Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

623 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

29. 11. 2023, meniny má: Vratko

Biely Kostol

Štát

Slovensko

Kraj

Trnavský

Okres

Trnava

Prvá písomná zmienka

1332

Rozloha

241 ha

Počet obyvateľov

1460

Starosta

Pavol Kováč

E-mail

oub.kostol@stonline.sk

Web

oub.kostol@stonline.sk

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality
Reality Biely Kostol

Reality Biely Kostol na Reality.pro

Fotogaléria

Biely KostolBiely KostolBiely Kostol
Biely Kostol  

Biely Kostol

Dejiny obce sú úzko späté s históriou mesta Trnava. Mnohé archeologické nálezy v katastri obce potvrdzujú staré osídlenie. V roku 1244 kráľ Belo IV. trnavským hosťom pridelil zem zvanú Parná, o ktorej viacerí predpokladajú, že to bola zem neskoršieho Bieleho Kostola. Počas popisu pápežských desiatok je názov Alba Ecclesia – Biely Kostol. Potom sa pomenovania uvádzali maďarsky, nemecky ako Weiss-Kirchen. Osada, potom obec viackrát menila zemepána. V roku 1387 boli majiteľmi zemania z Lefantoviec, v roku 1479 polovicu majetkov prevzal Juraj Čech. Po čase daroval Biely Kostol trnavským klariskám. Panovník Vladisláv II. donáciou v roku 1493 odovzdal grófovi Petrovi zo Sv. Jura a Pezinka. Ten odpredal rybník v Kamennom Mlyne Pavlovi Holému. Po vymretí Holyovcov bol darovaný Biely Kostol Františkovi Ujlakimu v roku 1531. Začiatkom 17. storočia bol majetkom rodu Esterháziovcov. Tí ho darovali jezuitom. V roku 1699 bol zhotovený náčrt Bieleho Kostola a Kamenného Mlyna. Na kresbe sú dve dominanty: Kostol s okolitým múrom a poschodová budova kaštieľa a hospodárske budovy so záhradou. V roku 1773 majetok prešiel do správy Uhorskej kráľovskej komory, od ktorej ju zakúpili Brunschvickovci z Dolnej Krupej. V roku 1831 zachvátila obec cholera. Za dva týždne zomrelo 38 ľudí. Obec v tej dobe dostala na podporu protimorových opatrení od Bratislavskej stolice v striebre – 11 zlatých a 40 grajciarov. Dochovala sa listina, že peniaze od vrchnosti prevzal Juraj Adámek, predstavený obce. Začiatkom 20. storočia veľkostatok v Bielom Kostole mal Alexander Deutsch. Tento majetok bol v roku 1948 daný Čs. štátnym lesom a v roku 1950 časť pre JRD a časť pre obyvateľov. Spomenieme ešte niektoré udalosti z dejín obce. Povstalecké vojská Františka Rákociho vydrancovali a zničili Biely Kostol. Zariadenia jezuitov boli opravené až v roku 1719. Stavba spomínaného kaštieľa bola dokončená v roku 1636. Jezuiti budovu v roku 1719 prestavali na štvorkrídlovú budovu.

Z novších dejín pripomenieme založenie Hasičského dobrovoľného zboru v obci v roku 1927. V roku 1929 bola v obci zavedená elektrina. Začiatkom roku 1939 začala príprava na stavbu kostola. Základný kameň požehnal Mons. ThDr. A. Lazík. Dňom 1. januára 1974 bola obec pripojená k mestu Trnava. Dnes je samostatnou obcou s vlastnou správou. Aj keď morová rana roku 1831 skosila obrovské množstvo ľudí, rast obyvateľstva sa nezastavil. Z jedenásť usadlostí roku 1768 sa postupne do roku 1971 vystavalo 253 domov. Po zrušení poddanstva roku 1848 sa začal rozširovať i chotár Bieleho Kostola, predovšetkým získavaním polí v katastroch susedných obcí dedením alebo svadobnými zmluvami.

Dnes má obec vyše 1200 obyvateľov. V súčasnosti v spolupráci s firmou Karavela, a.s., pripravujeme dokumentáciu k bytovej výstavbe v lokalite Za ihriskom, kde postavíme trojpodlažné nájomné byty a v časti lokality i rodinné domy. Táto firma je vlastníkom spomínanej pôdy, ktoré boli príslušnými štátnymi orgánmi schválené a pôda bola presunutá do intravilánu obce. Po vydaní rozhodnutia Územného stavebného povolenia predpokladáme započatie prác na inžinierskych sieťach v polovici mája 2004, ktoré bude zabezpečovať firma Prova Slovakia, s.r.o. s predpokladaným počtom okolo 300 bytových jednotiek, čím sa zvýši počet obyvateľov skoro o 100 %. V príprave sú naväzujúce lokality Za ihriskom II, kde je už spracovaná urbanistická štúdia a pripravujeme spracovanie štúdie vlastníkom pôdy s názvom Na lúkách, ktorá priamo naväzuje na tieto dve lokality.

Budúcnosť obce je úzko spätá s investičnou výstavbou a v tejto oblasti sa často používa termín PARNAS. Obytná zóna PARNAS sa rozprestiera na území s rozlohou 9 ha. Táto veľkorysá plocha umožnila harmonické zasadenie 11-tich moderných bytových domov a 48 pozemkov na výstavbu rodinných domov do vybraného územia. Novým obyvateľom zóny bude k dispozícii na spestrenie voľného času veľké futbalové ihrisko a 2 tenisové kurty. Pre priaznivcov cyklistiky sa v okolí nachádzajú cyklistické chodníky. Na protiľahlej strane zóny je v budúcnosti plánovaná výstavba rekreačného golfového areálu. Dokonalý pocit komfortného bývania doplna polyfunkčná budova s obchodom a službami. Materská škola sa nachádza vo vzdialenosti asi 500 m, v centre obce Biely Kostol. Pri riešení nadštandardného a kvalitného bývania sa nezabudlo ani na pravidelné dopravné spojenie MHD. Frekvencia autobusového spojenia medzi mestom Trnava a obcou Biely Kostol sa značne posilnila. Trať MHD bola predĺžená a doplnená o autobusovú zastávku pre obyvateľov novej atraktívnej zóny PARNAS.

Návrat

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne