Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

613 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

25. 09. 2021, meniny má: Vladislav

Košice

Úradná tabuľa

20. 04. 2018

LEHOTA NA PRIPOMIENKOVANIE PREDĹŽENÁ DO 3 0 . S E P T E M B R A 2 0 1 8

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia", vrátane Správy o hodnotení strategického dokumentu s verejnosťou, so všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa:

s t r e d a 1 6 . m á j 2 0 1 8 o 1 6 : 0 0 h o d . na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, prízemie, veľká zasadačka.

Územný plán

Konanie ukončené.

06. 06. 2012

Do 17. júna môžu Košičania zasielať svoje písomné pripomienky a námety k Zmenám a doplnkom územného plánu mesta Košice v rámci druhého kola verejného prerokovania. Zmeny treba zasielať na košický magistrát Útvar hlavného architekta. Verejnosť predniesla v prvom kole verejného prerokovania mnoho pozmeňujúcich pripomienok a návrhov, ktoré boli často vo vzájomnom protiklade. Ako vyplýva zo súhrnnej správy, do návrhu zmien a doplnkov územného plánu boli spracované niektoré čiastkové koncepcie. Ide celkovo o 31 lokalít v rôznych mestských častiach. Okrem toho bola spracovaná lokalita celé mesto, v ktorej boli aktualizované niektoré ochranné pásma, inundačné pásmo Hornádu, doprava atď.

Viac | Územný plán

Konanie ukončené.

31. 10. 2011

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011, ktoré sa uskutoční v období:
od 24.10.2011 do 22.11.2011

Viac | Územný plán

Konanie ukončené.

Košice

Štát

Slovensko

Kraj

Košický

Okres

Košice - okolie

Prvá písomná zmienka

1230

Rozloha

24276 ha

Počet obyvateľov

233886

Primátor

MUDr. Richard Raši, PhD. , MPH

E-mail

primator@kosice.sk

Web

primator@kosice.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality

Reality Košice na Reality.pro

Fotogaléria

KošiceKošiceKošice
KošiceKošiceKošice
KošiceKošiceKošice

Košice

Košice sú metropolou východného Slovenska a sú druhým najväčším mestom v štáte. Mesto je centrom Košicko-prešovskej aglomerácie, čo je najväčšia aglomerácia na Slovensku.
Košice majú silnú pozíciu v rámci Karpatského euroregiónu, ktorého slovenská sekcia tu má sídlo. Spolu s partnerským mestom Miškovec vytvorilo v roku 2000 metropolitný Euroregión Košice-Miskolc.
Odrazom bohatej histórie mesta je jeho centrum s početnými klenotmi gotickej, barokovej, klasicistickej a historizujúcej architektúry, ktoré tvorí najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Jej najvýznamnejšou dominantou je najväčšia gotická katedrála na Slovensku Dóm svätej Alžbety. Hlavná ulica lemovaná palácovými a meštianskymi domami s reštauráciami, butikmi a kaviarňami je promenádnym korzom mesta. V roku 2006 Košice navštívilo 260-tisíc turistov, pričom v meste je asi 7000 ubytovacích lôžok.

Mesto zvíťazilo nad Prešovom, Martinom a Nitrou v súboji o prestížny titul Európskeho hlavného mesta kultúry, ktoré bude hostiť v roku 2013.

Polohopis
Mesto leží vo východnej časti Slovenska v Košickom kraji, v blízkosti hraníc s Maďarskom (20 km), Ukrajinou (80 km) a Poľskom (90 km) na križovatke historických obchodných ciest. Od hlavného mesta Bratislavy je vzdialené asi 400 km.

Mesto sa rozprestiera na oboch brehoch rieky Hornád v geografickom styku severného výbežku Východopanónskej panvy – Košickej kotliny a karpatského pohoria Slovenské rudohorie, ktoré mesto ohraničuje na severozápade masívom Čiernej hory a Volovských vrchov. Z východu ho obklopuje hradba Slanských vrchov sopečného pôvodu.

Centrum mesta leží v nadmorskej výške 208 metrov, najvyšším bodom mesta je vrch Hradová – 466,1 m n.m., ktorý patrí do masívu Čiernej hory.

Vodné toky
Mesto patrí do povodia riek Hornád – Slaná – Tisa. Rieka Hornád preteká východnou časťou mesta v smere sever – juh. Pravostrannými prítokmi Hornádu sú východo-západným smerom Myslavský potok a severozápadným smerom potok Čermeľ. Mestskou časťou Šaca v západnej časti mesta tečie zo severu na juh rieka Ida. Južne od Košíc sa do Hornádu vlievajú ľavostranné prítoky Torysa a Olšava. Ochranu pred povodňami zabezpečujú pre mesto priehrady na Hornáde Ružín I a Ružín II.

Školstvo
Košice majú dlhú tradíciu strediska univerzitného vzdelávania. Košice sú v súčasnosti druhým najvýznamnejším centrom slovenského vysokého školstva. Sídli tu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita a Univerzita veterinárneho lekárstva. V meste je umiestnených aj niekoľko fakúlt univerzít so sídlom v iných slovenských mestách.

Doprava
Košice sú spojené diaľnicou D1 s Prešovom. Dokončenie jej nadväzujúcich úsekov, umožňujúcich spojenie cez Poprad a Žilinu do Bratislavy, je predpokladané na obdobie r. 2013 – 2015. Kvalitné prepojenie južným ťahom cez Zvolen má priniesť rýchlostná cesta R2 a spojenie na Budapešť a Miškovec rýchlostná cesta R4, ktorej výstavba je naplánovaná na roky 2010 – 2013
Mesto hrá dôležitú rolu v dopravnom prepojení východ-západ, kde tvorí spojnicu medzi západnou a strednou Európou a Ukrajinou s Ruskom prostredníctvom širokorozchodnej železničnej trate.
Košické medzinárodné letisko sprostredkúva rýchle spojenie so západnou a strednou Európou pre obyvateľov celého Východného Slovenska.

Priemysel
V meste je zastúpený hutnícky a strojárenský priemysel, umiestnená je tu skupina firiem informačných a telekomunikačných technológií.

Kultúra
Mesto je strediskom významných kultúrnych inštitúcií aj s celoslovenskou pôsobnosťou, medzi ktoré patria Štátne divadlo Košice, Štátna filharmónia Košice, Slovenské technické múzeum, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria a Štátna vedecká knižnica.

Návrat

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne