinárov.

05. 01. 2012 | Zdroj: Urbanita | Autor: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. | Zobrazené: 16626× | viac

East Side Architecture

Dovolíme si tvrdiť, že okrem kvality, majú realizácie aj svojskú autenticitu príslušnú pre východ, kde je menej peňazí a často musí dochádzať k nesmiernym finančným, materiálovým a estetickým kompromisom. Ale sú tú osvietení investori, ktorým patrí prvotná vďaka za to, že chcú kvalitnú architektúru a sú tú osvietení architekti, ktorí aj napriek všetkým kompromisom presadzujú dobrú architektúru.

04. 01. 2012 | Zdroj: eastside.sk | Autor: Ing. Michal Burák | Zobrazené: 16787× | viac

Kultúrna krajina a jej ochrana z hľadiska kultúrneho dedičstva

Pojem kultúrna krajina je široký a rezonuje postupne vo viacerých oblastiach nášho života. Udomácňuje sa u nás od konca minulého storočia, dnes je už pomerne frekventovaný a hlásia sa k nemu viaceré rezorty, nájdeme ho dokonca v zákonoch. V prípade konkrétneho pripravovaného kroku novodobého zásahu do krajiny sa však ťažko hľadá ten zodpovedný rezort či inštitúcia, ktorá by kvalifikovane a kompetentne vedela zasiahnuť do procesu a usmerniť ho tak, aby výsledok nebol devastáciou prostredia, ale skôr prínosom k jeho vnímaniu a vyzneniu.

04. 01. 2012 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Viera Dvořáková | Zobrazené: 17285× | viac

Krajinné plánovanie a územné plánovanie – spojenci či rivali?

Krajinné aj územné plánovanie majú vo svojej podstate spoločný cieľ: usilujú sa o zmysluplné využívanie krajiny tak, aby sa optimalizovali všetky zložky v prostredí a zabezpečil sa pritom udržateľný rozvoj a ochrana prírodných kultúrnych hodnôt. Napriek tomu sa v praxi stáva, že obe tieto plánovacie oblasti nie sú koordinované. Ako sa krajinné plánovanie a územné plánovanie podieľajú na tvorbe prostredia? Sú zladené – v právnych predpisoch aj v praxi? Na naše otázky nám v nasledujúcej diskusii odpovedali ekológovia, územní plánovači, krajinní architekti, ale aj zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva životného prostredia SR.

03. 01. 2012 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. Anna Dobrucká, PhD. | Zobrazené: 20711× | viac

Mestské zásahy Košice 2011 priniesli svieže myšlienky

V Košiciach sa 22. novembra 2011 uskutočnila v priestoroch Tabačky Kulturfabrik vernisáž projektov prihlásených do projektu Mestské zásahy Košice 2011 (MZ KE 2011), vizualizácie premien rôznych lokalít v Košiciach, tak ako ich vytvorili samotní obyvatelia mesta Košice. Počas vernisáže prebehol aj krst knihy MZ KE 2011, ktorá má ambíciu stať sa novým kreatívnym manuálom a mapou mesta Košice do roku 2013. Prinášame zopár návrhov, ako by sa mohli zmeniť niektoré priestory Košíc podľa projektov, ktoré vznikli vrámci MZ KE 2011.

02. 01. 2012 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Martina Jakušová | Zobrazené: 14078× | viac

Urbanisticko-krajinárske kontexty tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny

Tvorba krajiny a krajinné plánovanie si vyžadujú multidisciplinárny prístup v previazaní na metódy a nástroje územného a priestorového plánovania. Tieto procesy musia pritom zohľadňovať environmentálny aspekt tvorby krajiny a životného prostredia. Krajina, prírodné prvky a štruktúry majú pre existenciu a rozvoj ľudskej spoločnosti východiskový a globálny význam. Aké by mohli byť námety pre ďalší rozvoj nástrojov na plánovanie a tvorbu urbanizovanej krajiny v koncepčnej a legislatívnej polohe a ako by sa mohli premietať do vzdelávania?

02. 01. 2012 | Zdroj: Urbanita | Autor: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. | Zobrazené: 14504× | viac

Stránka: 1 2 3 … 24 25 26 27 28 29 30 31 32 … 92 93 94

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne