Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

28. 05. 2023, meniny má: Viliam

Trnava

Úradná tabuľa

26. 09. 2011

Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že od 21. septembra do 5. októbra 2011 je možné oboznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente „Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – Zmena D/2011– Bytová výstavba v lokalite Rybník“.
Verejnosť môže doručiť písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným oznámením do 15 dní odo dňa oznámenia, resp. najneskôr do 5. októbra 2011.

Viac | Územný plán

Konanie ukončené.

Trnava

Štát

Slovensko

Kraj

Trnavský

Okres

Trnava

Prvá písomná zmienka

1211

Rozloha

7153 ha

Počet obyvateľov

66219

Primátor

Peter Bročka

E-mail

info@trnava.sk

Web

info@trnava.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality
Reality Trnava

Reality Trnava na Reality.pro

Fotogaléria

TrnavaTrnavaTrnava
TrnavaTrnavaTrnava
TrnavaTrnavaTrnava

Trnava

Polohopis
Mesto Trnava leží na kraji Západoslovenskej nížiny vo vzdialenosti asi 50 km od Bratislavy, hlavného mesta SR. Mestom prechádza diaľnica a hlavný železničný koridor spájajúci západ a východ SR. Vzdialenosť k významnému európskemu mestu Viedeň je 95 km. Mesto Trnava zohráva dôležitú úlohu sekundárneho jadra tzv. stredoeurópskeho regiónu (stredoeurópsky región je súčasťou európskeho produkčného trojuholníka Paríž – Berlín – Viedeň, ktorý tvorí základňu európskeho hospodárstva).

Časti mesta
Mestské časti (od 1. 7. 2002): Modranka, Trnava-juh, Trnava-sever, Trnava-stred, Trnava-východ, Trnava-západ
Sídliská: Družba I-III, Linčianska, Prednádražie I,II, Vodáreň I,II, Zátvor
Ostatné časti: Kopánka, Nové Mesto, Staré mesto, Tulipán
Osady: Dolina, Dvor 9. mája, Farský mlyn, Kočišské, Medziháje, Oravné, Pažitný mlyn,

Školstvo
Trnava pokračuje vo svojej tradícii „ mesta vzdelanosti „ už od vzniku Trnavskej univerzity. V Trnave je praktizovaný systém celoživotného vzdelávania, v ktorom je aktívne zapojený celý komplex školských inštitúcií a zariadení ( štátnych aj neštátnych ) od materských škôl až po Univerzity, vrátane centier voľného času, mládežníckych organizácií a občianskych združení, ktoré vypĺňajú voľný čas detí a mládeže.

Doprava
Mesto Trnava je sídlom okresu a kraja a z hľadiska cestnej a železničnej dopravy má veľmi výhodnú polohu. Nemá síce priamu väzbu na leteckú a vodnú dopravu, ale dostupnosť letiska vo Viedni je 95 km (75 min.), v Bratislave je 50 km (40 min.) a v Piešťanoch 35 km (20 min.). Na severovýchodnom okraji mesta je prevádzkované agroletisko. Trnava tvorí dôležitú križovatku nielen vnútroštátnej cestnej siete, ale aj ciest európskeho významu. Cez mesto prechádzajú dôležité dopravné trasy – cesta č. I/51, ktorá prechádza z Českej republiky na južné Slovensko, známa tiež ako Via Bohemica, ktorá zároveň napája mesto na úsek diaľnice D1– Bratislava – Žilina a cesta č. I/61 z Bratislavy na Považie, súbežná s diaľnicou D1.

Priemysel
automobilový, logistika, strojárenský, elektrotechnický, stavebný, sklársky, nábytkársky, potravinársky,

Kultúra
Mesto Trnava disponuje sieťou kultúrnych, spoločensko-zábavných a športových zariadení, ktoré ponúkajú príležitosť na strávenie voľného času miestnemu obyvateľstvu aj návštevníkom mesta.

Divadlo Jána Palárika, Galéria Jána Koniareka, Knižnica Juraja Fándlyho, Západoslovenské múzeum, Trnavské osvetové stredisko, Dom kultúry, kino Hviezda, mestský Amfiteáter, ArtKlub, miniplex CineMax, Max Gallery (v ortodoxnej synagóge)

Z histórie
Na križovatke starých obchodných ciest využívaných od praveku, pri riečke Trnávka, bola založená kupecká osada Trnava. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1211. Je to listina ostrihomského arcibiskupa Jána o donácii príjmov miestneho kostola ostrihomskej kapitule.

Trnava bola prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského mesta. Udelil jej ich v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. Privilégiom podriadil mesto priamo korune a vymedzil mu také práva, ktoré umožňovali rýchly rozvoj mesta. Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na centrum výroby, obchodu a remesiel.

V 13. storočí si mesto vybudovalo mimoriadne rozsiahle opevnenie na ploche takmer 60 hektárov. Konštrukciu opevnenia tvorili tehlové veže pospájané drevozemnými valmi, ktoré boli neskôr nahradené murovanou hradbou.

Výsadné postavenie mesta upevňovali ďalší uhorskí králi. O dôležitom postavení mesta svedčí aj skutočnosť, že Trnava bola miestom stretnutí kráľov.

Význam Trnavy vzrástol najmä v 16. storočí, keď sa sem pred blížiacim tureckým nebezpečenstvom, v roku 1543, presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou. Bratislava sa stala administratívnym centrom krajiny a Trnava prevzala úlohu kultúrneho a náboženského centra krajiny.

Sedemnáste storočie sa pokladá na Slovensku za jedno z najhorších období slovenských dejín. Charakterizujú ho stavovské povstania uhorskej šľachty proti viedenskému dvoru, ktoré sa dotýkajú aj života Trnavy. Je paradoxom, že práve v storočí vojen a požiarov sa stáva Trnava univerzitným sídlom. V roku 1635 založil Peter Pazmáň Trnavskú univerzitu, najskôr len s filozofickou a teologickou fakultou. Právnická fakulta bola otvorená v roku 1667 a lekárska až v roku 1769. V 17. storočí boli postavené stavby, ktoré sú dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Staré budovy dominikánskeho kláštora boli prestavané pre potreby univerzity, vystavili nové konvikty.

Do 18. storočia vstupovala Trnava ako univerzitné mesto známe v celej Európe. V roku 1777, keď na pokyn Márie Terézie presťahovali univerzitu do Budína, túto stratu cítila nielen Trnava, ale celé Slovensko.

V roku 1792 Anton Bernolák vytvoril v Trnave hlavný stánok Slovenského učeného tovarišstva.

Budovu divadla si trnavskí mešťania postavili v roku 1831. V júni 1846 bol daný do prevádzky prvý úsek konskej železnice v Uhorsku, trať z Bratislavy do Trnavy. V roku 1870 začal v Trnave pôsobiť Spolok svätého Vojtecha, ktorý v období zákazu činnosti Matici slovenskej, pomáhal udržiavať národné povedomie.

Bohatá história mesta zanechala výrazné stopy – množstvo architektonických pamiatok. Prechádzka historickým centrom, ktoré tvorí mestskú pamiatkovú rezerváciu, poskytuje možnosť zoznámiť sa s pozoruhodným architektonickým súborom, ktorý sa tu formoval niekoľko storočí. Takmer pravidelný pôdorys centra mesta je vymedzený mestským opevnením. Návštevníci si môžu prezrieť mestskú vežu, radnicu, barokový komplex budov Trnavskej univerzity a najmä známe trnavské kostoly, vďaka ktorým dostala Trnava prívlastok Malý Rím.

Od roku 1996 je Trnava krajským mestom, v ktorom žije takmer 70 000 obyvateľov. Pulzuje tu bohatý spoločenský, kultúrny a športový život. V Trnave sa koná veľa podujatí, ktoré svojím významom presahujú hranice mesta.

Návrat

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne