Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

22. 04. 2024, meniny má: Slavomír

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Zdroj

Spolok architektov Slovenska

Zobrazení

8546

Dátum vydania

21. 03. 2012

Kategórie článku

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

48%

Celkový počet hlasov: 609

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku

2012-pohanicova-70×100-poster.jpg

40 VÝNIMOČNÝCH STAVIEB ARCHITEKTÚRY 19. STOROČIA NA SLOVENSKU, DOKUMENTOVANÝCH SLOVOM, OBRAZOM I MODELMI POSLUCHÁČOV 3. ROČNÍKA FA STU V BRATISLAVE.
21. marec – 16. apríl 2012 Spolok architektov Slovenska, Balassov palác, Panská 15, Bratislava

Stavby nie sú iba zhmotnením subjektívnych predstáv, cítenia, konštrukčného myslenia, invencie a talentu ich tvorcu – architekta či staviteľa, ale zrkadlia sa v nich zároveň i aktuálne podnety a poryvy architektonického diania v otázke voľby štýlu, inovácie dispozičných schém či overovania progresívnych konštrukcií a nových stavebných materiálov.

Nezriedka je však v nich čitateľný aj iný, hlbší rozmer, spojený s reflexiou dobového politicko-spoločenského a kultúrneho diania, keď sa stávajú i nositeľmi národných ideí. A nesmieme zabudnúť ani na stavebníkov – objednávateľov a mecenášov stavebných aktivít, ktorí často svojim dobrým vzdelaním, všeobecnou rozhľadenosťou, ale aj pozoruhodným citom a vysokou mierou umeleckého vkusu často veľmi pozitívne vstupovali do konceptu tvorby architektonických diel a viedli osvietený dialóg so samotnými tvorcami diel. Bolo tomu tak i v prípade architektúry 19. storočia na Slovensku, keď výsledkom tejto syntézy mnohých faktorov sa stali často výnimočné stavby. Štyridsať z nich – tých najpozoruhodnejších, predstavuje slovom, obrazom i prostredníctvom modelov výstava Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku, konaná v priestoroch Spolku architektov Slovenska na Panskej ulici v Bratislave pod kuratelou Jany Pohaničovej.

2012-pohanicova-70×100-poster.jpg V rokoch 1778 – 1781 postavili Primaciálny palác v Bratislave, dielo komorského architekta Melchiora Hefeleho, ktoré sa stalo epilógom baroka a súčasne prológom klasicizmu. O viac ako storočie neskôr, roku 1916, projektoval Michal Milan Harminc pre Petra Hubku st., bohatého podnikateľa z Liptovského Mikuláša, moderné Palace sanatorium Dr. Szontágha na liečbu pľúcnych chorôb v Novom Smokovci. Jeho dve celkom odlišné fasády – južná, protomoderná, a severná, monumentálne historizujúca – akoby symbolicky vyjadrovali prelomový charakter stavby, stojacej na pomyselnom rozhraní historizmu a moderny. Alebo tým symbolickým vykročením k novým obzorom bola výnimočná architektúra Spolkového domu v Skalici (1904 – 1906) architekta európskeho formátu Dušana Jurkoviča?

Tak či onak, spomenuté diela vôbec nie náhodou rámcujú defilé štyridsiatich výnimočných stavieb dlhého storočia na Slovensku. Ich výber dokumentuje typologickú a štýlovú rozmanitosť architektúry tejto epochy spolu s jej konštrukčným géniom a všetkými pozitívnymi vplyvmi industriálnej éry a vedecko-technického pokroku, odrážajúc aj subjektívne nároky a individuálny vkus objednávateľov. A keďže architektúra je akýmsi barometrom doby, v ktorej vzniká, nemožno obísť ani ťažké chvíle v 19. storočí, ktoré bolo obdobím útlaku Slovákov, ale zároveň aj ich radosti z národného prebudenia, veď i toto posolstvo našlo adekvátnu architektonickú ozvenu. Ešte jeden faktor sa výrazne podieľal na osobitosti našej architektúry v sledovanom období. Bola to otvorenosť architektonickej scény v zmysle citlivej reflexie podnetov, ktoré k nám prichádzali z krajín bezprostredných, ale aj vzdialenejších susedov. A Slovensko – vtedy súčasť habsburskej monarchie, resp. Rakúsko-Uhorska – ako križovatka kultúr tieto vplyvy plne akceptovalo. Architektonickým dielam však dala esprit výnimočnosti úcta k domácim stavebným tradíciám a zmysel pre génius loci. Tak sa pri jednotlivých stavbách popri menách veľkých architektov objavujú i menej známe osobnosti, pôsobiace v regiónoch, ktoré dodali našej architektúre osobitý odtieň.

Záverom treba dodať, že táto výstava je vôbec prvou výstavou na domácej pôde, súborne predstavujúcou architektúru 19. storočia na Slovensku v širokej škále jej rozmanitosti.

Technické údaje k výstave:
Výstava pozostáva zo 40 posterov a 25 modelov vybraných stavieb. Na výstave sú použité texty a fotografie z knihy Jany Pohaničovej: Výnimočné stavby dlhého storočia, TRIO Publishing, s. r. o., Bratislava 2011, modely zhotovili poslucháči 3. ročníka Fakulty architektúry STU v Bratislave. Zo zoznamu 40 významných stavieb menujme aspoň niektoré: Primaciálny palác v Bratislave, Napoleonské kúpele v Piešťanoch, Stanica prvej konskej železnice v Bratislave, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Bojnický zámok, Veľká ortodoxná synagóga v Prešove, Mestské divadlo v Bratislave, Vila Dr. Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši, prvá budova Slovenského národného múzea v Martine, Vila Jánošík a Grandhotel Hviezdoslav na Štrbskom Plese, Spolkový dom v Skalici, Sontághovo sanatórium v Novom Smokovci.

Názov výstavy: Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku
Autorka konceptu, textov a kurátorka výstavy: Doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Spolupráca:
PhDr. Magdaléna Fazekašová PhDr. Peter Mikloš Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

Grafický návrh:
Ing. arch. Veronika Kvardová Mgr. Peter Buday

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 62 | T: 0.316697

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne