Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

25. 05. 2024, meniny má: Urban

Úradná tabuľa

17. 07. 2012

V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že obec Horovce začne dňom 13.07.2012 prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Horovce.

Príloha | Územný plán

Konanie ukončené.

Štát

Slovensko

Kraj

Košický

Okres

Michalovce

Prvá písomná zmienka

1347

Rozloha

1308 ha

Počet obyvateľov

855

Starosta

Erik Timko

E-mail

ou.horovce@stonline.sk

Web

ou.horovce@stonline.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality

Reality Horovce na Reality.pro

Horovce

Horovce

Obec sa nachádza v severozápadnej časti okresu Michalovce, územie obce Horovce je súčasťou urbanizačného priestoru urbanizačného priestoru sídla obvodného významu Michalovce ako súčasť sídelnej aglomerácie Zemplínskeho regiónu a Košického kraja. Nachádza sa na trase plánovanej diaľnice D1 a existujúcej cesty I/50 Košice Michalovce. Z hľadiska funkčného využitia územia je tu prevládajúca prípustná funkcia obytné územie so zástavbou rodinnými domami vidieckeho typu. Obec leží na východoslovenskej rozvojovej osi 1. stupňa. Spolu s obcami Tušická Nová Ves a Tušice tvorí pás vidieckeho osídlenia na pravom brehu Ondavy. V južnej časti katastrálneho územia Horoviec prechádza aj železničná trať Michaľany – Humenné, širokorozchodná trať a existujúce 1×400 kV vedenie ZVN, východnú časť k.ú. zasahuje ochranné pásmo letiska Trhovište. V západnej časti k.ú. Horovce je vyhlásené Chránené vtáčie územie Ondavská rovina SKCHVU037 a v juhozápadnej časti k.ú. sa nachádza Územie európskeho významu Lesík Bisce SKUEV0020.

Viac

Územný plán obce - Zadanie

Schválené Zastupiteľstvom obce Horovce uznesením č. 10 dňa 19.01.2012

9. 11. 2011 | Spracovateľ: Ing. arch. Ľudovít Pozdech | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Anna Soročinová | viac

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne